Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

28.04.2014

Na pozvanie vdp. Petra Obšitníka sa vo Farnosti Povýšenia svätého Kríža v Bardejovských Kúpeľoch v nedeľu 04. mája 2014 uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Počas svätých omší o 8.00 hod. a 9.30 hod. sda veriacim prihovoria sestry z hrušovskej komunity.  Viac informácií v prílohe.

Čítať ďalej...

28.04.2014

"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha" Ján Pavol II.

 

V našom pastoračnom centre Božieho milosrdenstva v Trnave sme pred sviatkom Božiehom milosrdenstva prežívali požehnaný čas - trojdnie príprav na tento nádherný sviatok.

Tento čas bol naplnený veľkými milosťami, ktoré možno ľudské oko nevidí, ale ducha pozdvihujú priamo k Bohu.

Vo štvrtok do nášho pastoračného centra zavítal gospelový zbor Elias. Zbor plný mladých ľudí, ktorí spievali na chválu Boha. Plní radosti, ktorú nám naplno odovzdali a ukázali nám, že aj v detských srdciach a srdciach mladých ľudí je túžba po Bohu a chvália Ho svojim jazykom lásky.
Boli pre nás svedectvom, že Ježiš je živý a aj dnes nám dáva schopnosť hovoriť a spievať o Bohu správne i oslovujúco. Pán má aj v súčasnosti moc otvárať ľudské uši i srdcia.

V homílii sa nám prihovoril vdp. Matúš Bašista, ktorý nám názorne ukázal, že aj keď si na seba nahodíme škrupinu hriechu, Bohu na nás záleží, Boh stojí pri nás.
Po svätej omši sme sa už veľmi tešili aj na sr. Faustýnu z Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktorá sa nám po roku znovu prihovorila a rôznymi svedectvami nám rozprávala o veľkom milosrdenstve nášho Boha.

Všetkým vám, patrí naše veľké ĎAKUJEME. Pretože Pán si každého z vás použil, aby občerstvil naše duše svojím slovom, svojou radosťou, svojím pokojom a pritiahol si nás k svojmu milosrdenstvu.


Čítať ďalej...

27.04.2014

Tajomstvo Božieho milosrdenstva chytilo za srdce aj obyvateľov Bratislavy-Rače. Už od 7. hodiny ráno sa vo farskom kostole s bázňou a dôverou mnohí zatúžili očistiť svoje srdcia vo sviatosti zmierenia a tak sa pripraviť na milosť - úplného odpustenia vín a trestov - ktorú Kristus na tento deň pripravil. O 10.30 hod. začala slávnostná Eucharistia, ktorú celebroval o. Artur Ciepielski. Vo svojej kázni poukázal na dôležitosť autentického vzťahu so živým Kristom, ktorý vedie k úprimnému vyznávaniu hriechov pri sv. spovedi a častému pristupovaniu k sv. prijímaniu.

Čítať ďalej...

26.04.2014

Podľa Ježišovho želania, ktoré zapísala sestra Faustína vo svojom Denníčku pod číslom 49, bol v Nedeľu Božieho milosrdenstva slávnostne odhalený a posvätený obraz Milosrdeného Krista vo Farnosti sv. Šimona a Júdu vo Veľkých Kapušanoch. V úvodnom sprievode pred svätou omšou o 9.00 hod. obraz odhalila rodáčka sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM a posvätil miestny vdp. dekan Michal Šuško spolu s vdp. kaplánom Martinom Frenom. Popoludní program pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva, moderovanou ďakovnou adoráciou a individuálnym uctením relikvie svätej Faustíny Kowalskej.

Čítať ďalej...

22.04.2014

Nižný Hrušov - program sa začína už v sobotu popoludní o 16.00 hod. V nedeľu vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod. Podrobnejší program v prílohe.

Bratislava-Rača - sviatosť zmierenia vo farskom kostole v nedeľu od 7.00 -12.00 hod., slávnostná svätá omša o 10.30 hod., po  hodine milosrdenstva o 15.00 hod. agapé v kláštore sestier na Alstrovej.

Košice-juh - slávnostná svätá omša o 9.00 hod. Popoludní o 15.00 hod. hodina milosrdenstva a po nej ďakovná adorácia za svätorečenie Pápeža milosrdenstva s uctením jeho relikvie.

Košice-KVP - duchovný program začína už v sobotu o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, po ktorej nasleduje moderovaná adorácia a prednáška formou dataprojekcie ukončená sv. omšou o 18.00 hod. V nedeľu o 15.00 hod. slávnostná hodina milosrdenstva a po nej slávnostná svätá omša.

program Hrusov

Program Bratislava-Rača

21.04.2014

Farským spoločenstvám, rehoľným komunitám, ale aj jednotlivcom ponúkame text modlitby v hodine milosrdenstva (15:00 hod.) na tohtoročnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla. Text obsahuje rozjímania, modlitby a prosby, ktoré odznejú aj vo Svätyni Božieho milosrdenstva v krakovských Lagiewnikoch. Slovenský preklad má schválenie Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa.


Čítať ďalej...

20.04.2014

Prinášame vám program osláv sviatku Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu v Krakove-Lagievnikoch:
Sobota -
od 21.00 hod. celonočná adorácia, o polnoci svätá omša.
Nedeľa - sv. omše v bazilike: 6.00, 8.00, 10.00 (pred bazilikou, celebruje o. bp. Ján Zajac), 12.30, 16.30 (pred bazilikou), 18.00 a o 19.00 hod v kláštornej kaplnke. O 15.00 hod. slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike.

 

19.04.2014

Spoločne sa radujme, lebo ten, ktorému slúžime, je Pánom života a túži nás obdarovať plnosťou svojho pokoja a odpustenia. Dovoľme, aby radosť z víťazstva prežiarila každý kútik nášho srdca a svojou mocou oživila všetky medziľudské vzťahy, ktoré potrebujú povstať z mŕtvych. 

Nech zmŕtvychvstalé Milosrdenstvo nanovo zapáli naše srdcia! 
S darom modlitby pri prázdnom hrobe
 

 sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva 

17.04.2014

Pred sviatkom Božieho milosrdenstva sa v nemocničnej Kaplnke Božieho milosrdenstva v Prešove (sídlisko Sekčov) uskutoční trojdňová duchovná obnova od 22. - 24. apríla 2014, ktorú pre pacientov a zamestnancov polikliniky bude viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM z košickej komunity.

16.04.2014

V dňoch od 24. -26. apríla 2014 Vás pozývame na trojdňovú duchovnú prípravu pred sviatkom Božieho milosrdenstva do Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave (Prednádražie). Bohatý duchovný program, ktorý sa začína vždy svätou omšou o 18.00 hod., bude postupne venovaný dôvere v Božie milosrdenstvo, ceste svätosti Jána Pavla II. a kresťanskej rodine v duchu milosrdenstva. Prvý deň sa o svedectvá zázrakov dôvery súčasných ľudí podelí sr. M. Faustyna Olszewska KMBM z hrušovskej komunity.


Späť na začiatok