Aktualności

V duchu milosrdenstva a solidarity s chorými a trpiacimi, nielen na koronavírus, s lekármi a zdravotníkmi, s osamelými a prežívajúcimi ťažkosti vo viere sa denne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch o 20.30 hod. modlíme posvätný ruženec. Pozývame vás k spoločnej modlitbe prostredníctvom on-line prenosu na našom webe.

Duša sa do každého boja vyzbrojuje modlitbou. Nech sa duša nachádza v akomkoľvek stave, má sa modliť. Musí sa modliť duša čistá a pekná, lebo inak by stratila svoju krásu. Musí sa modliť duša, ktorá sa usiluje o čistotu, lebo inak by ju nedosiahla. Musí sa modliť duša, ktorá sa práve obrátila, lebo inak by opäť klesla. Musí sa modliť duša hriešna, obťažená hriechmi, aby mohla povstať. Niet duše, ktorá by sa nemusela modliť, lebo každá milosť prichádza cez modlitbu (Den. 146).

Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Pána, ktorý môže všetko. Môže ma urobiť dokonalou a svätou. Veľmi sa pripravujem na jeho príchod a tu sa vynorila otázka, ako mu to poviem. Ihneď som ju zavrhla. Poviem mu to tak, ako mi nadiktuje srdce (Den. 1825).

Svätý Otec František ustanovil 3. cezročnú nedeľu Nedeľou Božieho slova. Pri tejto príležitostí Vás chceme pozvať na cestu s Božím slovom a Denníčkom svätej Faustíny.

Každý týždeň budeme umiestňovať na našej webstránke nedeľné evanjelium spolu s vybraným citátom z Denníčka sv. Faustíny, ako aj niekoľkými otázkami na zamyslenie. Veríme, že nám to bude pomáhať objavovať milosrdenstvo vo Svätom písme, aby sme mohli ešte účinnejšie vydávať svedectvo o Bohu bohatom na milosrdenstvo.

V apoštolskom liste Svätého Otca, ktorým ustanovil Nedeľu Božieho slova, čítame:

„Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: «Neznalosť Písma je neznalosťou Krista».“

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4b), povedal sám Ježiš. Každý z nás túži po pokrme. A každý z nás má v srdci túžbu po blízkom vzťahu s Bohom. Je to Boh, ktorý dáva zmysel našej existencii. Prostredníctvom svojho Slova nám Boh hovorí, kým sme v jeho očiach, a týmto spôsobom môžeme objavovať našu pravú identitu Božieho dieťaťa. Žiaľ, často na to zabúdame, počúvame iné „hlasy“, alebo nepočúvame tento najdôležitejší Hlas, ktorý nám každú chvíľu rôznymi spôsobmi hovorí: dieťa moje, milujem ťa, neboj sa, JA SOM.

Nedeľa Božieho slova je pre nás príležitosťou, aby sme sa mohli pravdivo pozrieť na náš každodenný život a náš vzťah k Slovu nebeského Otca. Vzťah sa rodí z prebývania. Boh chce s nami prebývať! Nedostatok znalosti Slova spôsobuje nedostatky vo vzťahu s Otcom.

⸶ Aký je môj vzťah k Božiemu slovu, k tejto „svätyni Ducha Svätého“?

⸶ Koľko času trávim každý deň čítaním a premýšľaním nad Slovom, ktoré Boh s veľkou láskou hovorí MNE OSOBNE?

Nikde zvedavo nehľadám dokonalosť, ale vnikám do Ježišovho ducha a hľadím na jeho skutky, ktoré mám zhrnuté v evanjeliu. Keby som žila aj tisíc rokov, nevyčerpám to, čo je v ňom obsiahnuté (Den. 510)

Od 18. do 25. januára slávime tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto roku jeho téma znie: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Ján 15, 5 – 9).

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine. Komunita má približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných tradícií, krajín a kontinentov. Vo svojej odlišnosti predstavujú sestry živé podobenstvo o spoločenstve. Zostávajú verné životu modlitby, životu v spoločenstve, a prijímaniu hostí. O milosť svojho rehoľného života sa sestry delia s návštevníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do Grandchamp stráviť čas duchovného stíšenia, uzdravenia alebo hľadania zmyslu života.

(zdroj: TK KBS)

Od 24. januára bude v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry Faustíny každú nedeľu o 11.00 hod. slúžená svätá omša v slovenskom jazyku. Ctiteľom Božieho milosrdenstva zo Slovenska chceme takto umožniť účasť na Eucharistii priamo v centre úcty k Božiemu milosrdenstvu. Svätú omšu on-line môžete sledovať na našej webstránke alebo na YouTube kanáli: Faustyna.pl.

 

Rok 2021 je výnimočným rokom pre Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. V sobotu 6. marca združenie oslávi 25. výročie svojho založenia.

Predsedníčka združenia Faustínum, sr. Miriam Janiec, vo svojom vianočnom liste píše: Určite to bude vhodná príležitosť na zamyslenie sa, na oživenie spomienok, ale predovšetkým na vďačnosť za všetko, čo Boh urobil pre naše združenie i jednotlivo pre každého z nás. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývam, aby ste napísali krátke svedectvo, ktoré by sa začínalo slovami: „Som v združení Faustínum, pretože …“. Vaše svedectvá vložíme na našu webovú stránku. Bude to jeden z prvkov našich spoločných osláv a znak duchovného spojenia.

Zašlite nám ich, prosím, elektronicky na email: faustinum@milosrdenstvo.sk najneskôr do 31. januára.

Dnes sa moja duša pripravuje na sväté prijímanie ako na svadobnú hostinu, na ktorej všetci účastníci žiaria nevýslovnou krásou. Aj ja som pozvaná na túto hostinu. Nevidím však v sebe tú krásu, ale priepasť úbohosti. A hoci sa necítim hodná zasadnúť k stolu, predsa vojdem pod stôl a pri Ježišových nohách budem žobrať aspoň o omrvinky, ktoré padajú pod stôl. Poznám tvoje milosrdenstvo, preto sa približujem k tebe, Ježišu, lebo skôr sa vyčerpá moja úbohosť, než sa z tvojho srdca vyčerpá zľutovanie. Preto si dnes budem vzbudzovať dôveru v Božie milosrdenstvo.

Na našej webstránke si môžete zadarmo stiahnuť leták: Ježišovo posolstvo milosrdenstva. Spĺňajúc túžbu mnohých ctiteľov Božieho milosrdenstva, Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva, pripravila leták s posolstvom milosrdenstva, ktoré Pán Ježiš odovzdal sv. sestre Faustíne. Leták ponúka najdôležitejšie slová Pána Ježiša, zapísané Apoštolkou Božieho milosrdenstva v jej „Denníčku“. Preložený je zatiaľ do 15 jazykov.

V minulom roku si leták stiahlo 1242 osôb, najviac v španielčine (549), angličtine (189), poľštine (156), francúzštine (142), taliančine (69) a 5 v slovenčine. Leták možno bezplatne rozširovať s cieľom šírenia Ježišovho posolstva milosrdenstva.

V novom roku sme pre ženy a dievčatá pripravili štyri duchovné obnovy. Organizujeme ich v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovy prebiehajú v mlčaní, formou Lectio Divina a pomáhajú účastníčkam spoznávať svoje povolanie ženy – najkrajšieho Božieho stvorenia (pápež František).

7. – 9. mája

25. – 27. júna

17. – 19. septembra

22. – 24. októbra

Prihlasovanie spustíme vždy mesiac pred termínom duchovnej obnovy.

Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám. Nezáleží na tom, že sa ruka, ba skôr srdce zraní do krvi… (Den. 1822).

Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Spasiteľa, ktorý je dobrota a láska sama. Lomcujú mnou pokušenia a roztržitosť a nedovoľujú mi pripraviť sa na príchod Pána. Vrúcne ťa túžim prijať, Pane, pretože viem, že keď ku mne prídeš, oslobodíš ma od tohto trápenia. A ak je tvojou vôľou, aby som trpela, tak ma posilni do boja. Ježišu, Spasiteľ, ktorý si ráčil prísť do môjho srdca, odožeň tie rozptýlenia, ktoré mi prekážajú rozprávať sa s tebou. Ježiš mi odpovedal: – Chcem, aby si bola vycvičená v boji ako rytier, ktorý dokáže uprostred hrmotu striel iným dávať rozkazy. Tak sa aj ty, dieťa moje, nauč ovládať sa v najväčších ťažkostiach a nech ťa nič nevzďaľuje odo mňa, dokonca ani tvoje pády. Dnes som celý deň bojovala s istou ťažkosťou, o ktorej ty, Ježišu, vieš… (Den. 1823).

Naša kongregácia v minulom roku odovzdala 62 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej (56 ex ossibus čiže z kostí a 6 z habitu) do 15 krajín sveta. Relikvie putovali do 10 krajín Európy, ďalej do USA, Panamy, Venezuely, na ostrov Guam a po prvýkrát aj na Kanárske ostrovy. Sestra Faustína je takto prítomná v 127 krajinách sveta, v 5461 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

V poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu Pánovho krstu 10. januára nám Svätý Otec František pripomenul našu identitu: sme pohladení a zahrnutí milosrdenstvom!

Pri krste v Jordáne Otec hovorí Ježišovi: „Ty si môj milovaný Syn“ (v. 11). Boh sa ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo. Nezabúdajme na to: Boh sa ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo, lebo ono je jeho tvárou. Ježiš sa robí služobníkom hriešnikov a je prehlásený za Syna; znižuje sa k nám a Duch Svätý zostupuje na neho. Láska volá lásku. Platí to aj pre nás: v každom konaní služby, v každom skutku milosrdenstva, ktorý robíme, sa zjavuje Boh, zhliada svojím pohľadom na svet. Toto platí pre nás.

Ale ešte skôr ako by sme čokoľvek urobili, náš život je už poznačený milosrdenstvom, ktoré na nás zostúpilo. Boli sme spasení zadarmo. Spása je grátis. Je to bezodplatný prejav Božieho milosrdenstva voči nám. Sviatostne sa to koná v deň nášho krstu; no aj tí, ktorí nie sú pokrstení, stále dostávajú Božie milosrdenstvo, lebo Boh je tu, čaká, čaká, aby sa otvorili brány sŕdc. Približuje sa k nám, dovolím si povedať, že nás hladí svojím milosrdenstvom.

Panna Mária, ktorú teraz prosíme, nech nám pomáha zachovať si našu identitu, že sme „zahrnutí milosrdenstvom“.

(zdroj: TK KBS)

Všetkých vás, ktorí sa na nás prostredníctvom formulára ÚMYSLY na našej webstránke obraciate s prosbou o modlitbu, uisťujeme o našich modlitbách zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00.

Na vaše úmysly je tiež každý štvrťrok slúžená svätá omša. Vaše úmysly sú tiež predkladané v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, kde v uplynulom roku sestry dostali ponad 210 000 prosieb o modlitbu a 20 500 poďakovaní. Niektorí z vás sa tiež podelili svojím svedectvom o udelených milostiach. Na stránke faustyna.pl bolo uverejnených 461 takýchto svedectiev.

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

Tak ako po minulé roky aj v tomto novom roku budú každú tretiu nedeľu v mesiaci odslúžené pravidelné sväté omše za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Najbližšie 17. januára o 18.30 hod.

Združenia Faustínum má na Slovensku ponad 1750 dobrovoľníkov a presne 202 členov.

Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobnáho patróna na nový rok 2021. Ako sme vám avizovali, pripravili sme na našej webstránke v ľavom dolnom rohu novú záložku, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2021.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

V novom roku pripravujeme pre vás päť turnusov duchovných cvičení v Charitnom domove v Dolnom Smokovci alebo v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch.

Plánované termíny exercícií:

12. – 14. marca v Smižanoch; vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová

14. – 16. mája v Smižanoch; vedie vdp. Peter Sykora a sr. M. Alžbeta Mikušová

11. – 13. júna v Dolnom Smokovci; vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína Fečová

10. – 12. septembra v Smižanoch

3.– 5. decembra v Dolnom Smokovci

Prihlasovanie spustíme vždy mesiac pred termínom duchovných cvičení.

Dnes cítim vo svojej duši priepasť úbohosti. Túžim sa priblížiť k svätému prijímaniu ako k prameňu milosrdenstva a ponoriť sa celá do tohto oceánu lásky. Keď som prijala Ježiša, utonula som v ňom ako v priepasti nepreniknuteľného milosrdenstva, a čím väčšmi som cítila svoju úbohosť, tým viac silnela moja dôvera k nemu. V tomto ponížení som zotrvala celý deň (Den. 1817).

22. februára – 90. výročie zjavenia obrazu Božieho milosrdenstva v Plocku

6. marca – 25. výročie vzniku Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum

apríl – 40 rokov od prvého vydania Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej v poľštine

6. júla –  140 rokov od smrti zakladateľky našej kongregácie matky Evy Potockej z kniežacieho rodu Sulkowských

25. augusta –  20 rokov od otvorenia kláštora vo Sviniciach Warckých, v rodnej farnosti sr. Faustíny

8. septembra – 10 rokov od otvorenia nášho tretieho kláštora na Slovensku v Košiciach

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na január znie: Za Božie požehnanie pre nás a naše rodiny v novom roku 2021 a za pokoj vo svete.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

Oficiálnu webstránku našej kongregácie faustyna.pl si v minulom roku otvorilo ponad 15 500 000 ľudí, z toho 2 015 000 pravidelných používateľov. Slovenská verzia stránky, funkčná od 15. septembra, mala 11 300 používateľov. Od 1. januára si na našej stránke môžete zvoliť svojho patróna. Podľa štatistík si patróna na tento rok vylosovalo už skoro 150 000 ľudí, z toho 14 500 Slovákov.

Dnes sa nesnažím o nejakú zvláštnu prípravu. Nedokážem na nič myslieť, hoci tak veľa cítim. Túžim po chvíli, v ktorej Boh príde do môjho srdca. Vrhám sa mu do náručia a hovorím mu o svojej neschopnosti a úbohosti. Vylievam pred ním všetku bolesť svojho srdca, že ho nemôžem milovať tak, ako túžim. Vzbudzujem si úkony viery, nádeje a lásky a tým žijem celý deň (Den. 1813).

Sestry pracujúce v združení Faustínum vám na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk ponúkajú novú sériu prednášok na tému: „Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy“. Prednášky budú zverejňovať raz mesačne na webovej stránke a na YouTube kanáli “združenie Faustínum”.

Veríme, že vám pomôžu a inšpirujú vás, aby ste nanovo objavili silu a veľkosť Božieho milosrdenstva v bežnom, často náročnom, živote.

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku, lebo možno vo chvíli, keď mi podáš kalich, moje srdce nebude schopné ti ďakovať (Den. 1449).

Želáme a vyprosujeme Vám požehnaný a milostiplný každý deň nového roka 2021! Nech Vám nekonečne milosrdný Boh udeľuje hojnosť svojich milostí a dobrodení!

V modlitbách za Vás a s Vami

Vaše sestry

 

Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1818 a 1819).

Dnes je moja príprava krátka. Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu [samému].

† Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám. Nezáleží na tom, že sa ruka, ba skôr srdce zraní do krvi…

† Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí…

Ostensory for worship at a Catholic church ceremony

† Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Keď vošiel do príbytku môjho srdca, moja duša pocítila takú veľkú úctu, že od úžasu omdlieva a padá k jeho nohám. Ježiš jej podáva svoju ruku a láskavo jej dovoľuje sadnúť si vedľa neho. Upokojuje ju: – Vidíš, opustil som trón neba, aby som sa s tebou spojil. To, čo vidíš, je len čiastka, a tvoja duša už omdlieva z lásky, ale ako tvoje srdce užasne, keď ma uvidí v celej sláve! Chcem ti však povedať, že večný život sa musí začať už tu na zemi skrze sväté prijímanie. Každé sväté prijímanie ťa pripravuje na to, aby si raz vo večnosti mohla byť v spoločenstve s Bohom. A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí.

Z dôvodu sprísnenia pandemických opatrení Vám ponúkame duchovnú prípravu na sväté prijímanie. Pretože, keby nám anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie. Citovať budeme našu spoluzakladateľku, sv. sestru Faustínu Kowalskú.

Moja príprava na sväté prijímanie:

Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku.