Aktualności

26. septembra sa začína novéna pred slávnosťou sv. sestry Faustíny, ktorá pripadá na 5. októbra. Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vám ponúka novénu k sv. Faustíne, ktorú pripravila Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na základe Denníčka. Na webstránke www.faustinum.pl budú každý deň zverejnené texty tejto novény v zvukovej forme v šiestich jazykoch: poľskom, anglickom, španielskom, talianskom, francúzskom a slovenskom. Každý z nás si túto novénu môže vykonať na vlastný úmysel a využiť mocný príhovor sv. Faustíny. Veď to jej Pán Ježiš povedal: „Rob čo chceš, rozdávaj milosti, ako chceš, komu chceš a kedy chceš” (Den. 31).

28. septembra tohto roku, na výročie blahorečenia kňaza Michala Sopočka, o 15.00 hod. na námestiach, križovatkách ulíc, na verejných priestranstvách, v dedinách a na rázcestiach sa budú ľudia modliť korunku Božieho milosrdenstva. Účastníci tejto aktivity budú takto prosiť o milosrdenstvo pre seba, blízkych, vlasť, Cirkev a pre svet. K tejto iniciatíve, ktorá pripomína posolstvo Božieho milosrdenstva, sa môže zapojiť každý. Vystačí, aby si našiel vhodné miesto na verejnom priestranstve či rázcestí a pomodlil sa korunku Božieho milosrdenstva individuálne alebo v skupine, a ak to nebude možné, aby sa pripojil aspoň duchovne. Viac informácií na: www.iskra.jezuici.pl

30. septembra o 17.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. Faustíny bude odslúžená svätá omša za informatikov, dobrodincov, tlmočníkov a všetkých, ktorí spolupracujú pri tvorbe stránky www.faustyna.pl . Táto Eucharistia je zo strany Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva prejavom vďačnosti voči každému z vás, ktorí nám pomáhate prinášať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku. Nech táto webstránka slúži oslave Božieho milosrdenstva v ľudských dušiach.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na október: prosíme o vieru a lásku v rodinách a za zmierenie rozvrátených manželstiev a tých, ktoré prežívajú krízu.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Pri príležitosti štyridsiateho výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Dives in misericordia sa v sobotu 3. októbra tohto roku v Sanktáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uskutoční sympózium pod názvom Boh bohatý na milosrdenstvo. Organizuje ho Sanktuárium Božieho Milosrdenstvo v Krakove-Lagievnikoch, Teologická fakulta Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove a Medzinárodná akadémia Božieho milosrdenstva. Patronát nad týmto sympóziom prevzal arcibiskup Marek Jędraszewski, krakovský metropolita.

Sympózium sa začne o 9.00 hod. v aule sv. Jána Pavla II. (vedľa baziliky). V programe je sedem referátov, ktoré prednesú v dvadsaťminútových intervaloch títo prednášajúci: dr. Andrej Dobrzyński (Centrum dokumentácia a štúdia pontifikátu Jána Pavla II. v Ríme), Mons. Henryk Wejman (Štetín), Mons. Henryk Ciereszko (Białystok), prof. Ján Machniak (Medzinárodná akadémia Milosrdenstva),  dr. Marek Gilski (Univerzita Jána Pavla II. V Krakove), prof. Marek Chmielewski (Katolícka Univerzita v Lubline) a sr. M. Elżbieta Siepak z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

V druhej časti programu o 15.00 hod. bude nasledovať modlitba v hodine milosrdenstva, korunka Božieho milosrdenstva a Eucharistia v bazilike. Po svätej omši spevácky zbor Musica Ex Anima zo Sanktuária Božieho milosrdenstva ponúkne premiéru muzikálu Tri sonety o Božom milosrdenstve. Meditácia, ktorá sa mení na adoráciu. Text k muzikálu napísal dr. Wieslaw Hudek a muziku skomponoval Krzysztof Michalek. Posledným bodom programu bude fotografická výstava pod názvom Ján Pavol II. – pápež Milosrdenstva, ktorá bude účastníkom k dispozícii v dolnej časti baziliky.

Záujemci nech sa hlásia osobne na informáciách v areáli sanktuária, telefonicky na čísle: 12 252 33 11 alebo emailom: pielgrzymki@milosierdzie.pl

V rámci príprav na deväťdesiate výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša a stého výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Plocku a Združenie Kapitál Národa organizuje koncert pod názvom Pápež Milosrdenstva. Počas koncertu bude mať svetovú predpremiéru skladba Sanctus pre Jána Pavla II., ktorej autorom je vynikajúci poľsko-americký skladateľ Wieslaw Rentowski.

V koncerte pod taktovkou Maestro Michele Fioroni z Milána vystúpia: Dominika Zamara – soprán (Benátky), Sylwester Targosz-Szalonek – tenor (Katowice), Lorenzo Zaggia – organ (Lozanna), Emilian Rosiak – sólové violončelo, dirigent a umelecký vedúci orchestra (Varšava/Bydgoszcz) a Pavel Choina – dirigent (Varšava). Umelcov bude sprevádzať poľsko-nemecký orchester Sinfonietta a mužský spevácky zbor W. Lachmana zo speváckeho spoločenstva Harfa z Varšavy.

Koncert sa uskutoční v kostole sv. Bartolomeja  v Plocku v sobotu 3.októbra o 19.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke: www.milosierdzieplock.pl

 

V najbližšom čase na portáli rehole.sk pribudne aj nový status našej kongregácie. V skratke sa budete môcť dozvedieť kto sme, kde sme a čomu sa venujeme. Táto užitočná webstránka KVRP na Slovensku týmto moderným informačným spôsobom popularizuje rehoľný stav, o ktorom Druhý vatikánsky koncil hovorí: Rehoľný stav nasleduje a neprestajne sprítomňuje v Cirkvi spôsob života, na ktorý sa podujal Boží Syn.

Aj v tomto roku všetkým ctiteľom Milosrdného Ježiša ponúkame tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena kalendára: 2,90 eur + poštovné
Posielame na dobierku.

V máji sme Vám ponúkli 30-dňovú novénu odovzdania sa Božiemu milosrdenstvu cez Máriu počas pandémie. Nakoľko sa novéna tešila veľkému záujmu, ponúkame vám aj jej knižnú podobu. Nech sú chvíle skúšok pre nás cestou k väčšej dôvere k Bohu a milosrdenstva k blížnym.

Objednávky:

Mailom: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77.
Posielame na dobierku.
Cena publikácie: 3,90 eur + poštovné

Komunita sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Košíc spolu s administrátorom stránky www.faustyna.pl pripravila jej slovenskú verziu, ktorá funguje na linku www.milosrdenstvo.sk Je to už ôsma jazyková verzia stránky Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva po poľskej, anglickej, španielskej, francúzskej, talianskej, nemeckej a ruskej verzii. Stránku v slovenčine sa podarilo pripraviť na 15. septembra, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Nech cez túto stránku prichádza k Slovákom oblažujúce posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku.