Aktuality

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“ (Mk 9, 2-10).

Keby sa duše chceli sústrediť, Boh by hneď k nim prehovoril, lebo rozptýlenosť prehlušuje Pánovo slovo (Den. 452).

V istej chvíli mi Pán povedal: – Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu (Den. 453).

Ó, Pane, cítim, že ma zaplavuje tvoja láska. Cítim, že sa začal vo mne nový život a nadovšetko cítim tvoju lásku v svojom srdci a to mi stačí. Ó, Pane, celú večnosť budem oslavovať všemohúcnosť tvojho milosrdenstva (Den. 1486).

Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Odprosím Pána za moju slabú vieru a dôveru.

V rámci permanentnej formácie sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch uskutoční formačný zjazd našich sestier s doživotnými sľubmi na tému: Zasvätená žena – etapy rozvoja. Zjazd od 24. do 27. februára bude viesť psychologička sr. Anna Mária Pudelko AP oraz sr. M. Petra Kowalczyk ISMM, generálna vikárka a dlhoročná formátorka našich noviciek a junioriek.

Pôstne obdobie je neodlučiteľne späté s modlitbou krížovej cesty. Ponúkame vám preto našu knižnú novinku v podobe zamyslení k deviatim krížovým cestám: s Milosrdným, so sv. Faustínou, s Láskou, pre ženy, o dôvere, pre trpiacich, či vo forme krátkej krížovej cesty pre uponáhľaných alebo krížovej cesty stretnutia.

Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred ocami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky.

Brožúrku si môžete objednať mailom: kosice@milosrdenstvo.sk; alebo na tel.: 055/677 02 77
Cena: 2,50 €

Pozývame vás na trojdňové duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch od 8. do 10. marca na tému: Najväčšie právo na milosrdenstvo. Exercície určené všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová ISMM z našej krakovskej komunity.

Prihlásiť sa môžete emailom: krakov@milosrdenstvo.sk alebo na tel. čísle: 0940 985 396 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 20.00.

DC_Krakov_marec_2024_plagat_A4

 

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 22. do 24. marca v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova na tému: Nezanechám ťa, ani neopustím (Hebr 13, 5). bude pôstnou prípravou nášho ženského srdca na dar Veľkej noci. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 0949 295 646; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Tretí audiovizuálny príspevok Povolaní k večnému šťastiu z cyklu Po stopách milosrdenstva nám ukazuje štedrosť nášho Boha, ktorý je tak dobrý k celému ľudstvu. V tomto našom najnovšom cykle na YouTube kanáli spolu objavujeme stopy síce neviditeľného, ale blízkeho Pána…

Bože, ty si vo svojom milosrdenstve ráčil povolať z ničoty k bytiu ľudstvo a štedro si ho obdaroval prirodzenosťou a milosťou. No tvojej dobrote akoby to nestačilo. Ty, Pane, vo svojom milosrdenstve nám dávaš večný život. Povolávaš nás k svojmu večnému šťastiu, dávaš nám účasť na svojom vnútornom živote a robíš to len preto, že si milosrdný (Denníček 1743).

 

Popolcovou stredou sne začali Pôstne obdobie. Pôst, modlitba a almužna, ku ktorým sme pozvaní, majú vyjadrovať naše obrátenie. Pôstom je pre nás aj prijatie súčasnej situácie, plnej obáv a neistoty, ktoré prijmeme bez šomrania a v duchu pokánia… Modlitbou za pokoj, utečencov či zomierajúcich vyjadríme našu vieru a dôveru v Boha… Almužnou nech sú naše slová povzbudenia a nádeje, náš záujem o druhého alebo len obyčajný úsmev…

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

Vo februári sa členovia a dobrovoľníci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum stretnú na svojich pravidelných formačných stretnutiach podľa nasledujúceho harmonogramu. Srdečne privítame aj nových záujemcov!

Naplánované sú tieto stretnutia:

6. februára o 16.00 v Prešove (vedie vdp. Jozef Heske a sr. Blanka)

9. februára o 16.00 v Košiciach-KVP  (vedie sr. Blanka a sr. Antoniana)

11. februára o 15.30 v Koprivnici (vedie vdp. Milan Supek a sr. Blanka)

12. februára o 15.00 v Detve (vedie o. Artur Ciepielski)

22. februára o 18.00 v Nižnom Hrušove (vedie sr. Hedvig a sr. Alžbeta)

Formačné stretnutia v Borši v tomto mesiaci nebudú!

 

 

Február je v našej kongregácii venovaný zvláštnej úcte k sv. sestre Faustíne Kowalskej (1905-1938), našej duchovnej spoluzakladateľke. Pri večerných pobožnostiach sa denne modlíme Litánie k sv. Faustíne. V tomto mesiaci totiž slávila svoje rehoľné meniny (15. februára); v tomto mesiaci si tiež pripomíname 60. výročie smrti jej krakovského spovedníka o. Józefa Andrasza SJ (1. februára) a tiež 48. výročie smrti jej vilniuského duchovného sprievodcu blahoslaveného o. Michala Sopočku (15. februára).

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videoprezentáciu Litánií k sv. Faustíne.

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na február znie: Poďakovanie za dar sv. Faustíny, za obraz Milosrdného Ježiša a za všetky milosti vyprosené pred týmto obrazom s prosbou, aby v Božom milosrdenstve svet našiel pokoj a človek šťastie.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

Začnime nový rok s dobrou knihou. Naša publikácia Rok so Svätým písmom a s Denníčkom sv. Faustíny môže byť vaším duchovným sprievodcom počas celého roka. Je určená všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť alebo obnoviť vzťah s Božím slovom.

Kniha je určená tiež ako pomôcka k permamentnej formácii združenia Faustínum formou Lectio Divina.

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena knihy je 9,90 € + poštovné

 

V pondelok a utorok 4. a 5. marca sa uskutoční druhé tohtoročné formačné stretnutie najmladšej skupinky združenia Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom). Stretnutia, ktoré sa začnú o 16.30, bude v slovenčine a maďarčine viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej hrušovskej komunity. Témou marcového stretnutia je Milosrdný Vykupiteľ. Srdečne privítame aj nových záujemcov!

 

V utorok 5. marca o 16.00 sa uskutoční tretie tohtoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z formačnej skupiny v Prešove pri Farnosti sv. Mikuláša. Formačné prednášky o Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v Denníčku sv. sestry Faustíny prednesú: vdp. Jozef Heske a sr. M. Blanka Krajčíková, ISMM z košickej komunity. Stretnutie ukončí spoločná svätá omša v prešovskej konkatedrále o 18.00 hod.

Pravidelná svätá omša za členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude slávená v tomto mesiaci v piatok 8. marca o 15.20 hod. v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Celebrovať ju bude vdp. Tomáš Svat. Po svätej omši nasleduje formačné stretnutie košickej skupinky. Srdečne privítame aj nových záujemcov.

Ponúkame vám v poradí už 6. vydanie praktickej modlitebnej príručky Ježišu, dôverujem ti v novom obale. Nájdete v nej všetko na jednom mieste: novény, litánie, obľúbené modlitby, ako aj podstatu úcty k Božiemu milosrdenstvu v kocke.

Toto nie je ďalšia pobožnosť navyše, to nie je ďalšia knižka a obraz navyše. S nikým a ničím neporovnateľná úcta k Božiemu milosrdenstvu rozhoduje o osude sveta, o osude ľudstva. Nijaká diplomacia, nijaká politika, nijaká ľudská vynaliezavosť a schopnosť nezachránia to, čo ako sa zdá, speje do záhuby pripravenej človekom človeku, a to nielen jednému, ale celému ľudstvu. Záchrancom je jedine Ježiš, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý. Kardinál František Macharski

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena: 2,50 €

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134. Do tejto služby je zapojených skoro 900 osôb – nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru.

Sprevádzajme zomierajúcich svojou modlitbou, ktorá je najväčším darom, aký môžeme obetovať tým, ktorí zomierajú osamote, lebo im nemôže byť nablízku nikto z rodiny z dôvodu zabránenia šírenia nákazy. Tí, ktorí sa modlia za zomierajúcich si zhromažďujú poklady, ktoré majú večnú hodnotu. Stačí len 10 minút na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zomierajúceho, aby sme kúsok nášho života premenili na skutok lásky.

Každú tretiu sobotu v mesiaci je slúžená svätá omša za toto dielo a za všetkých, ktorí sú doň zapojení a za zomrelých, za ktorých sa modlili v tomto mesiaci.

Prinášame vám novoročnú novinku – audioknihu Denníček sv. Faustíny Kowalskej. Audiokniha obsahuje 3 CD a jej 2. vydanie je odpoveďou na prosby a dopyt ctiteľov milosrdného Ježiša a jeho apoštolky. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, sa na celom svete teší veľkej popularite. Rozpráva nielen o fascinujúcich stretnutiach sv. Faustíny s nebom, ale obsahuje aj posolstvo Boha pre súčasný svet, adresované každému človeku. Práve toto Ježišovo posolstvo milosrdenstva – „Boží dar pre naše časy“ – dal Ján Pavol II. Cirkvi i svetu v treťom tisícročí.

Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164).

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena 3CD je 8,00 € + poštovné