Aktuality

Ktorý môj hriech Boha najviac zraňuje? Môžem Boha zraniť? Odpovede na tieto a podobné otázky nájdete v našom novom cykle Dialógy s Bohom, v ktorom vás chceme povzbudiť k hlbokým a vrúcnym rozhovorom s tým, o ktorom vieme, že nás nezištne miluje… Pozývame vás na náš YouTube kanál, kde na nájdete druhý audiopríspevok s názvom Čo zraňuje Boha najviac.

 

Pozývame vás na trojdňové duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch od 24. do 26. mája na tému: Toto je môj Syn, počúvajte ho! (Mt 17, 5). Exercície určené všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva vedie vdp. Tomáš Belá z Košíc a sr. M. Clareta Fečová ISMM z našej krakovskej komunity.

Potrebné informácie a prihlasovanie cez elektronický formulár nájdete na týchto odkazoch:

Májové duchovné cvičenia 2024 – Podrobné informácie

Májové duchovné cvičenia 2024 – Prihlasovanie

 

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 28. – 30. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Spoločne sa zamyslíme nad nekonečným milosrdenstvom nášho Boha. Exercície na tému: Keby si poznal Boží dar (por. Jn 4, 10) vedie sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity a pátri jezuiti.

Prihlasovanie:

mail: faustinum@faustinum.sk; tel.: 0940 985 396.

Naša kongregácia plánuje na Slovensku výstavbu kláštora a duchovno-formačného centra pod názvom: Oáza sv. Faustíny. V centre vám chceme ponúknuť priestor na stíšenie, rozhovor, oddych, duchovné cvičenia a obnovy (skupinové aj individuálne) a formáciu v duchu milosrdenstva. Náš projekt môžete podporiť aj svojím milodarom na č. účtu: IBAN: SK27 0200 0000 0049 6737 6057 (informácia pre príjemcu: Príspevok na výstavbu).

Pán Boh vám zaplať a štedro odmeň!

Za našich dobrodincov sa denne modlíme zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

QR kód príspevku:

 

 

 

Po pandemickej prestávke organizujeme II. Celoslovenské stretnutie členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum na Slovensku. Pri príležitosti 20. výročia vzniku košickej formačnej skupinky vás v sobotu 8. júna srdečne pozývame do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP.

Program stretnutia:

 

Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami zvlášť vyniká májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii a celým mesiacom zaznievajú invokácie o jej živote a cnostiach v krásnych Loretánskych litániách. Svätá sestra Faustína si zvlášť ctila Máriu ako matku milosrdenstva.

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Modlitba:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na máj znie: Za deti a mladých, aby v sebe rozvíjali vieru, nádej a lásku a za nové duchovné povolania, zvlášť zo Slovenska.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Dá sa s Bohom zjednávať? Čo by urobila svätá Faustína? Smie sa to vôbec? Je Boh natoľko blízky? Odpovede na tieto a podobné otázky nájdete v našom novom cykle Dialógy s Bohom, v ktorom vás chceme povzbudiť k hlbokým a vrúcnym rozhovorom s tým, o ktorom vieme, že nás nezištne miluje… Pozývame vás na náš YouTube kanál, kde na nájdete prvý audiopríspevok s názvom Zjednávanie s Bohom.

 

 

Na Slovensku máme 12 formačných skupín Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Po najmladších skupinkách v Koprivnici (okres Bardejov) a Borši (okres Streda nad Bodrogom) k nim pribudne 13. skupinka, ktorá vznikla v Brezne vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie. Skupinku vedie o. Artur Ciepielski, farár v Tisovci, a pravidelné formačné stretnutia budú mávať posledný pondelok v mesiaci – najbližšie 29. apríla.

Všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva a predovšetkým členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum je venovaná naša knižná novinka Misia milosrdenstva.

Boh, ktorý všetko vie a je samo milosrdenstvo, už vopred pripravil pre ľudí liek a spôsoby záchrany, pretože túži po spáse každého človeka. To vlastne urobil v našej dobe a odovzdal posolstvo o svojom milosrdenstve jednoduchej rehoľnej sestre Faustíne Kowalskej z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a potom ju poslal s prorockou misiou do celého sveta. Boh pozýva všetkých zapojiť sa do diela, ktoré inicioval v živote sv. sestry Faustíny a prostredníctvom nej v Cirkvi. Osobitným spôsobom pozýva kongregáciu, ktorej zveril duchové dedičstvo apoštolky Božieho milosrdenstva, ako aj členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Tí sú jeho najbližšími spolupracovníkmi na apoštolskej misii a majú vo svete sprítomňovať milosrdnú Božiu lásku svedectvom života, skutkami, slovami a modlitbou (z úvodu do knihy).

Cena knihy je 10,- eur.

Objednávky: mailom: kosice@milosrdenstvo.sk; alebo na tel. č.: 055/677 02 77

Pre všetkých individuálnych pútnikov, ktorí chcú samostatne navštíviť areál Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, pripravila naša kongregácia moderné sprevádzanie pomocou QR kódov. Obsahuje ono nielen informácie o jednotlivých objektoch, ale aj posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré nám odovzdala sv. sestra Faustína. Každý pútnik si naskenuje QR kód do svojho smartfónu, vyberie si z jazykovej ponuky a môže putovať. Sprievodca je dostupný už v 9 jazykových verziách: poľskej, anglickej, slovenskej, nemeckej, talianskej, španielskej, portugalskej, francúzskej a ruskej.

Pripravili sme pre vás dotlač knihy Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok. Každý deň počas 30-dňovej novény zveríte Bohu cez Máriu jednu oblasť vášho života. Spolu s ňou budete počúvať Božie slovo a rozjímať nad Božím milosrdenstvom, aby ste sa mu mohli s dôverou odovzdať. Veríme, že táto cesta vás tiež privedie k vnútornému uzdraveniu a obráteniu srdca, aby ste boli čoraz viac milosrdní. V tejto knihe nájdete texty k osobnej modlitbe a meditácii.

Knižočku si môžete objednať na maili: kosice@milosrdenstvo.sk

Cena knihy je 4,90 €. Posielame na dobierku.

Náš posledný audiovizuálny príspevok z cyklu Po stopách milosrdenstva vám v tejto veľkonočnej radosti chce dať ďalší dôvod na život. Spoločne sa teda vyberme po stopách nášho milosrdného Spasiteľa, ktorý nám všade zanechal pečať svojho milosrdenstva a činorodej lásky…

Bože, ako hojne je rozliate tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi musíš milovať človeka, keď tvoja láska je voči nemu taká činorodá. Stvoriteľ môj a Pán, všade vidím stopy tvojej ruky a pečať tvojho milosrdenstva, ktoré obklopuje všetko, čo je stvorené (Den. 1749).

 

 

Začnime nový rok s dobrou knihou. Naša publikácia Rok so Svätým písmom a s Denníčkom sv. Faustíny môže byť vaším duchovným sprievodcom počas celého roka. Je určená všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť alebo obnoviť vzťah s Božím slovom.

Kniha je určená tiež ako pomôcka k permamentnej formácii združenia Faustínum formou Lectio Divina.

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena knihy je 9,90 € + poštovné

 

Ponúkame vám v poradí už 6. vydanie praktickej modlitebnej príručky Ježišu, dôverujem ti v novom obale. Nájdete v nej všetko na jednom mieste: novény, litánie, obľúbené modlitby, ako aj podstatu úcty k Božiemu milosrdenstvu v kocke.

Toto nie je ďalšia pobožnosť navyše, to nie je ďalšia knižka a obraz navyše. S nikým a ničím neporovnateľná úcta k Božiemu milosrdenstvu rozhoduje o osude sveta, o osude ľudstva. Nijaká diplomacia, nijaká politika, nijaká ľudská vynaliezavosť a schopnosť nezachránia to, čo ako sa zdá, speje do záhuby pripravenej človekom človeku, a to nielen jednému, ale celému ľudstvu. Záchrancom je jedine Ježiš, ukrižovaný a zmŕtvychvstalý. Kardinál František Macharski

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena: 2,50 €

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134. Do tejto služby je zapojených skoro 900 osôb – nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru.

Sprevádzajme zomierajúcich svojou modlitbou, ktorá je najväčším darom, aký môžeme obetovať tým, ktorí zomierajú osamote, lebo im nemôže byť nablízku nikto z rodiny z dôvodu zabránenia šírenia nákazy. Tí, ktorí sa modlia za zomierajúcich si zhromažďujú poklady, ktoré majú večnú hodnotu. Stačí len 10 minút na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zomierajúceho, aby sme kúsok nášho života premenili na skutok lásky.

Každú tretiu sobotu v mesiaci je slúžená svätá omša za toto dielo a za všetkých, ktorí sú doň zapojení a za zomrelých, za ktorých sa modlili v tomto mesiaci.

Prinášame vám novoročnú novinku – audioknihu Denníček sv. Faustíny Kowalskej. Audiokniha obsahuje 3 CD a jej 2. vydanie je odpoveďou na prosby a dopyt ctiteľov milosrdného Ježiša a jeho apoštolky. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, sa na celom svete teší veľkej popularite. Rozpráva nielen o fascinujúcich stretnutiach sv. Faustíny s nebom, ale obsahuje aj posolstvo Boha pre súčasný svet, adresované každému človeku. Práve toto Ježišovo posolstvo milosrdenstva – „Boží dar pre naše časy“ – dal Ján Pavol II. Cirkvi i svetu v treťom tisícročí.

Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164).

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena 3CD je 8,00 € + poštovné