Aktuality

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20, 1-16).

Ježišu môj, tvoja dobrota presahuje každý rozum a tvoje milosrdenstvo nikto nevyčerpá. Len tá duša bude zatratená, ktorá chce byť zatratená. Kto chce byť spasený, pre toho je nevyčerpateľné more Pánovho milosrdenstva, ale ako môže malá nádoba pojať do seba nepreniknuteľné more?… (Den. 631).

➡ Pomodlím sa o spásu pre všetkých ľudí, zvlášť pre zomierajúcich.

Septembrové formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom) sa uskutočnia v pondelok 25. septembra o 16.30 pre slovensky hovoriacu skupinku a v utorok 26. septembra v rovnakom čase pre maďarsky hovoriacu skupinku. Obidve stretnutia o Božom milosrdenstve vo Svätom Písme a v Denníčku sv. Faustíny spojené so zdieľaním vedie sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej hrušovskej komunity.

Ježišu, ty si povedal, že skôr zabudne matka na svoje nemluvňa ako Boh na svoje stvorenie, a keby aj ona zabudla, ja, Boh, nezabudnem na svoje stvorenie. Ježišu, počuješ, ako stoná moja duša? Uslyš bolestné kvílenie svojho dieťaťa. Dôverujem ti, ó, Bože, lebo nebo a zem sa pominú, ale tvoje slovo trvá naveky (Den. 23).

V novom cykle Modlitby sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame audiopríspevky s tematicky pripravenými modlitbami našej svätice. Pôjde o málo známe modlitby, ktoré zapísala vo svojom duchovnom denníku.

Od 22. do 24. septembra sa uskutoční farská púť Farnosti Kráľovnej pokoja z Košíc do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť povedie vdp. farár Martin Novotný a sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity, ktorá patrí do tejto farnosti. V programe aj návšteva Soľnej bane vo Wieliczke a Múzea sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciach.

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na posledné tohtoročné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku od 13. do 15. októbra. Exercície o nekonečnej milosrdnej láske Boha k nám ukázanej v podobenstvách (por. Lk 15) budú viesť: sr. M. Antoniana Štullerová ISMM, sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity a pátri karmelitáni.

Nezabudnite si vziať so sebou Sväté písmo, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlasovanie: faustina@milosrdenstvo.sk, na tel. č.: 0949 295 646 alebo cez online formulár na stránke faustinum.sk

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 3,30 €

Pripravili sme pre vás aj nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2024. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami zo záhrady sv. Faustíny a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 3,30 €

Všetko sa skončí v tomto slzavom údolí, aj slzy sa odplavia, aj bolesť prestane… (Den. 1132). V novom cykle Modlitby sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame audiopríspevky s tematicky pripravenými modlitbami našej svätice. Pôjde o málo známe modlitby, ktoré zapísala vo svojom duchovnom denníku.

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na september znie: Za pokoj vo svete, za prenasledovaných, za štáty, v ktorých chýba náboženská sloboda a nedodržiavajú sa tam ľudské práva.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Pozývame vás na našu novú zmodernizovanú stránku www.faustinum.sk týkajúcu sa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Ak vás oslovilo posolstvo sv. Faustíny a túžite byť apoštolmi milosrdného Ježiša, tak na tejto webstránke nájdete dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do tohto diela a stať sa členom nášho združenia. Ponúkame tam aj formačné materiály, videá a prednášky. Na tejto stránke vás budeme informovať aj o duchovných cvičeniach, ktoré pre vás budeme organizovať.

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu (Den. 300). Dôverujúc týmto Ježišovým slovám vás pozývame k spoločnej 24-hodinovej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva za pokoj vo svete a za ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine. Korunka je našou nekrvavou zbraňou, ktorá môže zmeniť osud sveta…

Môžete sa zapísať pomocou tohto krátkeho formulára: ustavičná korunka.

Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je sama osebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou (Den. 482).

Začnime nový rok s dobrou knihou. Naša najnovšia publikácia Rok so Svätým písmom a s Denníčkom sv. Faustíny môže byť vaším duchovným sprievodcom už počas najbližšieho roka. Je určená všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť alebo obnoviť vzťah s Božím slovom.

Kniha je určená tiež ako pomôcka k permamentnej formácii združenia Faustínum formou Lectio Divina.

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena knihy je 9,90 € + poštovné

 

Prinášame vám novoročnú novinku – audioknihu Denníček sv. Faustíny Kowalskej. Audiokniha obsahuje 3 CD a jej 2. vydanie je odpoveďou na prosby a dopyt ctiteľov milosrdného Ježiša a jeho apoštolky. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, sa na celom svete teší veľkej popularite. Rozpráva nielen o fascinujúcich stretnutiach sv. Faustíny s nebom, ale obsahuje aj posolstvo Boha pre súčasný svet, adresované každému človeku. Práve toto Ježišovo posolstvo milosrdenstva – „Boží dar pre naše časy“ – dal Ján Pavol II. Cirkvi i svetu v treťom tisícročí.

Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164).

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena 3CD je 8,00 € + poštovné