Aktuality

Vo štvrtok 26. mája oslávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. O slávení tohto sviatku máme písomné správy už od 4. storočia. Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku 6. mája 1937 napísala:

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu… Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj (Den. 1121).

V piatok 27. mája sa nielen v našej kongregácii začína novéna pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (5. júna). Počas deviatich dní sa môžeme modliť aj tzv. turičný hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý…

Ako hovorí sv. sestra Faustína: Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti. Keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať.

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 10. do 12. júna v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude voľným pokračovaním predchádzajúcich duchovných obnov, tentokrát na tému: Srdce ženy. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

 

V druhej sérii Spomienok na sv. Faustínu vám ju predstavíme očami jej spovedníkov: pátra Jozefa Andrasza SJ z Krakova, o. Michala Sopočku z Vilniusu a pátra Edmunda Eltera SJ, ktorý ju spovedal pred zložením doživotných sľubov.

 

 

Ako v skutočnosti vyzerala sestra Faustína? Bola vysoká alebo nízka? Akej farby mala vlasy a oči? Ako si ju pamätajú tí, ktorí s ňou žili? V prvom videopríspevku na našom YouTube kanáli vám ponúkame pohľad na zovňajšok sv. Faustíny Kowalskej.

 

 

V sobotu 21. mája sa bude konať už tradičná jarná púť na Horu Butkov. O 15.30 hod. bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis celebrovať slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Jána Pavla II. v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Pred svätou omšou o 15.00 hod. sa naše sestry z krakovskej komunity pomodlia modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane“ (Jn 14, 23-29).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Vedz, dcéra moja, – hovoril Ježiš –, že ak sa usiluješ o dokonalosť, posvätíš veľa duší. A ak by si sa neusilovala o svätosť, veľa duší by zostalo nedokonalých. Vedz, že ich dokonalosť bude závisieť od tvojej dokonalosti a väčšia časť ich zodpovednosti padne na teba (Den. 1165).

„Ó, Boží Duch“ – písala sr. Faustína –, „najmilší hosť duše mojej, túžim ti zostať verná, túžim žiť vždy v prítomnosti tvojej, tak v dňoch radosti, ako aj v mukách utrpenia. Ó, Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš, svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi do svojej božskej podstaty ma vovádzaš, a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť“ (Den. 1411).

➡ Ježiš ma pozýva, aby som sa usiloval o svätosť. Takto môžem najviac pomôcť aj ostatným vydať sa na túto cestu. Som si vedomý toho, že my, ktorí tvoríme Cirkev, sme ako spojené nádoby a sme závislí jeden od druhého? Nie som individualista, ktorý sa nestará o svojich bratov a sestry v Kristovi? Zverím svoj duchovný život Ježišovi a poprosím ho, aby som sa vedome usiloval o dokonalosť a bol verný ceste, ktorú som si zvolil!

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

V sobotu 21. mája po dvojročnej pandemickej prestávke budú slovenskí gréckokatolíci po jedenástykrát putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Slávnostnú archijerejskú liturgiu bude celebrovať prešovský emeritný arcibiskup Ján Babjak SJ. Po obednej prestávke si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Clarety Fečovej ISMM z krakovskej komunity o modlitbe a dôvere. Púť ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Počas víkendu 21. – 22. mája sa uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo Farnosti Najsvätejšej Trojice vo Varíne (okres  Žilina). Obnovu vo farnosti bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej košickej komunity, ktorá sa veriacim prihovorí po každej svätej omši.

Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva Božie milosrdenstvo, keď sa utieka k Ježišovmu srdcu. Prístup ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám dovoľuje, aby sme sa oddali tomuto akoby ústrednému a pre ľudí najprístupnejšiemu spôsobu zjavenia lásky milosrdného Otca, ktoré tvorí najvnútornejšie jadro mesiášskeho poslania Syna človeka (Dives in misericordia, 13).

Srdce Ježišovo je vždy otvorené pre nás hriešnikov. Z Spasiteľovho srdca prebodnutého na kríži naďalej prúdia zdroje milosrdenstva – krv a voda, ktoré nás očisťujú, ospravedlňujú a napĺňajú Božím životom. Vždy môžeme s dôverou pristupovať k Ježišovmu Srdcu, aj keď máme na svedomí veľa hriechov – chápe nás a je vždy pripravený nám odpustiť.

Ako často ďakujem Ježišovi za jeho milosrdenstvo, ktoré mi prejavil tým, že dovolil, aby bolo jeho sväté srdce prebodnuté kopijou?

Dokážem stáť pred Ježišom s celou pravdou o mojom slabom a zranenom srdci?

Do akej miery sa moje srdce stáva podobným Ježišovmu Srdcu (v konkrétnych situáciách, vo vzťahoch a postojoch)?

„Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milosti” (Den. 1485).

„Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Nedomáhaj sa nikdy svojich práv. Všetko, čo ťa stretne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Nebráň sa, keď všetko zahanbenie doľahne na teba a ty budeš nevinná, dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná za najmenšiu moju milosť, lebo vďačnosť ma núti udeľovať ti nové milosti… (Den. 1701).

Vo štvrtok 19. mája sa uskutoční formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Detve. Ďalšie pokračovanie v permanentnej formácii bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej košickej komunity.

V piatok 13. mája na spomienku Fatimskej Panny Márie bola počas prebiehajúcej XIX. generálnej kapituly našej kongregácie zvolená nová generálna predstavená a tiež nová generálna rada. Najbližších šesť rokov bude našu kongregáciu viesť sr. Miriam Janiec (bývalá predsedníčka združenia Faustínum). Za jej zástupkyňu bola zvolená sr. M. Petra Kowalczyk (doterajšia generálna predstavená). Boli zvolené aj tri generálne poradkyne: sr. M. Nicola Kwiecińska, sr. M. Stella Boruch a sr. M. Gaudia Skass. Generálnou ekonómkou sa stala sr. M. Natália Widel.

Naše predstavené v roku 1937 zverili Panne Márii celú našu kongregáciu a zvolili si ju za nebeskú generálnu predstavenú. Počas tohto úkonu videla svätá sestra Faustína preblahoslavenú Pannu, ktorá jej povedala: Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” A v tej chvíli prikryla svojím plášťom všetky sestry našej kongregácie. Pravou rukou privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom. Vtom Panna Mária povedala: „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom.” Po týchto slovách mi zmizla celá kongregácia. Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými” (Den. 1244).

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 31-33a. 34-35).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Buď pokojné dieťa moje ja som s tebou, choď v najväčšom pokoji (Den. 1674).

„Keď som prijala Eucharistiu“ – písala sestra Faustína -, „mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti“ (Den. 1819).

➡ Budem prosiť Ducha Svätého, aby vzbudil vo mne úprimnú túžbu po poznaní Božieho otcovstva voči mojej duši. Zotrvám vo vzdávaní vďaky Svätej Trojici, že Boh ma urobil svojím dieťaťom.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

Ježišova prítomnosť medzi nami by nebola možná bez ľudského súhlasu. On hľadal lásku, ktorá by odpovedala na jeho lásku. Takúto odpoveď mu ponúkla Mária. Vďaka jej odpovedi sa zjavila milosrdná Božia láska.

 

 

V stredu 4. mája sa v Derdách pri Varšave začala XIX. generálna kapitula našej kongregácie, počas ktorej sa bude voliť nová generálna predstavená a aj nová generálna rada. Okrem iného sa sestry budú venovať aj spôsobom realizácie našej charizmy v súčasnom masmediálnom svete, aktuálnym otázkam smerovania našej rehole v najbližšom šesťročí a rôznorodosti apoštolátu kongregácie. Prosíme vás o modlitbu, aby sa v nás a cez nás čoraz viac oslavovalo Božie milosrdenstvo.

Práve na tejto “milosrdnej” láske, ktorá sa najviac prejavuje voči duševnému a telesnému zlu, malo účasť jedinečným a význačným spôsobom srdce tej, ktorá bola matkou Ukrižovaného a Vzkrieseného: takú účasť mala Mária. Avšak v nej a skrze ňu sa táto láska stále prejavuje v dejinách Cirkvi a ľudského pokolenia. Takéto prejavovanie je veľmi užitočné, lebo v Matke Božej sa opiera o jedinečný cit materinského srdca, o jeho jemný postreh a zvláštnu schopnosť pôsobiť na všetkých, ktorí od matky ochotnejšie prijímajú milosrdnú lasku (Dives in misericordia, 9).

Mária je pre nás mimoriadnym darom Božieho milosrdenstva. Boh vedel, že potrebujeme Matku – tú, ktorá všetkému rozumie, ktorá nás objíma a s láskou prijíma do svojho Nepoškvrneného Srdca – preto nám dal Máriu za našu Matku a dal nás pod jej materskú ochranu. Cez Máriu nám Boh udeľuje všetky svoje milosti. Jeho milosrdenstvo k nám prichádza cez jej Nepoškvrnené Srdce na vzor milosrdného Ježišovho Srdca.

Aký je môj vzťah s Máriou?

Obraciam sa na ňu, ako na najbližšiu osobu, ktorá ma pozná, miluje a stará sa o mňa svojou materinskou starostlivosťou?

Zverujem jej svoj život, povolanie, rodinu a všetky moje záležitosti?

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi (Den. 79).

Mária, Matka moja najdrahšia, usmerňuj môj duchovný život, aby bol milý tvojmu Synovi (Den. 240).

Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami zvlášť vyniká májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii a celým mesiacom zaznievajú invokácie o jej živote a cnostiach v krásnych Loretánskych litániách. Svätá sestra Faustína si zvlášť ctila Máriu ako matku milosrdenstva.

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Modlitba:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Spomenuté tituly, ktoré Panne Márii pripisujeme, ju predstavujú predovšetkým ako matku Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého. Ona mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo a rovnako mala na ňom zásluhy počas celého pozemského života a najmä pod krížom svojho Syna. Na základe skrytého a neporovnateľného spojenia s mesiášskou úlohou svojho Syna je zvláštnym spôsobom ustanovená na to, aby ľuďom priblížila lásku, ktorú on prišiel zjaviť (Dives in misericordia, 9).

Matka Božia, Matka ukrižovaného, ​​Matka vzkrieseného Krista – je povolaná priblížiť ľuďom milosrdnú lásku Spasiteľa. Pozná Ježiša ako nikto iný. Počúvala jeho slová, videla zázraky, ktoré konal, ale tiež s ním strávila 33 rokov uprostred bežného, každodenného života. Jej úlohou je s materinskou nehou  priblížiť nás k pravému obrazu Boha, ktorý nás miloval až po kríž. Nikto tak ako ona, nebol blízko Ježiša. Preto je Mária najistejšou cestou k nemu. A je to ona, ktorá nás môže naučiť, ako máme prinášať Božiu lásku tým, medzi ktorými každý deň žijeme.

Ako vyzerá moja úcta k Márii? Je pre mňa Mária cestou k Bohu?

„Ó, sladká Panna Mária, ty si môjho života vzorom, ty si pre mňa zornička žiarivá, v tebe celá toniem s úžasom. Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v tebe sa odráža Boží lúč. Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, ty si mojím štítom a ochranou už” (Den. 1232).

Tento mesiac sa budem cvičiť v tých troch čnostiach, ktoré mi odporučila Panna Mária: v pokore, čistote a láske k Bohu, a to tak, že budem prijímať s hlbokým podrobením sa Božej vôli všetko, čo mi zošle” (Den. 1624).

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou nevráti k Božiemu milosrdenstvupovedal Ježiš sv. sestre Faustíne. S dôverou v tieto Ježišove slová a tvárou v tvár vojne na Ukrajine a reálnemu ohrozeniu mieru v Európe a vo svete chceme slovami z modlitby korunky Božieho milosrdenstvo prosiť o Božie milosrdenstvo pre celé ľudstvo, o obnovenie mieru na Ukrajine a o zabránenie rozšírenia ozbrojeného konfliktu do iných krajín a na iné kontinenty.

Dňa 1. augusta 2011 vznikla na webstránke faustyna.pl iniciatíva: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva. Týmto spôsobom ľudia zo všetkých kútov sveta vyprosujú slovami korunky Božieho milosrdenstva milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Stačí sa zapísať do formulára, aj keby ste sa len raz pomodlili modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš cez sestru Faustínu. Prisľúbil, že touto modlitbou vyprosíme všetko pre seba i pre druhých, ak to bude zhodné s jeho vôľou. Takto sa zo všetkých kontinentov rozlieha spoločné a neustále volanie o milosrdenstvo s nami i s celým svetom, za naše rodiny a vlasť.