Aktualności

Spolu so sv. sestrou Faustínou sa v prvom adventnom týždni spájame s Pannou Máriou:

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore. Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 792-793).

Po čom túžim?

Viem, že Bohu sa za mnou cnie?

Očakávam ho s radosťou ako niekoho blízkeho alebo so strachom ako niekoho cudzieho?

 

Všetkým členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum dávame do pozornosti Adventnú cestu našich túžob, ktorú pripravili sestry pracujúce v združení v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Viac na oficiálnej stránke združenia Faustínum www.faustinum.pl/sk

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím, že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

V pondelok 30. novembra si pripomenieme 40 rokov od vydania encykliky Jána Pavla II. Dives in misericordia – Boh bohatý na milosrdenstvo. Hoci pápež nikdy nečítal Denníček sv. sestry Faustíny, obidvaja svätci z Krakova rovnako ukazujú tvár milosrdného Otca a jeho milosrdnú lásku k nám.

Hneď v úvode encykliky pápež píše:

Bohatý na milosrdenstvo je Boh, ktorého nám Ježiš Kristus zjavil ako Otca: ba tento jeho Syn nám ho v sebe samom názorne ukázal. Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom.
Podľa náuky Druhého vatikánskeho koncilu som venoval svoju encykliku Redemptor hominis pravde o človekovi, ktorá sa nám vo svojej plnosti a hĺbke stáva jasnou v Kristovi. Teraz však, v týchto vážnych a ťažkých dňoch, ma pobáda iná, nie menej vážna potreba, totiž zasa v tom istom Kristovi objaviť tvár Otca, ktorý je vskutku „Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy”.

Na našej webstránke sa nachádza aj link: Knižné novinky pre vás. Členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum prinášame predvianočnú ponuku: až 30% zľavy na knižné tituly vydané v tomto roku.

Kúpou kníh a brožúrok podporíte apoštolát našej kongregácie a šírenie úcty Božieho milosrdenstva v našej vlasti.

Knihy si môžete objednať telefonicky na čísle: 055/677 02 77, emailom: kosice@milosrdenstvo.sk alebo na mobilnom čísle 0949 295 646.
Posielame na dobierku.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva.

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, odpočinutie a pokoj sŕdc uprostred strachu – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji – dôverujem ti.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Vzhľadom na výnimočný stav a pandemické opatrenia odvolávame plánovanú duchovnú obnovu pre ženy a dievčatá v Lorinčíku a duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci.

Plánované exercície a obnovy v budúcom roku nájdete v našej záložke Duchovné cvičenia.

Každý deň nám Ježiš dáva výnimočný čas milosti – tretiu hodinu popoludní. Ako sám povedal sv. Faustíne: Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie… O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania (por. Den. 1320).

Aj v tejto chvíli Ježišovej agónie môžeme byť duchovne spojení prostredníctvom on-line prenosu zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove či vďaka TV LUX. Linky k prenosom sa nachádzajú na našej webstránke.

Naše komunity v Gdansku, Čenstochovej, Kaliszi a v Kiekrzi sa pripojili k iniciatíve, ktorá sa modlí za bezdetné manželstvá. V minulom mesiaci sa modlili za ponad 1200 manželstiev. Už 515 manželských párov sa v tomto roku dočkalo vytúženého potomka. Svoje prosby o modlitbu na tento úmysel môžete posielať na adresu: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl  (uveďte, prosím, mená manželov). Na tento úmysel sú každý mesiac slávené sväté omše v 12 kostoloch v Poľsku.

Aj v tomto roku všetkým ctiteľom Milosrdného Ježiša ponúkame tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena kalendára: 2,90 eur + poštovné
Posielame na dobierku.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu môj, moja sila a moja jediná nádej, jedine v tebe je celá moja nádej. Moja dôvera nebude sklamaná.

Chápem duše trápené beznádejou, pretože sama na sebe som zakúsila tento oheň.  Boh však nedopúšťa utrpenie nad naše sily. Často som žila nádejou napriek beznádeji a rozvinula som ju až do úplnej dôvery v Boha.

Na niekoľkých internetových portáloch (napr. Allegro či Catawiki) môžete nájsť ponuku relikvií I. stupňa ex ossibus sv. sestry Faustíny aj s certifikátom v cene od 750 eur alebo relikvie III. stupňa – čiže obrázok s kúskom látky za 50 zlotých. Chceme vás upozorniť, že iba naša kongregácia je jediným a autentickým vlastníkom relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. So svojou prosbou o relikvie našej svätice sa preto obráťte vždy výlučne na Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove.

Súčasná situácia nám síce nedovoľuje putovať do obľúbených svätýň, ale virtuálne už môžeme navštíviť snáď všetky sväté miesta. Na mapách Google vám ponúkame možnosť pozrieť si panorámu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch: Panorama z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Už ponad päť rokov sa sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch denne modlia posvätný ruženec za manželstvá prežívajúce ťažkosti a krízu. Vďaka on-line prenosu na našej webstránke sa s nimi môžete duchovne spojiť o 20.30 hod.

Slovenskí biskupi vyzývajú všetkých veriacich, aby sa okrem piatkového pôstu tiež modlili aj túto modlitbu za Slovensko:

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: TK KBS

Medzi knižné novinky sa zaradil aj modlitebník Boh bohatý na milosrdenstvo, ktorého II. vydanie sme vám avizovali už v lete. Človek nič nepotrebuje tak ako Božie milosrdenstvo – tú nežnú, súcitiacu lásku, ktorá pozdvihuje človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám Božej svätosti – hovoril sv. Jána Pavol II. Upravený a doplnený modlitebník uľahčuje čitateľovi spoznať to, čo najviac potrebuje – milosrdnú Božiu lásku.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77

Cena: 7,90 eur + poštovné.

Posielame na dobierku.

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich stúpa. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134.

V tomto neľahkom čase skúšky našej dôvery a nádeje vám ponúkame 30-dňový návod na odovzdanie sa Bohu bohatému na milosrdenstvo. V útlej knižočke počas 4 týždňov odovzdáme milosrdnému Otcovi a nebeskej Matke svoje počatie, narodenie, duchovný rozvoj, vôľu, blížnych, seba, utrpenie, prácu i celý svet. Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

 

Objednávky:

Mailom: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77.
Posielame na dobierku.
Cena publikácie: 3,90 eur + poštovné

Medzi knižné novinky sa onedlho zaradí aj dlho očakávaná kniha spomienok na sv. Faustínu, ktorá patrí medzi bestsellery. Kniha ponúka 96 spomienok ľudí, ktorí boli svedkami života sestry Faustíny. Dozvedáme sa, ako vyzerala, aký mala temperament a povahu. Svedectvá zhromaždené v knihe sú autentické, ich autori neskrývajú svoju náklonnosť či nesympatiu voči opisovanej postave. Kniha Spomienky na sv. Faustínu prináša pútavé čítanie. Tým, že opisuje každodenný život budúcej svätej, umožňuje čitateľovi vydať sa na jedinečnú cestu v čase a na mimoriadne stretnutie s apoštolkou Božieho milosrdenstva.

V ružencovom mesiaci dávame do pozornosti novú publikáciu s názvom Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou. Nájdete v nej 15 krátkych rozjímaní pozostávajúcich z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej ku všetkým častiam sv. ruženca.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk

Posielame na dobierku.

Cena knižočky: 5,- eur