Archiwum

Všetkých členov, dobrovoľníkov aj nových záujemcov pozývame na poprázdninové formačné stretnutia združenia Faustínum.

20. 09. – v Košiciach – KVP – vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana.
20. 09. – v Sabinove – vedie: vdp. Martin Miškuf a sr. M. Alžbeta.
27. 09. – v Humennom – vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla.

Na našej internetovej stránke sa môžete zapojiť do diela „Ustavičnej korunky”, ktorého sa zúčastňujú ľudia z celého sveta. Vďaka nim sa k Pánu Bohu ustavične vnáša volanie: „Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom”. Tí, ktorí sa do tejto modlitby zapoja, modlia sa na vlastné úmysly, ako aj na úmysel, ktorý zverejňuje naša Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva každý mesiac na tejto stránke. Aby ste sa zapojili, stačí si vybrať jeden deň a hodinu, v ktorej sa pomodlíte korunku Božieho milosrdenstva.

Prvý kláštor našej kongregácie na Slovensku slávi svoje 15. narodeniny. Slávnostné posvätenie a otvorenie kláštora v Nižnom Hrušove sa konalo 15. septembra 2005. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční 15. septembra o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, a ktorú bude celebrovať vdp. dekan Štefan Albičuk.