Archiwum

Dnes sa nesnažím o nejakú zvláštnu prípravu. Nedokážem na nič myslieť, hoci tak veľa cítim. Túžim po chvíli, v ktorej Boh príde do môjho srdca. Vrhám sa mu do náručia a hovorím mu o svojej neschopnosti a úbohosti. Vylievam pred ním všetku bolesť svojho srdca, že ho nemôžem milovať tak, ako túžim. Vzbudzujem si úkony viery, nádeje a lásky a tým žijem celý deň (Den. 1813).

Sestry pracujúce v združení Faustínum vám na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk ponúkajú novú sériu prednášok na tému: „Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy“. Prednášky budú zverejňovať raz mesačne na webovej stránke a na YouTube kanáli “združenie Faustínum”.

Veríme, že vám pomôžu a inšpirujú vás, aby ste nanovo objavili silu a veľkosť Božieho milosrdenstva v bežnom, často náročnom, živote.

Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1818 a 1819).

Dnes je moja príprava krátka. Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu [samému].

† Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám. Nezáleží na tom, že sa ruka, ba skôr srdce zraní do krvi…

† Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí…

Ostensory for worship at a Catholic church ceremony

† Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Keď vošiel do príbytku môjho srdca, moja duša pocítila takú veľkú úctu, že od úžasu omdlieva a padá k jeho nohám. Ježiš jej podáva svoju ruku a láskavo jej dovoľuje sadnúť si vedľa neho. Upokojuje ju: – Vidíš, opustil som trón neba, aby som sa s tebou spojil. To, čo vidíš, je len čiastka, a tvoja duša už omdlieva z lásky, ale ako tvoje srdce užasne, keď ma uvidí v celej sláve! Chcem ti však povedať, že večný život sa musí začať už tu na zemi skrze sväté prijímanie. Každé sväté prijímanie ťa pripravuje na to, aby si raz vo večnosti mohla byť v spoločenstve s Bohom. A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí.

Z dôvodu sprísnenia pandemických opatrení Vám ponúkame duchovnú prípravu na sväté prijímanie. Pretože, keby nám anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie. Citovať budeme našu spoluzakladateľku, sv. sestru Faustínu Kowalskú.

Moja príprava na sväté prijímanie:

Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku.

 

 

Medzi knižné novinky sme zaradili aj dlho očakávaná kniha spomienok na sv. Faustínu, ktorá patrí medzi bestsellery. Kniha ponúka 96 spomienok ľudí, ktorí boli svedkami života sestry Faustíny. Dozvedáme sa, ako vyzerala, aký mala temperament a povahu. Svedectvá zhromaždené v knihe sú autentické, ich autori neskrývajú svoju náklonnosť či nesympatiu voči opisovanej postave. Kniha Spomienky na sv. Faustínu prináša pútavé čítanie. Tým, že opisuje každodenný život budúcej svätej, umožňuje čitateľovi vydať sa na jedinečnú cestu v čase a na mimoriadne stretnutie s apoštolkou Božieho milosrdenstva.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0949 295 646
Cena knihy: 9,90 eur + poštovné
Posielame na dobierku.

Pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum platí predvianočná zľava.

Naša kongregácia v minulom roku odovzdala 62 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej (56 ex ossibus čiže z kostí a 6 z habitu) do 15 krajín sveta. Relikvie putovali do 10 krajín Európy, ďalej do USA, Panamy, Venezuely, na ostrov Guam a po prvýkrát aj na Kanárske ostrovy. Sestra Faustína je takto prítomná v 127 krajinách sveta, v 5461 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

V poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu Pánovho krstu 10. januára nám Svätý Otec František pripomenul našu identitu: sme pohladení a zahrnutí milosrdenstvom!

Pri krste v Jordáne Otec hovorí Ježišovi: „Ty si môj milovaný Syn“ (v. 11). Boh sa ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo. Nezabúdajme na to: Boh sa ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo, lebo ono je jeho tvárou. Ježiš sa robí služobníkom hriešnikov a je prehlásený za Syna; znižuje sa k nám a Duch Svätý zostupuje na neho. Láska volá lásku. Platí to aj pre nás: v každom konaní služby, v každom skutku milosrdenstva, ktorý robíme, sa zjavuje Boh, zhliada svojím pohľadom na svet. Toto platí pre nás.

Ale ešte skôr ako by sme čokoľvek urobili, náš život je už poznačený milosrdenstvom, ktoré na nás zostúpilo. Boli sme spasení zadarmo. Spása je grátis. Je to bezodplatný prejav Božieho milosrdenstva voči nám. Sviatostne sa to koná v deň nášho krstu; no aj tí, ktorí nie sú pokrstení, stále dostávajú Božie milosrdenstvo, lebo Boh je tu, čaká, čaká, aby sa otvorili brány sŕdc. Približuje sa k nám, dovolím si povedať, že nás hladí svojím milosrdenstvom.

Panna Mária, ktorú teraz prosíme, nech nám pomáha zachovať si našu identitu, že sme „zahrnutí milosrdenstvom“.

(zdroj: TK KBS)

Všetkých vás, ktorí sa na nás prostredníctvom formulára ÚMYSLY na našej webstránke obraciate s prosbou o modlitbu, uisťujeme o našich modlitbách zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00.

Na vaše úmysly je tiež každý štvrťrok slúžená svätá omša. Vaše úmysly sú tiež predkladané v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, kde v uplynulom roku sestry dostali ponad 210 000 prosieb o modlitbu a 20 500 poďakovaní. Niektorí z vás sa tiež podelili svojím svedectvom o udelených milostiach. Na stránke faustyna.pl bolo uverejnených 461 takýchto svedectiev.

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

Oficiálnu webstránku našej kongregácie faustyna.pl si v minulom roku otvorilo ponad 15 500 000 ľudí, z toho 2 015 000 pravidelných používateľov. Slovenská verzia stránky, funkčná od 15. septembra, mala 11 300 používateľov. Od 1. januára si na našej stránke môžete zvoliť svojho patróna. Podľa štatistík si patróna na tento rok vylosovalo už skoro 150 000 ľudí, z toho 14 500 Slovákov.

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku, lebo možno vo chvíli, keď mi podáš kalich, moje srdce nebude schopné ti ďakovať (Den. 1449).

Želáme a vyprosujeme Vám požehnaný a milostiplný každý deň nového roka 2021! Nech Vám nekonečne milosrdný Boh udeľuje hojnosť svojich milostí a dobrodení!

V modlitbách za Vás a s Vami

Vaše sestry

 

Medzi knižné novinky sa zaradil aj modlitebník Boh bohatý na milosrdenstvo, ktorého II. vydanie sme vám avizovali už v lete. Človek nič nepotrebuje tak ako Božie milosrdenstvo – tú nežnú, súcitiacu lásku, ktorá pozdvihuje človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám Božej svätosti – hovoril sv. Jána Pavol II. Upravený a doplnený modlitebník uľahčuje čitateľovi spoznať to, čo najviac potrebuje – milosrdnú Božiu lásku.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77

Cena: 7,90 eur + poštovné.

Posielame na dobierku.

V posledných dňoch končiaceho sa roka chceme vyjadriť našu vďačnosť všetkým vám, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo zvelebujúce Božie milosrdenstva a ktorí nás podporujete svojimi modlitbami, obetami a milodarmi. Nech vám Boh bohatý na milosrdenstvo odmení vašu spoluprácu a štedrosť hojným duchovným požehnaním.

Z vďačnosti bude za všetkých vás odslúžená svätá omša 31. decembra o 18.00 hod.

 

Ó, tajomstvo Božieho milosrdenstva, ó, Bože ľútosti, ráčil si opustiť trón neba a znižuješ sa k našej úbohosti, k ľudskej slabosti, lebo nie anjelom, ale človekovi milosrdenstvo treba (Den. 1746).

Boh sa rozhodol ukázať nám svoju tvár a dovolil, aby sme ho poznali v podobe malého a krehkého dieťaťa!

Priblížil sa tak, ako to dokáže jedine Láska!

Zverme sa s dôverou tejto nekonečnej Láske! Láske, ktorá má meno Milosrdenstvo!

Nech Narodenie Pána v nás obnoví a posilní postoj dieťaťa, ktoré je Otcom milované a vytúžené!

Požehnané vianočné sviatky Vám želajú a vyprosujú Vaše sestry

Sestra Faustína nám ponúka krátky návod, ako prežiť posledný deň v roku. Dva roky pred svojou smrťou vo svojom duchovnom denníku napísala:

Končí sa rok. Môj duch sa zahĺbil do dobrodení, ktorými ma Boh zahŕňal počas celého roka. Moja duša sa zachvela pri pohľade na to množstvo Pánových milostí. V mojej duši sa zrodil ďakovný chválospev Bohu. Celú hodinu som bola pohrúžená do adorácie a ďakovnej modlitby. Rozjímala som o jednotlivých Božích dobrodeniach aj o svojich malých nedostatkoch. Všetko, čo tento rok v sebe obsahoval, odišlo do priepasti večnosti. Nič sa nestráca, teším sa, že nič sa nestráca (Den. 855).

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745). Takto sa modlila svätá Faustína v údive nad tajomstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa vtelilo do našich ľudských dejín. Boh – jednorodený Syn Otca prebýva s nami! Ten, ktorý je Milosrdenstvom, prišiel na zem, aby nám ho zjavil!

Vianoce sú pred nami. Je to čas, keď k nám prichádza milosrdný Boh a hovorí nám o svojej túžbe žiť v našich rodinách, spoločenstvách a v každom z nás. Môže sa dnes tajomstvo vtelenia zopakovať? Určite áno. Keď dovolíme Ježišovi – vtelenému Milosrdenstvu, aby prebývalo v našich srdciach. Keď dovolíme, aby nás jeho milosrdenstvo preniklo, očistilo a uzdravilo. Keď nás Božie milosrdenstvo naplní až po okraj, aby mohlo prechádzať cez naše oči, uši, ruky, nohy a srdce k našim blízkym. Vtedy sa stane tento „nepochopiteľný zázrak“ Božieho milosrdenstva: Boh sa vtelí do nášho každodenného života a jeho milosrdenstvo sa prejaví v našich vzťahoch a skutkoch!

Z celého srdca vám prajeme, aby ste počas tohtoročných Vianoc ako aj každý deň Nového roku 2021 zakúšali takéto zázraky milosrdenstva. Modlime sa, aby každý z nás mohol povedať o sebe, o svojej rodine, o svojej komunite: MILOSRDENSTVO SA TELOM STALO A PREBÝVA MEDZI NAMI.

Radostné a plné Božej milosti a milosrdenstva Vianoce!

 

Sr. Miriam Janiec KMBM
vedúca Združenia Faustínum
spolu so sestrami z Faustínum

Vianočný stromček, jasličky a koledy. Odkiaľ sa vzala táto typická vianočná symbolika? Legenda hovorí, že na nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky mních Kolumbán, ktorý chcel prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi fakľami v tvare kríža. A takto sa zrodila tradícia… Prvýkrát sa ozdobené vianočné stromčeky objavili pred 400 rokmi v Nemecku. Pre nemeckých mešťanov a bohatú vrstvu predstavovali blahobyt. Chudobní ľudia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch rozdávali vinšovníci. Na naše územie sa táto tradícia dostala až koncom 18. storoči. Najprv sa udomácnila v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začala prenikať na vidiek.

Betlehem alebo jasličky sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv. František z Assisi, keď v roku 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola a našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa.

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá s Vianocami. Táto krásna svetoznáma rakúska pieseň vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta.

V nedeľu 27. decembra slávime sviatok Svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Tento sviatok však nie je len o Svätej rodine, ale aj o každej inej rodine. Myslíme na každú rodinu a modlíme sa za každú rodinu.

Uvidela Pannu Máriu s malým Ježiškom a svätého Deduška, ktorý stál za Pannou Máriou. Najsvätejšia Panna mi povedala: „Tu máš najvzácnejší poklad.” A podala mi malého Ježiška. Keď som vzala Ježiška na ruky, Panna Mária a sv. Jozef zmizli. Zostala som s Ježiškom sama.

 

Spolu so sv. sestrou Faustínou prežime tieto vianočné sviatky ako narodenie Boha v nás. Hľadajme šťastie v hlbinách našej duše. Toto šťastie nám svet dať nemôže…

Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť, tu som s ním bezpečná, tu nesiaha ľudský zrak. Najsvätejšia Panna ma pobáda k takémuto prebývaniu s Bohom (Den. 454).

Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať (Den. 1122).

Drahé sestry a bratia v Kristovi, členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum!

V tomto posvätnom adventnom vás srdečne pozdravujem. Advent je výnimočný čas, v ktorom sa spolu s Máriou učíme postoju bdelosti a pozornosti, aby sme spoznali prichádzajúceho Boha a neprešli okolo neho ľahostajne. My, ktorí chceme byť apoštolmi Božieho milosrdenstva, sme k tomu obzvlášť povolaní. Bdelosť je postoj apoštola. Umožňuje nám rozpoznať každú príležitosť, keď nás Boh pozýva k tomu, aby sme mu dôverovali alebo preukázali milosrdenstvo našim blížnym.

Onedlho sa začne nový kalendárny rok. Veríme, že bude hojný na Božie milosti a milosrdenstvo. Rok 2021 je výnimočným rokom pre naše Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Totiž 6. marca oslávime 25. výročie jeho vzniku. Určite to bude vhodná príležitosť na zamyslenie sa, na oživenie spomienok, ale predovšetkým na vďačnosť za všetko, čo Boh urobil pre naše združenie i jednotlivo pre každého z nás. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývam, aby ste napísali krátke svedectvo, ktoré by sa začínalo slovami: „Som v združení Faustínum, pretože…“ Vaše svedectvá vložíme na našu webovú stránku. Bude to jeden z prvkov našich spoločných osláv a znak duchovného spojenia. Zašlite nám ich, prosím, elektronicky do sekretariátu združenia (email: sekretariat@faustinum.pl najneskôr do 31. januára), aby sme sa mohli navzájom obohatiť.

V rámci oslavy nášho výročia plánujeme okrem iného aj Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktorý sa uskutoční v dňoch od 2. do 5. októbra 2021 Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Kongres bude mať modlitebný a formačný charakter a bude sa konať pod heslom: Sláviť milosrdenstvo. Odporúčame vám zapísať si uvedený termín už dnes, aby sme ho mohli stráviť spoločne. Kongres by sa mal konať v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ale zároveň bude vysielaný aj on-line pre ľudí, ktorí nebudú môcť prísť do Lagievnik. Prednášky budú prebiehať v dvoch jazykoch: poľštine a angličtine. Ak to však bude potrebné a možné, prednášky ponúkneme aj v iných jazykoch. Z dôvodu pandémie nateraz ešte nevieme poskytnúť podrobné informácie o kongrese, preto vás upovedomíme neskôr.

Vzhľadom na to, že chceme byť s vami v kontakte a informovať vás o novinkách v našom združení, najmä v súvislosti so spomínaným výročím, zašlite prosím do nášho sekretariátu na Slovensku (email: faustinum@milosrdenstvo.sk) vašu aktuálnu emailovú adresu.

Kvôli pandémii sú naše stretnutia obmedzené alebo nemožné, preto vás pozývam, aby sme na seba pamätali v modlitbách a prežili toto náročné obdobie v duchu dôvery. Srdečne vás pozdravujem a uisťujem vás o našich každodenných modlitbách na vaše úmysly.

Sr. Miriam Janiec KMBM

vedúca združenia Faustínum

 

V štvrtom adventnom týždni môžeme spomaliť a zamyslieť sa nad našou adventnou prípravou:

Okná poumývané, záclony vymenené, periny prezlečené, akcie vychytané…

Či o tom mala byť naša adventná príprava?

Darčeky zabalené, kapor vo vani, treska v mrazničke, stromček v garáži a sladké vianočné ozdoby už zjedené…

Či vianočná príprava je ozaj len o tom?

Upratovanie, nakupovanie, varenie, pečenie, zdobenie… a opäť upratovanie. Nervozita, únava, stres… Typická vianočná atmosféra. Svetový folklór či rodinný zvyk?

Spolu so zástupmi, ktoré prichádzali za Jánom Krstiteľom, sa pýtame: „Čo teda máme robiť?“
Všemohúci Boh, ktorý prichádza v malom bezbrannom Dieťati sa nám dáva úplne celý. Odovzdáva sa nám navždy. A to isté očakáva od nás.
Dajme teda Bohu, čo patrí Bohu a cisárovi to, čo patrí jemu. Ešte vždy nevieme, čo máme robiť?

Vianoce nemajú byť časom nudnej tradície a bezduchého folklóru. Aby sa Boh mohol aj dnes narodiť, vystačí mu, tak ako pred 2000 rokmi, maštaľ nášho srdca a trocha sena našej lásky.

Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).

Očakávanie je znakom lásky…

Očakávam?

Neočakávam, ak som ešte nestretol…

V stredu 16. decembra sa v celej našej kongregácii začíname modliť novénu pred sviatkami Narodenia Pána. V tomto výnimočnom roku chceme aj vás pozvať k spoločnej modlitbe.

Novéna pred slávnosťou Narodenia Pána

Roste, nebesia, z výsosti,

oblaky, dajte Spravodlivého;

otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Bože Izraela, počúvaj,

ty čo tróniš nad cherubmi,

zaskvej sa pred svojím ľudom.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Pane, Bože zástupov

obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Zhliadni z neba, podívaj sa

a navštív túto vinicu,

veď ju vysadila tvoja pravica.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,

a daj nám svoju spásu.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii

a ona počala z Ducha Svätého.

Pane, vyslyš moju modlitbu,

a moje volanie nech dôjde ku tebe.

 

Modlime sa.

Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou; nech tvoja milosrdná láska odstráni naše hriechy a urýchli príchod našej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ó, Bože môj, moja jediná nádej, v teba som zložila celú svoju dôveru a viem, že nebudem sklamaná.

Rozjímala som o tom, ako veľa Boh vytrpel a akú veľkú lásku nám preukázal. A my neveríme, že Boh nás miluje. Ó, Ježišu, kto to pochopí? Aká je to bolesť pre nášho Spasiteľa. Čím nás presvedčí o svojej láske, ak už ani samotná smrť nás nepresvedčí?

„Veriš, že Boh sa narodil v betlehemskej stajni, ale beda, ak sa nenarodí v tebe!” Tieto slová poľského spisovateľa Adama Mickiewicza sú aktuálne aj dnes. Najdôležitejšia príprava na vianočné sviatky spočíva v príprave našej duše, nášho srdca. Ako píše sv. sestra Faustína:

Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro (Den. 1448).

Ako apoštoli milosrdenstva, pomáhajme mu našou modlitbou:

Dnes som počula slová: – Modli sa za tieto duše, aby sa nebáli priblížiť sa k tribunálu môjho milosrdenstva. Neprestávaj sa modliť za hriešnikov. Ty vieš, ako veľmi mi ležia na srdci ich duše. Zmenši môj smrteľný smútok, rozdávaj plným priehrštím moje milosrdenstvo (Den. 975).

 

 

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 793).

Tieto slová si sestra Faustína zapísala do svojho Denníčka dva roky pred smrťou v roku 1936 a zdá sa, že sú stále aktuálne. Ľudstvo je stále viac a viac choré, nielen fyzicky, ale obzvlášť duchovne. Našou útechou a nádejou nech sú však slová: Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na jeho milosrdenstvo.

Je Boh pre mňa prameňom, ktorý ma obšťastňuje?

Na našej webstránke sa nachádza aj link: Knižné novinky pre vás. Členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum prinášame predvianočnú ponuku: až 30% zľavy na knižné tituly vydané v tomto roku.

Kúpou kníh a brožúrok podporíte apoštolát našej kongregácie a šírenie úcty Božieho milosrdenstva v našej vlasti.

Knihy si môžete objednať telefonicky na čísle: 055/677 02 77, emailom: kosice@milosrdenstvo.sk alebo na mobilnom čísle 0949 295 646.
Posielame na dobierku.