Archiwum

V sobotu 6. mája sa po pandemickej odmlke opäť uskutoční tradičná rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Téma tohtoročnej púte znie: V zablatených topánkach do neba – pokora a vďačnosť sv. Faustíny. Hlavný celebrantom a kazateľom bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Púť je zároveň poďakovaním za 30 rokov pôsobenia Rádia Lumen.

Program vo vysielaní Rádia Lumen:
02:00 – Spolu sa modlíme na ceste do Sanktuária
04:00 – Modlitba posvätného ruženca
06:00 – Ranné spojenie a sprevádzanie pútnikov

Program v areáli Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove (v priamom prenose Rádia LUMEN):
09:00 – Slávnostné otvorenie púte
09:45 – Modlitba posvätného slávnostného ruženca
10:30 – Svätá omša s eucharistickou adoráciou
12:30 – Obedná prestávka
13:00 – Hudobné vystúpenie Vlasty Mudríkovej a Jožka Opatovského
14:00 – Prednáška sr. M. Clarety Fečovej ISMM na tému: Pokora a vďačnosť sv. Faustíny
14:30 – Už 30 rokov sme Vašimi spoločníkmi
15:00 – Hodina milosrdenstva a Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálii a záver púte

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 1-10).

S dušami, ktoré sa budú utiekať k môjmu milosrdenstvu, a s dušami, ktoré budú moje veľké milosrdenstvo oslavovať a hlásať ho iným, budem zaobchádzať v hodine smrti podľa svojho nekonečného milosrdenstva (Den. 379).

Ježišu môj, ty jediný si dobrý. Aj keby sa moje srdce akokoľvek namáhalo, aby aspoň čiastočne napísalo o tvojej dobrote, nedokážem to – prekračuje to všetky naše predstavy (Den. 1800).

➡ Je Ježiš mojím pastierom? Alebo sa vediem sám?

V týždni od 24. do 30. apríla, čiže týždeň pred 4. veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania. V Nedeľu Dobrého pastiera cirkev slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa, aby všetci tí, ktorých Pán povolá, mali odvahu a dobrú vôľu prijať toto pozvanie.

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti (Den. 1052).

Vďaka ti, Bože, za milosť povolania,
že môžem slúžiť jedine tebe.
Dávaš mi možnosť výhradného milovania,
len po tebe túži srdce moje (Den. 1286).

V apríli plánujeme tieto pravidelné formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum:

11. apríla o 16.00 – stretnutie v Prešove (vedie o. Jozef Heske a sr. M. Alžbeta)

17. apríla o 16.30 – stretnutie maďarsky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

18. apríla o 16.30 – stretnutie slovensky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

27. apríla o 18.00 – stretnutie formou Lectio Divina v Nižnom Hrušove (vedie o. Tomáš Muszka a sestry)

28. apríla o 16.00 – stretnutie v Košiciach-KVP aj s Lectio Divina (vedie o. Tomáš Svat a sr. Antoniana)

Srdečne privítame aj nových záujemcov!

 

V apríli v kláštoroch našej kongregácie zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo. Pri večerných pobožnostiach sa modlíme litánie k Božiemu milosrdenstvu. Prvotné litánie napísala vo svojom Denníčku svätá sestra Faustína už v roku 1937. Upravil ich neskôr jej vilniuský spovedník o. Michal Sopočko. V litániách zvelebujeme túto najväčšiu Božiu vlastnosť, ktorá je zároveň jeho podstatou a sprevádza nás vždy a všade.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom (Den. 950).

Každoročný jarný zjazd predstavených všetkých kláštorov našej kongregácie sa uskutoční v dňoch od 20. do 22. apríla v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch.  Zjazd bude mať informačný a formačný charakter. Viesť ho bude nová generálna predstavená našej rehole matka Miriam Janiec ISMM z Varšavy.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na apríl znie: Za za duchovné a morálne obrodenie ľudstva a za dôveru v Božie milosrdenstvo.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

V poradí už piaty audiopríspevok Vyznania I. z cyklu Poézia sv. Faustíny nás vovádza do prežívania hĺbky Svätého týždňa. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice.

Keď bolesť zavládne v celej mojej duši a obzor zatemní sa ako noc a srdce je rozorvané od starostí, Ježišu ukrižovaný, ty si moja moc (Den. 1151).

 

Pri príležitosti 10. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej a 10. výročia vzniku formačnej skupiny združenia Faustínum v Slovenskej Ľupči sa vo farskom chráme Najsvätejšej Trojice uskutoční duchovná obnova. Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča v piatok a sobotu 21. a 22. apríla ju budú viesť sr. M. Antoniana Štullerová z košickej komunity a sr. M. Clareta Fečová ISMM z krakovskej komunity. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Program obnovy:

Piatok: 21.4. 2023

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – Prednáška: Meno Boha je milosrdenstvo – sr. M. Antoniana

17.00 – Krížová cesta so svätou sestrou Faustínou (sestry)

17.45 – Deviatnik k svätej sestre Faustíne

18.00 – Svätá omša téma: Milosrdenstvo najväčšia vlastnosť Boha

celebruje: vdp. Pavol Bujňák, kaplán z Prešova

19.30 – Videoprojekcia – Božie milosrdenstvo dar z neba

 

Sobota 22.4. 2023

14.30  – Prednáška: Aký je náš Boh? – sr. M. Clareta

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – Svätá omša – celebruje vdp. Artur Ciepielski

18.30 – Moderovaná adorácia o Božom Milosrdenstve (sestry)

 

Nedeľa 23.4. 2023

10.00 – Svätý  ruženec so svätou sestrou Faustínou (vedú sestry)

10.30 – Slávnostná svätá omša celebruje Mons Stanislav Stolárik

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 19-31).

Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva (Den. 505).

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť – dôverujem ti!

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba (Lk 24, 13-35).

Teraz mi už veríš? (Den. 75)

V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť. Ak sa neodlúčim od kríža, tak sa vo mne zjaví evanjelium. Všetky moje nedostatky vyvažuje vo mne Ježiš, jeho milosť, ktorá ustavične pôsobí. Najsvätejšia Trojica mi udeľuje svoj život v hojnosti skrze dar Ducha Svätého (Den. 392).

➡ V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť. Môžem povedať, že žijem v Bohu a on v mne?

Prinášame vám informácie o svätých omšiach celebrovaných na Sviatok Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch, ktoré môžete sledovať on-line na našej webstránke.

Slávnostné sväté omše:

O 6.00 v bazilike, 8.00 v bazilike (biskup Damián Muskus), 10.00 pred bazilikou – arcibiskup Marek Jendraszewský, krakovský metropolita, 12.30 v bazilike, o 16.00 (biskup Roman Pindel) v bazilike, o 18.00 v bazilike a o 19.00 v kláštornej kaplnke (provinciál saletínov).

 

 

 

Aj v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa program začne už v sobotu o 15.00 a pokračuje až do polnoci Cestou svetla a adoráciou. V nedeľu 24. apríla program začína svätou omšou o 7.00, 8.00, pokračuje spovedaním od 8.00 do 10.00 a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. František Petro, farár z Humenného. Pred sv. omšou si veriaci budú môcť vypočuť prednášku o Božom (ne)milosrdenstve sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM na tému: Dopúšťa a opúšťa? Už tradične program uzavrie slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Vo Farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove program začína o 9.00 sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou sv. ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. Henrich Grejták z Košíc. Popoludní program pokračuje adoráciou od 13.00, ktorú ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

V nedeľu 16. apríla bude Sviatok Božieho milosrdenstva slávený aj vo Farskom kostole sv. Štefana v Sátoraljaújhely v Maďarsku. Bohatý popoludňajší program sa začne o 13.30 modlitbou svätého ruženca, pokračuje chválami, modlitbou v hodine milosrdenstva a príhovorom sr. M. Hedvig Uličnej ISMM z našej košickej komunity, a vyvrcholí adoráciou o slávnostnou svätou omšou o 18.00, ktorú bude celebrovať vdp. Gábor Galó, farár z Pálházy.

V prílohe vám tak ako každý rok prinášame text slávnostnej modlitby v Hodine milosrdenstva o 15.00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 16. apríla. Text je verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá zaznie v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikov.

Hodina_mil_Nedeľa_BM_16.04.2023_FINAL

 

 

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videopríspevok, v ktorom vám v skratke predstavíme sviatok Božieho milosrdenstva. Už najbližšiu nedeľu 16. apríla…

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky (Den. 965).

 

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).

Na Veľký piatok začíname novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke svojho milosrdenstva.

Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní. Pre lepšie prežitie tejto novény odporúčame rozjímať o slovách, ktoré Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne (Den. 1209 – 1229).

Vstal z mŕtvych a je stále s nami!

Dovoľme, nech nás táto hlboká pravda našej viery celkom prenikne a naplní pokojom, ktorý svet dať nemôže.

Žasnime nanovo nad zázrakom prázdneho hrobu a nad nápaditosťou nášho Boha bohatého na milosrdenstvo!

Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám želáme a vyprosujeme!

Vaše sestry

 

 

Keď sa procesia pohla, uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: – Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. V tej istej chvíli môj duch utonul v ňom… Keď som prišla k sebe, kráčala som spolu so sestrami v procesii a moja duša bola celá ponorená doňho…

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.

† Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať (Den. 1667-1670).

 

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych (Jn 20, 1- 9).

Zmŕtvychvstanie. Dnes počas zmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša [vo] veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: – Pokoj vám, deti moje! Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili. Pozrel na mňa s takou láskou, že moja duša celá utonula v ňom. Povedal mi: – Mala si veľkú účasť na mojom umučení, preto ti dám aj veľký podiel na svojej sláve a radosti. Zdalo sa mi, že celé zmŕtvychvstanie trvá jednu minútu. Zvláštna sústredenosť naplnila moju dušu a trvalo to po celé sviatky. Ježišova láskavosť je taká veľká, že sa to nedá vypovedať (Den. 205).

➡ Ježiš žije! Prichádza ku mne a vraví mi: Pokoj tebe

Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (Den. 1054).

Na našom YouTube kanáli vás prostredníctvom Trojdnia s Milosrdným pozývame k hlbšiemu prežitiu dní Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstanie z lásky k nám…

 

Štvrtý audiopríspevok Keď sa deň nachýli z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k zamysleniu o posledných veciach života – keď sa aj nám nachýli náš deň. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice.

Už idem k svojmu Otcovi do večného neba zo slzavého údolia, zo zeme vyhnanstva, zem už nie je schopná darovať mi teba, pritiahli ma k sebe výšiny raja (Den. 1653).

 

V rámci akcie 24 hodinový ruženec za Slovensko sa vo štvrtok 13. apríla od 15.00 do 16.00 budú naše sestry  z hrušovskej komunity naživo modliť ruženec za našu vlasť v Sanktuáriu Karmelskej Panny Márie v Gaboltove. Už tradične túto akciu organizuje Slovenský dohovor za rodinu.

V Pôstnom období vám na našom YouTube kanáli ponúkame štyri krátke krížové cesty vo forme videopríspevkov: Krátku krížovú cestu so sv. Faustínou, krížovú cestu s Milosrdným, krížovú cestu ženy a krížovú cestu s Ježišom. Pozostávajú z málo známych citátov z jej duchovného denníka. Pán Ježiš nás povzbudzuje: Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť (Den. 369).

 

 

Vo Veľkom týždni spájam s Ježišom utrpenie spôsobené mojou vlastnou slabosťou.

Ako každý z nás, aj svätá Faustína prežívala vo svojom živote utrpenia, ktoré boli spôsobené jej vlastným hriechom a ľudskou slabosťou. K svätosti dozrievala postupne v spolupráci s Božou milosťou. Ježiš jej dal poznať svoju veľkú lásku a zároveň ničotu, ktorou sme sami zo seba. Všetko, čo je v nás dobré, je darom od Boha. Sv. Faustína zakúsila nesmiernosť Božieho milosrdenstva ako aj svoju úbohosť. To jej spôsobovalo skutočné utrpenie. Svedčia o tom slová Ježiša, ktorý chcel v bolestných chvíľach potešiť svoju apoštolku: Moje srdce je pohnuté veľkým milosrdenstvom k tebe, moje najdrahšie dieťa, keď som ťa videl vnútorne rozorvanú od bolesti, ktorú si trpela, ľutujúc svoje hriechy (Den. 282).

Niekedy môžem mať pokušenie myslieť si, že moje hriechy nie sú také veľké a nespôsobili Ježišovi toľko utrpenia. Je predsa oveľa viac väčších hriešnikov ako ja, ktorí sa stali príčinou jeho utrpenia. V takýchto chvíľach však stojí za to čerpať zo skúsenosti sestry Faustíny, aby sa v nás mohla zrodiť skutočná pokora a pokánie, ktoré otvára naše srdcia pre prijatie lúčov milosrdenstva, ktoré nás premieňajú. Raz sama poznamenala: Ježišu môj, napriek tvojim milostiam cítim a vidím celú svoju úbohosť. Začínam deň bojom a bojom ho aj končím. Sotva prekonám jednu ťažkosť, hneď musím bojovať s desiatimi ďalšími. No netrápi ma to, lebo dobre viem, že toto je čas boja, a nie pokoja. Keď boj presahuje moje sily, vrhám sa ako dieťa do objatia nebeského Otca a verím, že nezahyniem. Ó, Ježišu môj, ako veľmi som náchylná k zlému. To ma núti ustavične nad sebou bdieť. Ničím sa však nedám odradiť, dôverujem Božej milosti, ktorá je štedrá voči najväčšej úbohosti (Den. 606).

Počas tohtoročného pôstu sme spoločne prenikli do tajomstiev rôznych utrpení, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Naším cieľom bolo všimnúť si, že každá ťažká skúsenosť má veľkú hodnotu, keď sa spojí s umučením nášho Pána. Utrpenie nemá samo o sebe žiadnu hodnotu. Boh ho niekedy dopúšťa pre nejaké väčšie dobro – pre naše očistenie alebo pre spásu druhých. To však neznamená, že vo svojom živote nemáme prosiť dar o zdravia a prosperity. Každého z nás vedie cestou, ktorú pozná iba on. Cez utrpenie sa naša duša stáva podobnou nášmu Spasiteľovi. Krásne to opísala sv. Faustína: Pán mi však dal poznať aj to, aká nepochopiteľná sláva čaká dušu, ktorá je tu na zemi podobná trpiacemu Ježišovi. Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše oslávi a ocení natoľko, nakoľko budeme podobní jeho Synovi (Den. 604). (…) Naozaj, všetky muky sa mi zdajú ničím v porovnaní so slávou, ktorá nás čaká po celú večnosť (Den. 605).

Oplatí sa zasvätiť svätému Jozefovi?

Naše slovenské sestry zo združenia Faustínum pri Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove vás pozývajú k špeciálnej novéne zasvätenia sa sv. Jozefovi. Novénu nahrali spolu s mladými a jednotlivé dni novény budete môcť sledovať na YouTube kanáli Faustínum. Už dnes ponúkajú úvod k tomuto zasväteniu.

 

Druhý audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k oslave toho, ktorý je Milosrdenstvo samo. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice. Tematicky sme pre vás pripravili príspevky, ktoré hovoria o nejakom aspekte Božej lásky k nám.

Poďte, všetky krásy zeme, ktorým sa človek nemôže dosť vynačudovať, poďte zvelebovať Boha spoločne, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo oslavovať.

Poď, nedotknutá krása celej zeme a zvelebuj s veľkou pokorou Stvoriteľa svojho, lebo všetko je jeho milosrdenstvom obklopené, všetko volá mocným hlasom, aké veľké je milosrdenstvo jeho (Den. 1750).

 

 

 

Za všetkých, ktorí nás v tomto neľahkom čase pravidelne podporujete svojimi modlitbami, obetami a milodarmi, bude v piatok 24. marca o 16.00 hod. odslúžená svätá omša v našej kláštornej kaplnke v Košiciach.

Pán Boh zaplať a odmeň všetkým našim dobrodincom!

Najdôležitejšia príprava na veľkonočné sviatky spočíva v príprave našej duše, nášho srdca. Kde nájdeme útechu? Svätá sestra Faustína píše:

Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro (Den. 1448).

Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva (Den. 1059).