Archiwum

Čo je tým najsilnejším argumentom lásky Boha k nám? Dozviete sa na našom YouTube kanáli v desiatom filmovom spote z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Spomeňte si na moje umučenie, a ak neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim ranám (Den. 379).

Ako veľa Boh vytrpel a akú veľkú lásku nám preukázal. A my neveríme, že Boh nás miluje. (…) Čím nás presvedčí o svojej láske, ak už ani samotná smrť nás nepresvedčí? (Den. 319).

 

Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. sestry Faustíny, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok o význame duchovného doprevádzania v jej aj našom živote:

Ó, Ježišu môj, hlboko chápem tieto slová a zo skúsenosti viem, že duša vlastnými silami ďaleko nezájde. Bude sa veľa namáhať, ale neurobí nič na Božiu slávu. Bude ustavične blúdiť, pretože náš rozum je zatemnený a nedokáže rozlíšiť vlastné záležitosti. (…) Duša, ktorá úprimne túži napredovať v dokonalosti, sa musí presne držať rád, ktoré jej dáva duchovný vodca. Toľko svätosti – koľko závislosti (Den. 377).

Dnes som prosila Pána, aby ma ráčil poučiť o vnútornom živote, lebo sama od seba nemôžem nič pochopiť ani vzbudzovať v sebe šľachetné myšlienky. A Pán mi povedal: – Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Nedomáhaj sa nikdy svojich práv. Všetko, čo ťa stretne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Nebráň sa, keď všetko zahanbenie doľahne ma teba a ty budeš nevinná, dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná za najmenšiu moju milosť, lebo vďačnosť ma núti udeľovať ti nové milosti… (Den. 1701).

 

 

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 1-8).

Keď som sa ponorila do modlitby, bola som v duchu prenesená do kaplnky a uvidela som Pána Ježiša vystaveného v monštrancii. Tam, kde sa nachádzala monštrancia, som videla ctihodnú tvár Pána. Pán mi povedal: – To, čo ty vidíš v skutočnosti, tie duše vidia vierou. Ó, ako veľmi mi je milá ich veľká viera. Vidíš, že hoci zdanlivo nie sú vo mne žiadne známky života, v skutočnosti je však v celej plnosti obsiahnutý v každej hostii. Aby som však mohol pôsobiť v duši, duša musí mať vieru. Ó, aká milá je mi živá viera (Den. 1420).

Aby som však mohol pôsobiť v duši, duša musí mať vieru. Modlím sa za milosť živej, vrúcnej viery?

 

Najnovšie 40. číslo Katolíckych novín sa venuje našej svätici sestre Faustíne Kowalskej pri príležitosti jej liturgickej spomienky, ktorú sme slávili v stredu 5. októbra. V príspevku sr. M. Alžbety Mikušovej ISMM sa dozviete viac o jej živote a poslaní, v rozhovore so sr. M. Benediktínou Fečovou ISMM sa dočítate o začiatkoch našej rehole, charizme a o našom pôsobení na Slovensku. Taktiež sa budete môcť poprechádzať po miestach spojených so životom tejto našej Apoštolky Božieho milosrdenstva, ktorá svetu pripomenula najväčšiu Božiu vlastnosť, ktorá je aj jeho podstatou – jeho nekonečné milosrdenstvo.

Foto zdroj: hlascirkvi.sk

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17, 11-19).

Ó, aká veľká je ľahostajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je nasycované samou nevďačnosťou. Duše, žijúce vo svete, na mňa zabúdajú; na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti (Den. 367).

Ježišu, božský Väzeň lásky, keď rozjímam o tvojej láske a o tvojej sebažertve kvôli mne, presahuje to moje chápanie. Skrývaš svoju nepochopiteľnú velebu a znižuješ sa ku mne úbohej. Ó, Kráľ slávy, hoci utajuješ svoju krásu, predsa pohľad mojej duše roztrháva závoj. Vidím anjelské chóry, ktoré ti neprestajne vzdávajú chválu, a všetky nebeské mocnosti, ktoré ťa ustavične zvelebujú a neprestajne hovoria: „Svätý, Svätý, Svätý!” (Den. 80).

➡ Nezabúdam na Pána? Mám čas na všetko, len nie naňho?

V utorok 11. októbra sa v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej uskutoční stretnutie ružencových bratstiev na slávnosti Ružencovej Panny Márie. Slávnosť sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenej s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude viesť sr. M. Antoniana a sr. M. Hedvig z našej košickej komunity. Po nej nasleduje modlitba posvätného ruženca a slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať páter Matej Šulik OP, promótor pre ruženec.

Od 13. do 16. októbra sa v šiestich farnostiach Toronta v Kanade uskutoční už III. kongres o Božom milosrdenstve. Bude sa venovať aktuálnym svetovým témam ako pandémia Covid, vojna na Ukrajine, rastúci počet chudobných – a to všetko vo svetle Božieho milosrdenstva. Medzi hosťami z celého sveta vystúpia aj dve naše sestry (Slovenka a Filipínka): sr. M. Faustia Szabóová ISMM a sr. M. Confida Gilera ISMM, obe pôsobiace v USA.

Pripravili sme pre vás aj nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2023. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami zo záhrady sv. Faustíny a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 3,- eurá
Nakoľko sa cena dobierky zvýšila, kalendár posielame po prevedení platby na náš účet.

Takýto názov nesie deviaty filmový spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, ktorý sme v spolupráci s poľskou TVP pre vás pripravili.

Otvoril som svoje srdce ako živý prameň milosrdenstva. Nech z neho čerpajú život všetky duše. Nech sa priblížia k moru milosrdenstva s veľkou dôverou (Den. 1520).

Keď si zomieral na kríži, obdaroval si nás večným životom. Keď si dovolil otvoriť svoj najsvätejší bok, otvoril si nám nevyčerpateľný prameň svojho milosrdenstva, dal si nám, čo si mal najdrahšie – krv a vodu zo svojho srdca (Den. 1747).

 

Naše komunity v Gdansku, Čenstochovej, Kaliszi a v Kiekrzi sa pripojili k iniciatíve, ktorá sa modlí za bezdetné manželstvá. Každý mesiac sa modlia za ponad 1500 manželstiev. Už 733 manželstiev sa teší zo svojho potomka. Svoje prosby o modlitbu na tento úmysel môžete posielať na adresu: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl  (uveďte, prosím, mená manželov). Na tento úmysel sú každý mesiac slávené sväté omše v 12 kostoloch v Poľsku.

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 3,00 eurá
Nakoľko sa cena dobierky zvýšila, kalendár posielame po prevedení platby na náš účet.

V poradí už ôsmy filmový spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva nám ukazuje milosrdenstvo v Ježišovom strašnom umučení: Ježišu, sám si sa podujal na také strašné umučenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosti tvojho Otca by zadosťučinil i jediný tvoj povzdych a všetky tvoje obety sú jedine dielom tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky (Den. 1747).

Ó, aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca (Den. 1485).

 

 

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych… (Den. 163). Text tejto modlitby nájdete na našom YouTube kanáli v maďarskom videopríspevku, ktorý na dnešnú slávnosť pripravil páter Viktor Kunay CM, náš dlhoročný spolupracovník z Budapešti.

 

https://youtu.be/Tf9TBJUeOM8

 

Cítim dobre, že moje poslanie sa neskončí smrťou, ale sa iba začne. Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo (Den. 281).

Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme,  to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

Bože, v Najsvätejšej Trojici jediný! Túžim ťa tak milovať, ako ťa ešte žiadna ľudská duša nemilovala. Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu (Den. 283).

Ó, deň jasný a krásny, v ktorom sa splnia všetky moje želania, ó, deň vytúžený, ktorý budeš posledný v mojom živote. Teším sa na tento posledný ťah môjho božského Umelca, ktorý urobí na mojej duši. Dodá mojej duši zvláštnu krásu, ktorá ma odlíši od krásy iných duší. Ó, veľký deň, v ktorom sa vo mne utvrdí božská láska! V ten deň po prvý raz zaspievam pred nebom a zemou pieseň nepreniknuteľného Pánovho milosrdenstva. Je to moje dielo a poslanie, ktoré mi Pán predurčil od stvorenia sveta (Den. 825).

Siedmy krátky filmový spot na našom YouTube kanáli je venovaný Božiemu Synovi, ktorý k nám prišiel v ľudskom tele.

Ja ťa chápem v celej tvojej biede a úbohosti. (…) Ľudia dušu úplne nepochopia, lebo to presahuje ich možnosti. Preto som zostal na zemi, aby som mohol potešiť tvoje ubolené srdce a posilňovať tvoju dušu, aby si neustala na ceste (Den. 1487).

Nech je ustavične zvelebované tvoje milosrdenstvo, že si sa nezbratal s anjelmi, ale s ľuďmi (…). Celá naša dôvera je v tebe, pravý Boh a pravý človek (Den. 1584).

 

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘? Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť‘“ (Lk 17, 5-10).

Dnes som sa snažila vykonať si všetky cvičenia do benedikcie, lebo som sa cítila zdravotne horšie ako obyčajne. Hneď po benedikcii som si šla ľahnúť, ale keď som vošla do spálne, náhle som vnútorne poznala, že mám ísť do cely sr. M., lebo potrebuje pomoc. Hneď som vošla do tejto cely a sr. M. mi hovorí: „Ako dobre, že vás Boh poslal.” Hovorila takým tichým hlasom, že som ju ledva počula. Hovorí mi: „Prosím vás, sestrička, prineste mi trochu čaju s citrónom, mám veľký smäd a nemôžem sa pohnúť, lebo mám veľké bolesti.” Skutočne veľmi trpela a mala aj vysokú horúčku. Poslúžila som jej a aspoň tou troškou čaju uhasila svoj smäd. Keď som vošla do svojej cely, moju dušu naplnila veľká Božia láska. Pochopila som, ako veľmi treba byť vnímavým na vnútorné vnuknutia a verne ich vypĺňať. Vernosť jednej milosti prináša ďalšie (Den. 756).

➡ Aká je moja vnímavosť na vnútorné vnuknutia? Som im verný? On zachováva vernosť naveky (Ž 146).

 

Na zemi prežila len 33 rokov, ale už je 84 rokov v nebi. Práve dnes si pripomíname liturgickú spomienku, ktorá je pre nás slávnosťou, našej duchovnej spoluzakladateľky sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Písal sa rok 1938. Bol prvý piatok – 5. októbra. Deň ako každý iný. A predsa… V krakovskom kláštore umierala mladá 33-ročná sestra, chorá na tuberkulózu pľúc a tráviaceho traktu. Vtedy len úplne obyčajná kuchárka, záhradníčka a vrátnička. Dnes najznámejšia mystička 20. storočia a spoluzakladateľka našej rehole. Apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorú preslávil jej Denníček…

Ako vyzeralo jej narodenie sa pre nebo?

 

 

 

 

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili ďalší, v poradí už šiesty videopríspevok z cyklu Posolstvo milosrdenstva o vtelenom Milosrdenstve.

Ja som z lásky k tebe zostúpil z neba, pre teba som žil, pre teba som zomrel a pre teba som stvoril nebesia (Den. 853).

Aký je Boh dobrý voči nám ľuďom, (…) a dôkazom jeho lásky je nepochopiteľný dar, ktorý nám dáva, teda samého seba v osobe svojho Syna. (…) Ó, ľudstvo, prečo tak málo myslíš na to, že Boh je skutočne uprostred nás (Den. 1584).

 

V nedeľu 2. októbra počas slávnostnej svätej omše o 9.00 prijme Farnosť sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom relikvie I. stupňa ex ossibus sv. sestry Faustíny Kowalskej.  Slávnosti bude predsedať vdp. Ján Bittšanský z Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Relikviu našej svätice odovzdá sr. M. Antoniana a sr. M. Hedvig z košickej komunity. Slávnosť bude pokračovať aj popoludní spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva, ktorú bude viesť miestna formačná skupina združenia Faustínum, a prednáškou hlavného celebranta na tému: Rozdiel medzi sebaláskou a čistou láskou v Denníčku sv. sestry Faustíny.

V pondelok 26. septembra sa začína novéna pred sviatkom sv. sestry Faustíny Kowalskej. V našej komunitách sa modlíme Litánie k sv. Faustíne ako prípravu na túto pre nás jedinečnú slávnosť našej spoluzakladateľky, ktorej liturgickú spomienku si pripomenieme v stredu 5. októbra. V nasledujúcom linku ponúkame spomínané litánie:

Litánie k sv. sestre Faustíne

Takýto názov nesie štvrtý krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, ktorý sme v spolupráci s poľskou TVP pripravili na našom YouTube kanáli.

Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva  (Den. 699). Ó, Bože, ako hojne je rozliate tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi musíš milovať človeka, keď tvoja láska je voči nemu taká činorodá (Den. 1749).

 

Myslel som na teba skôr, než som ťa povolal k bytiu (Den. 1292). Tieto slová Pána Ježiša, ktoré vo svojom Denníčku zapísala sv. sestra Faustína, platia o každom z nás. Boh na nás už dávno myslel.. Aj o tom je piaty krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Ó, Bože, ako veľmi túžim, aby duše poznali, že si ich stvoril z nepochopiteľnej lásky (Den. 483). Vôbec si nás nepotreboval k svojmu šťastiu, ale ty, Pane, chceš sa podeliť o svoje šťastie s nami (Den. 1743).

 

 

 

Moja láska a moje milosrdenstvo sú bezhraničné (Den. 718). O tomto bezhraničnom milosrdenstve nášho Boha je tretí spot na našom YouTube kanáli. Spoty vám prinášame v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia (Den. 180).

 

 

V dňoch od 22. do 25. septembra sa v poľskom meste Licheń Stary v Sanktuáriu Panny Márie uskutoční v poradí už IV. kongres mladých zasvätených. Ústredným heslom tohto formačno – modlitebného stretnutia sú slová: Vstaň a svieť! Kongresu sa zúčastnia mladé sestry z našich rehoľných komunít v Poľsku.

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú‘ (Lk 16, 19-30).

Vtom som uzrela istú dušu… Videla som, ako z nejakej priepasti, plnej blata, vychádzali duše malých detí i starších, asi deväťročných; tie duše boli odporné a protivné. Podobali sa najstrašnejším netvorom a rozkladajúcim sa mŕtvolám. Tie mŕtvoly však boli živé a hlasno svedčili proti tej duši, ktorú vidím umierať. A duša, ktorú vidím umierať, je duša, ktorá sa vo svete tešila úcte a uznaniu, na konci ktorých je prázdnota a hriech (Den. 425).

Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce (Ž 62). Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami…

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone“ (Lk 16, 1-13).

Ak nevieme, čo je lepšie, treba sa zamyslieť, rozmýšľať a prosiť o radu, lebo nesmieme konať v neistote svedomia. V neistote si povedať: čokoľvek urobím, bude dobré, lebo mám úmysel robiť dobre. Pán Boh prijíma, čo my považujeme za dobré – vtedy to aj Pán prijíma a uzná za dobré. Netrápiť sa, ak sa po čase ukáže, že tá vec nebola dobrá. Pán Boh hľadí na úmysel, s akým začíname, a podľa toho bude odmeňovať. Je to zásada, ktorú by sme mali dodržiavať (Den. 800).

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Kto je mojím bohom? Rodina, zdravie, úspech, peniaze, práca? Alebo som si bohom ja sám?

V nedeľu 18. septembra počas slávnostnej svätej omše o 10.30 Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, požehná novú maľbu patrocínia Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Ústrednou myšlienkou maľby z dielne Gloria Dei sú slová z Denníčka sv. sestry Faustíny: Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83). Slávnosť ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou, ktorú budú viesť sestry z našej košickej komunity.

Pán Ježiš vstupuje v nebeskej sláve medzi nás ako spravodlivý Sudca a Kráľ milosrdenstva. On, ktorý nás vykúpil svojou predrahou krvou, ktorá spolu s vodou vytryskla z jeho prebodnutého srdca a ktorou nás spolu so svojím telom deň čo deň v nekrvavej obete sv. omše sýti, aby sme mali večný život. Odpoveď veriacich je trojitá: „Ježišu dôverujem Ti“ pod obrazom Milosrdného Krista, ako nám to predkladá sv. sestra Faustína; chválospev žalmistu: „Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, milostivý a verný“ uprostred nebeského zástupu a tiež slová Písma okolo jeho trónu – svätostánku: „Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky“ (z Libretta výtvarného riešenia).

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 23. do 25. septembra v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude tentokrát na tému: Srdce ženy. Ostaň vo mne a ja ostanem v tebe (por. Jn 15, 4). Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Vo štvrtok 15. septembra slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Prvá zmienka o tomto sviatku siaha do 15. storočia, konkrétne do roku 1412, keď sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež dovolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska.

Pri tejto príležitosti sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok o našej bolestnej Matke.

 

Pred 87 rokmi Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne korunku Božieho milosrdenstva. Stalo sa to 13. – 14. septembra 1935 vo Vilniuse na Litve. Sestra Faustína ju prvýkrát počula najprv vo svojej duši a modlila sa ju svojimi slovami, keď vo videní videla anjela, ktorý prišiel potrestať zem za hriechy (Denníček 474 – 475). Na druhý deň jej Pán Ježiš vysvetlil, ako presne sa má táto modlitba znieť a aký veľký má význam (Denníček 476); v nasledujúcich zjaveniach dal prísľuby, ktoré spojil s dôveryplnou modlitbou korunky.

Najprv sa túto korunku modlila sestra Faustína sama v rôznych situáciách: pri zomierajúcich, s prosbou o dážď alebo utíšenie búrky.

K výraznému šíreniu textu korunky Božieho milosrdenstva došlo po smrti sestry Faustíny počas druhej svetovej vojny. Túto modlitbu sa modlili spoločne nielen spolusestry sv. Faustíny a chovanice Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ale šírili ju aj rozdávaním obrázkov ľuďom prichádzajúcim k bráne alebo posielaním balíkov do väzníc a koncentračných táborov. Časy boli ťažké, preto sa ľudia utiekali k Bohu a žiadali o jeho milosrdenstvo…

Po vojne sa text korunky Božieho milosrdenstva veľmi rýchlo šíril v mnohých jazykoch, bol preložený nielen do základných svetových jazykov, ale aj veľmi exotických alebo kmeňových jazykov. Korunka Božieho milosrdenstva sa modlí nielen v kostoloch a kaplnkách, v rehoľných rodinách a rôznych komunitách, ale aj v mnohých krajinách prostredníctvom katolíckych médií. Preto je dnes najznámejšou modlitbou k Božiemu milosrdenstvu, prostredníctvom ktorej si ľudia vyprosujú mnohé nadprirodzené milosti a dočasné dobrodenia.