Archiwum

Vianočný stromček, jasličky a koledy. Odkiaľ sa vzala táto typická vianočná symbolika? Legenda hovorí, že na nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky mních Kolumbán, ktorý chcel prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi fakľami v tvare kríža. A takto sa zrodila tradícia… Prvýkrát sa ozdobené vianočné stromčeky objavili pred 400 rokmi v Nemecku. Pre nemeckých mešťanov a bohatú vrstvu predstavovali blahobyt. Chudobní ľudia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch rozdávali vinšovníci. Na naše územie sa táto tradícia dostala až koncom 18. storoči. Najprv sa udomácnila v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začala prenikať na vidiek.

Betlehem alebo jasličky sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv. František z Assisi, keď v roku 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola a našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa.

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá s Vianocami. Táto krásna svetoznáma rakúska pieseň vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta.

† Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám (Den. 1822).

† Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Spasiteľa, ktorý je dobrota a láska sama. Lomcujú mnou pokušenia a roztržitosť a nedovoľujú mi pripraviť sa na príchod Pána. Vrúcne ťa túžim prijať, Pane, pretože viem, že keď ku mne prídeš, oslobodíš ma od tohto trápenia. A ak je tvojou vôľou, aby som trpela, tak ma posilni do boja. Ježišu, Spasiteľ, ktorý si ráčil prísť do môjho srdca, odožeň tie rozptýlenia, ktoré mi prekážajú rozprávať sa s tebou (Den. 1823).

† Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí… (Den. 1824).

† Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Pána, ktorý môže všetko. Môže ma urobiť dokonalou a svätou. Veľmi sa pripravujem na jeho príchod a tu sa vynorila otázka, ako mu to poviem. Ihneď som ju zavrhla. Poviem mu to tak, ako mi nadiktuje srdce (Den. 1825).

Na našom YouTube kanáli vám ponúkame prípravu na duchovné sväté prijímanie v dvoch jazykoch: v slovenčine aj maďarčine (Lelki áldozás I.). Príprava pozostáva zo slov z Denníčka sv. sestry Faustíny: Moja príprava pred sv. prijímaním.

 

 

Ako prežívate adventné očakávanie a prípravu na narodenie vteleného Milosrdenstva? Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili predvianočné spytovanie svedomia vo forme minizamyslenia. Nielen pre gazdinky…

 

Polnočná rok 1935. Počas svätej omše som opäť uvidela malého Ježiška, neobyčajne krásneho, ako s radosťou vystieral ku mne rúčky. Po svätom prijímaní som začula tieto slová: – Som vždy v tvojom srdci. Nielen vo chvíli, keď ma prijímaš vo svätom prijímaní, ale vždy. Tieto sviatky som prežívala vo veľkej radosti (Den. 575).

Polnočná rok 1936. Počas svätej omše ma Božia prítomnosť prenikla skrz-naskrz. Krátko pred pozdvihovaním som uvidela Matku a malého Ježiška aj starého Deduška.291 Panna Mária mi povedala tieto slová: „Dcéra moja, Faustína, tu máš najvzácnejší Poklad,” a podala mi maličkého Ježiška. Keď som vzala Ježiška na ruky, moja duša pociťovala takú nepredstaviteľnú radosť, že nie som schopná ju opísať (Den. 846).

Rok 1937. Keď som prišla na polnočnú, hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hlbokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú maštaľku plnú veľkého svetla. Panna Mária vinula Ježiška do plienočiek, naplnená veľkou  láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť. Po chvíli som však zostala sama s malým Ježiškom, ktorý vystieral ku mne svoje rúčky. Pochopila som, že ho mám vziať na ruky. Ježiško si pritúlil svoju hlávku k môjmu srdcu a svojím hlbokým pohľadom mi dal poznať, že mu je dobre pri mojom srdci. V tej chvíli mi Ježiško zmizol a zaznel zvonček na sväté prijímanie. Moja duša omdlievala od radosti (Den. 1442).

Vo štvrtok 16. decembra sa v celej našej kongregácii začíname modliť novénu pred sviatkami Narodenia Pána. V tomto výnimočnom roku chceme aj vás pozvať k spoločnej modlitbe.

Novéna pred slávnosťou Narodenia Pána

Roste, nebesia, z výsosti,

oblaky, dajte Spravodlivého;

otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Bože Izraela, počúvaj,

ty čo tróniš nad cherubmi,

zaskvej sa pred svojím ľudom.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Pane, Bože zástupov

obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Zhliadni z neba, podívaj sa

a navštív túto vinicu,

veď ju vysadila tvoja pravica.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,

a daj nám svoju spásu.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii

a ona počala z Ducha Svätého.

Pane, vyslyš moju modlitbu,

a moje volanie nech dôjde ku tebe.

 

Modlime sa.

Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou; nech tvoja milosrdná láska odstráni naše hriechy a urýchli príchod našej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Posledné adventné minizamyslenie pred očakávaním na ten najvzácnejší Dar už na vás čaká na našom YouTube kanáli.

Najpozoruhodnejšie nie je to, že Boh je Bohom, ale že Boh sa stal človekom…

 

 

 

† Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1818-1819).

† Dnes cítim vo svojej duši priepasť úbohosti. Túžim sa priblížiť k svätému prijímaniu ako k prameňu milosrdenstva a ponoriť sa celá do tohto oceánu lásky. Keď som prijala Ježiša, utonula som v ňom ako v priepasti nepreniknuteľného milosrdenstva, a čím väčšmi som cítila svoju úbohosť, tým viac silnela moja dôvera k nemu. V tomto ponížení som zotrvala celý deň (Den. 1817).

† Dnes sa túžim celá premeniť na Ježišovu lásku a obetovať sa spolu s ním nebeskému Otcovi. Počas svätej omše som videla maličkého Ježiška v kalichu. Povedal mi: – Tak prebývam v tvojom srdci, ako ma vidíš v tomto kalichu. Po svätom prijímaní som pocítila vo svojom srdci tlkot Ježišovho Srdca. Aj keď už dávno viem, že sväté prijímanie zostáva vo mne do nasledujúceho prijímania, dnes celý deň adorujem Ježiša vo svojom srdci a prosím ho, aby svojou milosťou uchránil malé deti pred zlom, ktoré im hrozí. Živá Božia prítomnosť, trvajúca celý deň, ktorú dokonca fyzicky pociťujem, mi vôbec neprekáža pri plnení povinností (Den. 1820-1821).

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 39-45).

Sv. Faustína si uvedomovala Boží život vo svojom srdci. Jedného dňa napísala:

Moje srdce je živým svätostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V hlbinách vlastného bytia prebývam so svojím Bohom (Den. 1302).

„Láska moja, kraľuj v najskrytejších hlbinách môjho srdca, tam, kde sa rodia moje najtajnejšie myšlienky, kde len ty sám, Pane, môžeš vstúpiť, v tej najhlbšej svätyni, kam sa nedostane ľudská myseľ. Ty sám tam prebývaj a všetko, čo robím navonok, nech pochádza od teba. Vrúcne túžim a celou silou svojej duše sa snažím, aby si sa cítil, Pane, v tejto svätyni ako doma.” (Den. 1721).

Sám milosrdný Ježiš bol uchvátený sviežosťou jej srdca:

Opájam sa tvojou láskou, tvoja úprimná láska je môjmu srdcu taká milá ako vôňa púčika ruže zavčas rána, keď slnko z neho ešte nevypilo rosu. Sviežosť tvojho srdca ma uchvacuje, preto sa s tebou spájam tak úzko ako so žiadnym iným stvorením… (Den. 1546).

➡ Potešila by Ježiša sviežosť môjho srdca? Čo mi bráni milovať Boha celým srdcom?

➡Vzbudzujem si počas dňa úkony lásky a vďaky voči Bohu, ktorý prebýva vo svätyni môjho srdca? Nezabúdam príliš ľahko na jeho milujúcu prítomnosť, ktorá ma nikdy neopúšťa? Boh mi ustavične hovorí: „Ja som… Som s tebou, neboj sa, dôveruj mi,  žijem v tvojom srdci. Chcem, aby si na mňa pamätal v každom okamihu dňa.”

Aj na tretiu adventnú nedeľu sme pre vás pripravili na našom YouTube kanáli minizamyslenie ako súčasť našej adventnej prípravy. Len 100 sekúnd s Božím slovom, príbehom a otázkou na zamyslenie.

 

Posledná – v tomto kalendárnom roku – svätá omša za všetkých členov, dobrovoľníkov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude celebrovaná v nedeľu 19. decembra vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP o 15.30.

V roku 2022 budú pravidelné sv. omše za združenie Faustínum slúžené už každý štvrtý piatok v mesiaci, aj naďalej vo Svätyni na KVP.

 

Ponúkame vám – zvlášť v tomto neľahkom období – ako pomôcku pred duchovným sv. prijímaním tri krátke texty prípravy sv. sestry Faustíny. Onedlho aj na našom YouTube kanáli.

Idem mu naproti a pozývam ho do príbytku svojho srdca, hlboko sa ponižujem pred jeho velebou. Pán ma však dvíha z prachu zeme a ako nevestu ma pozýva, aby som si sadla vedľa neho, aby som mu povedala všetko, čo mám na srdci. A ja, posmelená jeho dobrotou, nakláňam svoju hlavu na jeho prsia a hovorím mu o všetkom. Najprv mu hovorím o tom, čo by som nikdy nijakému stvoreniu nepovedala. A potom mu hovorím o potrebách Cirkvi, o dušiach úbohých hriešnikov, ako veľmi potrebujú jeho milosrdenstvo (Den. 1806).

† Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho (Den. 1810).

† Dnes sa nesnažím o nejakú zvláštnu prípravu. Nedokážem na nič myslieť, hoci tak veľa cítim. Túžim po chvíli, v ktorej Boh príde do môjho srdca. Vrhám sa mu do náručia a hovorím mu o svojej neschopnosti a úbohosti. Vylievam pred ním všetku bolesť svojho srdca, že ho nemôžem milovať tak, ako túžim. Vzbudzujem si úkony viery, nádeje a lásky a tým žijem celý deň (Den. 1813).

Pandemická situácia nás pobáda neustále bdieť a a takto sa pripraviť na nečakaný príchod Pána domu. Ponúkame vám prípravu podľa slov sv. Faustíny na každodenné duchovné sväté prijímanie. Jednotlivé modlitby našej svätice sme prevzali z jej duchovného denníka, zo samostatnej časti s názvom: Moja príprava na sväté prijímanie.

Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici. Keby anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie (Den. 1804).

I. † Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku (Den. 1808).

II. † Dnes je moja príprava na Ježišov príchod krátka, ale naplnená mocnou láskou. Preniká ma Božia prítomnosť a zapaľuje moju lásku k nemu. Je to bez slov, len vo vnútornom pochopení. Skrze lásku toniem celá v Bohu. Pán sa približuje k príbytku môjho srdca (Den. 1807).

III. + Idem mu naproti a pozývam ho do príbytku svojho srdca, hlboko sa ponižujem pred jeho velebou… Keď Ježiš prišiel do môjho srdca, všetko v mojej duši sa zachvelo životom a teplom. Ježišu, vezmi z môjho srdca [moju] lásku a vlej doň svoju lásku. Lásku vrúcnu a žiariacu, ktorá dokáže prinášať obetu, ktorá dokáže celkom zabúdať na seba. Dnes je môj deň poznačený obetou… (Den. 1809).

Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium (Lk 3, 10-18).

Sekretárka môjho milosrdenstva, píš, hovor dušiam o mojom veľkom milosrdenstve, lebo strašný deň, deň mojej spravodlivosti, je blízko (Den. 965).

Ježišu môj, každý z tvojich svätých odzrkadľuje jednu z tvojich čností. Ja túžim odzrkadľovať tvoje ľútostivé Srdce, plné milosrdenstva, chcem ho oslavovať. Nech je tvoje milosrdenstvo, ó, Ježišu, vtlačené do môjho srdca a duše ako pečať a to bude mojím znamením v tomto aj v budúcom živote. Oslava tvojho milosrdenstva je mojou životnou úlohou (Den. 1242).

Korunou tvojich diel je milosrdenstvo. O všetko sa staráš ako citlivá, najnežnejšia matka (Den. 505).

➡ Akú „Božiu vlastnosť” by som chcel odzrkadliť vo svojom srdci? Je vo mne túžba oslavovať Božie milosrdenstvo, tú nepochopiteľnú Božiu lásku, ktorá ma pozdvihuje z každého môjho zla, hriechu a slabosti?

➡ Ježiš mi dôveruje a pozýva ma, aby som hovoril dušiam o jeho veľkom milosrdenstve, pretože sa blíži strašný deň, deň Božej spravodlivosti. Adventné očakávanie mi má predovšetkým pripomenúť, aby som bol pripravený na druhý príchod Pána Ježiša, keď príde nie ako milosrdný Spasiteľ, ale ako spravodlivý Sudca. Kým je čas, dvere milosrdenstva sú otvorené dokorán pre každého. Ježiš chce, aby každý spoznal jeho dobrotu a milosrdenstvo.

Budem sa pýtať Ducha Svätého, ako môžem dnes odpovedať Ježišovi na jeho pozvanie hovoriť dušiam o jeho veľkom milosrdenstve. Ku komu ma Pán posiela?

 

Len 110 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie. Na našom YouTube kanáli už na vás čaká druhé adventné minizamyslenie. Zastavme sa na chvíľu…

 

 

 

Skutočné milosrdenstvo či milosrdenstvo naoko? Na našom YouTube kanáli vám ponúkame ďalší videopríspevok z cyklu Spoznaj milosrdenstvo. 

Aj vy ste si mysleli, že milosrdný znamená tolerantný, zhovievavý, solidárny a ľudomilný?

 

 

 

Ó, Mária, ty si čistá a neporovnateľná, Panna a Matka zároveň, si krásna ako slnko, ničím nepoškvrnená, nikto ti nikdy nebude roveň. Týmito slovami oslavuje Nepoškvrnenú sv. sestra Faustína. Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia našej nebeskej Matky, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok.

 

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na december znie: Za hlboké prežitie Adventného obdobia a dobrú prípravu na Narodenie Pána pre nás samých i pre naše rodiny, aby sa aj v našich srdciach narodil Spasiteľ sveta.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra sa v našom kláštore v Rabke v Poľsku uskutoční aj slávnosť prijatia do postulátu. Prijaté budú spolu štyri kandidátky z Poľska. Formácia, čiže príprava na rehoľný život, sa u nás začína postulátom, ktorý trvá 10 mesiacov. Toto obdobie je zamerané na rozoznávanie povolania.

V pondelok 29. novembra sa vo všetkých našich kláštoroch začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pozývame vás k spoločnej modlitbe aj cez náš YouTube kanál:

 

 

 

 

 

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu (Lk 3, 1-6).

 

Svätá Faustína si vo svojom Denníčku zapísala:

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 793).

Dieťa moje, ty si mojou rozkošou, ty si úľavou pre moje srdce. Udeľujem ti toľko milostí, koľko dokážeš uniesť. Vždy, keď mi budeš chcieť urobiť radosť, hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve  (Den.  164).

➡ Aké sú moje najhlbšie túžby? Čakám túžobne na príchod svojho Pána? Verím, že práve pre mňa príde na tento svet?

➡ Svätá Faustína chcela pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Robila to prostredníctvom modlitby príhovoru a obety svojho života. Jej srdce horelo láskou k Bohu a ku každému človeku. Duch Svätý chce v mojom srdci stále zapaľovať oheň svojej lásky. Prosím ho o to?

V nedeľu 5. decembra sa vo Farnosti sv. Antona Paduánskeho v Pieszyciach v Poľsku a vo filiálke v Kamionke uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová z krakovskej komunity. Stretne sa aj s formačnou skupinou združenia Faustínum v tejto farnosti.

 

Náš kláštor v Derdoch (pri Varšave) oslavuje 4. decembra svoje 140. výročie vzniku. Darovala nám ho grófka Mária Przeździecká z rodu Tyzenhauzovcov. Zo začiatku bol určený na oddychový dom pre sestry a chovanice. V apríli 1936 si v kláštore bola oddýchnuť aj sv. sestra Faustína. Svojmu spovedníkovi o. Michalovi Sopočkovi o ňom takto napísala: Náš derdovský domček je ozaj ako z rozprávky. Nikde nikto. Iba les, ticho a pokoj. Všetko dookola napomáha k sústredenosti. Vo všetkom, čo ma obklopuje, vidím Boha! V súčasnosti máme v tomto kláštore exercičný dom.

 

Len 110 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie. Ako sme vám avizovali, na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili prvé adventné minizamyslenie.

 

O advente, jeho dejinách a zvykoch sa dozviete v našom YouTube kanáli v novom videopríspevku s názvom: Prichádza advent.

 

 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

V nadchádzajúcom Adventnom období pre vás na našom YouTube kanáli pripravujeme adventné minizamyslenia. Len 100 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie.

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 25-36).

Faustína jedného dňa po svätom prijímaní počula vo svojej duši hlas: Dcéra moja, bdej, lebo prídem nečakane (Dz. 854).

            ➡ Ježiš, ktorý prišiel na tento svet, aby ma zachránil, aby presvedčil moje srdce o Božej milosrdnej láske, chce, aby som túžil po jeho prítomnosti a očakával ho so živou vierou! Ustavične ma chce zdvíhať z každého hriechu, z každej slabosti, smútku, zranenia a zlyhania. Chce premeniť moje srdce a dať zmysel všetkému čo sa deje v mojom živote. On ma skutočne miluje!

            ➡ Svätá Faustína pripravovala svoje srdce na Ježišov príchod mlčaním a sústredenosťou ducha, duchovne sa spájala s Pannou Máriou a napodobňovala jej čnosť mlčania. Verím, že Boh hovorí aj ku mne…?

Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku sv. Faustíny. Takýto názov nesie najnovšia formačná publikácia v slovenčine určená nielen pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, ale aj pre všetkých ctiteľov Milosrdného Ježiša. Kniha slúži nielen na spoznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým na osobné stretnutie s Bohom milosrdenstva.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena publikácie: 10,00 eur
Posielame na dobierku.

Rektorát Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove vyšiel v ústrety prosbám pútnikov z celého sveta a v tomto čase pandémie on-line sprístupnil adoráciu z Kaplnky večnej adorácie.

Dňa 3. apríla 2005 sa splnila túžba Svätého Otca Jána Pavla II. súvisiaca s večnou adoráciou Najsvätejšej sviatosti v tomto sanktuáriu. V liste pripravenom pri tejto príležitosti, tesne pred smrťou, akoby v testamente napísal: Som rád, že v túto nedeľu sa začne večná adorácia Najsvätejšej sviatosti. Nič tak ako Pánova eucharistická prítomnosť nesprítomňuje lepšie dielo milosrdenstva, aké sa uskutočnilo prostredníctvom kríža a zmŕtvychvstania. Nech je táto prítomnosť zdrojom sily a nádeje pre všetkých pútnikov.