Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

24.07.2019

V nedeľu 5. augusta slávi naša kongregácia sviatok svojej hlavnej patrónky - Matky Božieho milosrdenstva - tej, ktorá je Matkou vteleného Milosrdenstva, Ježiša. Na tento sviatok sa koždoročne pripravujeme 9-dňovou novénou. V tento deň si obnovujeme aj náš úkon odovzdania sa našej nebeskej Matke.

Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” A v tej chvíli prikryla svojím plášťom všetky sestry našej kongregácie. Pravou rukou privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom. Vtom Panna Mária povedala: „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom.” Po týchto slovách mi zmizla celá kongregácia. Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu (Den. 1244).


 
22.07.2019

Po prvýkrát v histórii našej kongregácie tri sestry Slovenky: sr. M. Alžbeta Mikušová, M. Antoniana Štullerová a M. Faustia Szabóová skladali svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na Slovensku. Slávnosť sa uskutočnila uplynulú nedeľu 21. júla vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP a predsedal jej rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Sestričky úzko spojili svoj život s Ježišom, na znak čoho dostali striebornú obrúčku.

V homílii pán biskup, že treba prijať Krista s krížom, ale aj na kríži lebo, kto sa chce pripodobniť Kristovi a nasledovať ho, prijíma kríž ako znak nádeje, ale zároveň musí prijať aj miesto na tomto kríži. Zároveň poďakoval aj generálnej predstavenej matke Petre Kowalczyk KMBM za to, že tentokrát sa krakovské Lagievniky preniesli do Košíc.

Slávnostná sv. omša bola v priamom prenose TV Lux a reportáž z nej priniesla aj česká TV Noe.

Atmosféra slávnosti vo fotogalérii:


Čítať ďalej...

18.07.2019

V sobotu 27. júla bude sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity viesť modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva a adoráciou vo Farnosti sv. Anny v Trtenom pri Hornáde. Slovenský dohovor za rodinu tam v ten deň organizuje akciu: Zastavme zlo z Istanbulu.

 

09.07.2019

Od 22. do 25. júla naše sestry z farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove spolu s vdp. farárom Františkom Petrom organizujú už tradičný denný detský tábor pre deti od 6 rokov. Deti sa od 8.00 do 17.00 hod. okrem spoločných hier a súťaží zúčastnia aj na sv. omšiach a modlitbách sestier.

 

02.07.2019

Mons. Marek Jedraszewský, krakovský arcibiskup, od pondelka 1. júla menoval do funkcie kustóda Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch vdp. kanonika Zbigniewa Bielasa, doterajšieho farára vo Farnosti Matky Božej od dobrej rady v Krakove-Prokocime. Bude v poradí tretím kustódom baziliky. Honorovým kustódom ostáva Mons. Ján Zajac, pomocný krakovský biskup - senior.

 

01.07.2019

Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena (Den. 72).

Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem... pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).

 

01.07.2019

Po prvýkrát v histórii našej rehole budú sestry Slovenky z našej kongregácie skladať svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na Slovensku. Slávnosť sa uskutoční v nedeľu 21. júla o 10.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP a predsedať jej bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Sestry: sr. M. Alžbeta Mikušová, sr. M. Antoniana Štullerová a sr. M. Faustia Szabóová úzko spoja svoj život s Ježišom, na znak čoho dostanú striebornú obrúčku. Prosíme Vás o modlitby na ich úmysel.


22.06.2019

V Jubilejnom roku milosrdenstva pápež František vymenoval pre Slovensko 9 misionárov milosrdenstva – kňazov, ktorí dostali fakultu rozhrešovať rezervované hriechy. Tento mesiac sa k nim pridali ešte ďalší piati kňazi: p. František Alberty OFM Cap. (náš bývalý spovedník v Bratislave – Rači) a štyria gréckokatolícki redemptoristi: o. Maroš Dupnák, o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak a o. Jaroslav Štelbaský CSsR.

 

20.06.2019

Jún je mesiacom, v ktorom slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28. júna). V našej kongregácii a v mnohých farnostiach na Slovensku sa celý mesiac modlíme litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Dcéra moja, pozri na moje milosrdné srdce. Keď som sa zahľadela na Najsvätejšie Srdce, vyšli z neho tie isté lúče, ktoré sú na obraze – ako krv a voda. Pochopila som, aké veľké je Pánovo milosrdenstvo. Ježiš opäť láskavo povedal: – Dcéra moja, hovor o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Spaľujú ma plamene milosrdenstva, chcem ich vylievať na duše, ale duše nechcú uveriť v moju dobrotu  (Den. 177).

 

20.06.2019

Dnes je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Počas svätej omše som spoznala Ježišovo Srdce: akým ohňom lásky k nám horí a to, že je morom milosrdenstva. Vtom som počula hlas: – Apoštolka môjho milosrdenstva, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve, neznechucuj sa ťažkosťami, s ktorými sa stretneš pri hlásaní môjho milosrdenstva. Dcéra moja, usilovne zapisuj každú vetu, ktorú ti hovorím o svojom milosrdenstve, lebo je to pre dobro veľkého množstva duší  (Den. 1142).

Môj Ježišu, aké dobré je byť na kríži, ale s tebou. S tebou, Láska moja, je moja duša stále rozopätá na kríži a napája sa horkosťou. Ocot a žlč sa dotýkajú mojich úst, ale dobre. Dobre, že je tak, lebo tvoje Božské Srdce bolo celý život napájané horkosťou a nevďak bol odmenou za tvoju lásku (Den. 1609).

Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca (Den. 304).Späť na začiatok