Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.02.2019

V nedeľu 17. februára otvárame novú formačnú skupinu Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Stuľanoch patriacich do farnosti Koprivnica. Skupinu príde otvoriť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku. Pravidelnú formáciu tam bude viesť vdp. farár Milan Supek.

 

06.02.2019

15. februáraV piatok 15. februára si pripomenieme rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín svojej penitentky, pred 44 rokmi zomrel.
Ježišu, ďakujem ti za túto veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať a ktorého si mi dal poznať vo videní skôr, než som sa s ním zoznámila
(Den. 61).

 

03.02.2019

Novoročné formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Piešťanoch bude v nedeľu 10. februára. Stretnutia, ktoré vedie p. Ivan Bunček SJ v priestoroch exercičného domu jeziutov, sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

02.02.2019

V piatok 01. februára navštívil Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove kardinál Róbert Sarah, na Slovensku známy aj vďaka svojim knihám: Sila ticha a Boh alebo nič. Pomodlil sa v kláštornej kaplnke pred obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. sestry Faustíny Kowalskej. Neskôr navštívil aj izbu, v ktorej zomrela naša svätica, podpísal sa nám do pamätnej knihy a niektorým sestrám napísal venovanie do svojej knihy Moc milczenia.

Fotogaléria:

02.02.2019

V pondelok 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej slávime v Cirkvi aj 27. svetový deň chorých. Prinášame plné znenie posolstva Sv. Otca Františka na tento deň:

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 27. svetový deň chorých 2019


Drahí bratia a sestry,

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). To sú slová, ktoré Ježiš povedal, keď posielal apoštolov hlásať evanjelium, aby šírili jeho kráľovstvo prostredníctvom skutkov nezištnej lásky.

Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých, ktorého centrálne slávenie sa bude konať 11. februára 2019 v Kalkate v Indii, Cirkev – ako matka všetkých svojich detí, predovšetkým však tých chorých – pripomína, že najdôveryhodnejšou cestou evanjelizácie sú skutky nezištnej lásky, aké konal milosrdný Samaritán. Starostlivosť o chorých si vyžaduje profesionalitu a jemnocit, nezištné, bezprostredné a jednoduché gestá, ako je pohladenie, prostredníctvom ktorých dávame druhému pocítiť, že je nám „drahý“.


Čítať ďalej...

26.01.2019

V minulom roku prišlo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch 564 100 prosieb o modlitbu, ktoré sestry prednášajú zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Okrem toho sme dostali aj 78 500 poďakovaní za udelené milosti a vyslyšané prosby. Na adresu sanktuária prišlo 380 svedectiev o zázračnom Božom pôsobení.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).

 

23.01.2019

Konfederácia žien Poľska zorganizovala celonárodnú anketu o Poľku 20. storočia. Hlasovať bolo možné na 23 žien, ktoré nejakým spôsobom zohrali významnú úlohu v poľskej národnej histórii a vo svete.  Prvé miesto vyhrala naša svätica - sestra Faustína Kowalská, na celom svete známa Apoštolka Božieho milosrdenstva. Hlasovala na ňu jedna pätina hlasujúcich. Tretie miesto obsadila Vanda Poltavská, pre nás známa ako dlhoročná priateľka sv. Jána Pavla II.

 

20.01.2019

Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť. (sv. Ján Pavol II.)

Deň zasväteného života je tým dňom v roku, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.  Zaviedol ho pápež Ján Pavol II. V roku 1997. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána.

Pápeža viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod - ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

 

20.01.2019

V piatok 01. februára sa uskutoční aj formačné stretnutie v Písku v Čechách. Novoročného stretnutia sa tentokrát zúčasní aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum na Slovensku a v Čechách.

 

20.01.2019

V sobotu 2. februára sa sestry z obidvoch našich slovenských komunít zúčastnia Dňa zasväteného života v Košiciach s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej o 11.00 hod. si vypočujeme prednášku pomocného košického biskupa Mareka Forgáča.  Neskôr bude nasledovať diskusia a svedectvá rehoľníkov, po ktorých sa už neformálne stretneme s ostatnými rehoľníkmi pri spoločnom obede.

 


Späť na začiatok