Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

06.06.2019

V istej chvíli Božia prítomnosť prenikla celú moju bytosť. Môj rozum bol zvláštne osvietený pri poznaní jeho podstaty. [Boh] mi dovolil poznať svoj vnútorný život. Videla som v duchu tri božské osoby, ale ich podstata je jedna. On je sám, jeden, jediný, ale v troch osobách. Ani jedna z nich nie je ani menšia, ani väčšia. Ani v kráse, ani vo svätosti niet rozdielu, lebo sú jedno. Sú jedno, úplne jedno. Jeho láska ma pozdvihla k tomuto poznaniu a spojila ma s ním. Keď som bola spojená s jednou [božskou osobou], zároveň som bola spojená aj s druhou a treťou [božskou osobou]. Keď sa spájame s jednou, zároveň sa spájame s tými dvoma osobami – tak isto ako s jednou. Šťastie, ktoré vytryskuje z Najsvätejšej Trojice, obšťastňuje všetko, čo je stvorené; vytryskuje život, ktorý oživuje a dáva všetok život, ktorý v ňom má svoj počiatok. V týchto chvíľach moja duša zakúsila takú veľkú slasť, pochádzajúcu od Boha, že to nedokážem vyjadriť (Den. 911).

 

05.06.2019

Na tretiu nedeľu v mesiaci 16. júna sa uskutoční aj formačné stretnutie pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Predprázdninové stretnutie bude viesť vdp. kaplán Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM z našej košickej komunity.

 

04.06.2019

V nedeľu 16. júna sa uskutoční posledné predprázdninové stretnutie v novej formačnej skupine v Stuľanoch, patriacich do farnosti Koprivnica. Pravidelné formačné stretnutia každú tretiu nedeľu v mesiaci tam vedú: vpd. farár Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

01.06.2019

V utorok 11. júna sa uskutoční posledné predprázdninové stretnutie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré funguje pri Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Formačné stretnutia so začiatkom o 16.00 hod. vedie vpd. kaplán Jozef Heske a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM z našej hrušovskej komunity.

 

01.06.2019

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok (Den. 477). 

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557). 

Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

31.05.2019

Medzinárodný deň detí je dôvodom k vďačnosti a radosti, ale aj k modlitbe za deti: 

V istom okamihu som uvidela kláštor novej kongregácie. Keď som cezeň prechádzala a všetko prezerala, odrazu som videla hŕbu detí, ktoré mali od päť do jedenásť rokov. Keď ma zbadali, obstáli ma dokola a začali hlasno volať: „Chráň nás pred zlom!” Zaviedli ma do kaplnky, ktorá bola v tom kláštore. Keď som vošla do kaplnky, uvidela som v nej umučeného Pána Ježiša. Ježiš sa na mňa láskavo pozrel a povedal mi, že ho – deti ťažko urážajú – ty ich chráň pred zlom! Od tejto chvíle sa modlím za deti, ale cítim, že samotná modlitba nestačí (Den. 765).

 

20.05.2019

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu... Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj. V tento deň som nemohla prijať žiadne jedlo, cítila som sa nasýtená láskou (Den. 1121).

 

20.05.2019

V sobotu 8. júna sa na pozvanie vdp. farára Imricha Reváka uskutoční duchovná obnova pre mladých, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania. Obnovu o milosrdnej Božej láske bude vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni (okres Prešov) viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

10.05.2019

V sobotu 18. mája sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov uskutočnila už tradičná púť veriacich z celého Slovenska. Konala sa pri príležitosti 99. narodenín sv. Jána Pavla II. Program sa začal piesňou Bárka v podaní speváckeho zboru The Gospel Family, a pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00 hod., ktorú moderovali sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova a Košíc. Po nej nasledovala slávnostná Eucharistia, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Program zavŕšil svojím spevom operný spevák Jaroslav Dvorský.

 

10.05.2019

Na pozvanie vdp. Szczepana Bysieka SCJ sa v nedeľu 2. júna uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Anny a Joachima v Hornej Štubni (okres Turčianske Teplice). Veriacim sa počas sv. omší o 8.00, 9.30 a 11.30 hod. prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Obnovu zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva a prednáška o 15.30 hod.

 


Späť na začiatok