Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.03.2020

Modlitba, pôst, almužna. Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. (pápež František).

Existuje vôbec pôst, ktorý by sa páčil Bohu viac ako trpezlivé znášanie alebo konania istých vecí, ktoré sú nám často nepríjemné? Nehovoriac o stonaní, chorobách a mnohých ďalších trápeniach, ktoré sa z nášho biedneho života nedajú vylúčiť - koľkokrát máme príležitosť na umŕtvovanie, keď prijímame to, čo nás obťažuje a čo sa nám protiví? Dnes to môže byť práca, ktorá nás nudí, inokedy zase nesympatická osoba alebo poníženie, ktoré ťažko znášame. Keď sa svätý Pavol sťažoval, že nedokáže naplniť dobré úmysly, povedal: Lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie (Rim 7, 18). V tomto Pôstnom období to zmeňme! Urobme si 40-denný plán a uskutočňujme ho.

 


29.02.2020

Pozývame Vás stráviť tri dni reflexie na jedinečnom mieste, akým je Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Od 13. do 15. marca sa spoločne zamyslíme nad naším vzťahom k Bohu, k sebe a k blížnym v téme: Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi (por. Jn 15, 15). Duchovné cvičenia vedú: vdp. Michal Mucha a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

22.02.2020

V stredu 26. februára začíname Pôstne obdobie. Boh nás ústami proroka Joela vyzýva: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom, srdcia si roztrhnite a nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď On je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.

V pôstnom období ide predovšetkým o naše obrátenie. O obrátenie srdca, o zmenu zmýšľania. Obrad sypania popola na hlavu v prvý deň pôstu sa praktizoval v Cirkvi už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v ten deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia.

10. 2. [1937] Dnes je Popolcová streda. Počas svätej omše som na krátku chvíľu pocítila vo svojich údoch Ježišovo utrpenie. Pôstne obdobie – to je zvláštny čas na prácu kňazov, treba im pomáhať pri záchrane duší (Den. 931).


14.02.2020

Od piatka do nedele 14.-16. februára sme na moravskom pútnickom mieste na Velehrade po prvýkrát pripravili duchovné cvičenia pre ctiteľov Božieho milosrdenstva z Čiech a zo Slovenska. Exercícií sa zúčastnilo 35 osôb, prevažne členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Témou boli slová Pána Ježiša, ktoré vo svojom Denníčku zapísala sv. sestry Faustína: V každej duši konám dielo milosrdenstva. Duchovné cvičenia viedol o. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM.


Čítať ďalej...

07.02.2020

V nedeľu 23. februára budú naše sestry: sr. Jana Mária Krnáčová, sr. Alžbeta Mikušová a sr. Antoniana Štullerová v Aréne Poprad viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva počas celoslovenskej akcie modlitby sv. ruženca za našu vlasť. Podujatie, ktoré je apolitické, sa koná pod záštitou o. arcibiskupa Jána Babjaka.


Čítať ďalej...

06.02.2020

Naše sestry z komunity v Nižnom Hrušove Vás v pondelok 17. februára o 18.00 hod. pozývajú na kláštorný fašiangový večer. Hosťom večera bude každý, kto svojimi dobrotami a spomienkami na to, ako sa kedysi prežívali fašiangy, prispeje k príjemnej atmosfére. Všetci ste srdečne vítaní!


05.02.2020

V sobotu 22. februára uplynie 89 rokov odo dňa, v ktorom sestra Faustína Kowalská po prvýkrát uvidela dovtedy neznámu podobu Krista: Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli mi Ježiš povedal: – Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete  (Den. 47).

Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame do Diecéznej svätyne Božeho milosrdenstva v Košiciach na KVP na vigíliu slávnosti v piatok 21. februára. Program začína moderovanou adoráciou obrazu Milosrdného Ježiša a o 17.30 hod. a pokračuje slávnostnou svätou omšou o 18.00 hod. s tematickou homíliou vdp. farára Milana Supeka.


Čítať ďalej...

05.02.2020

Od 21. do 22. februára sa v Kúpeľoch Nimnica v hoteli Balnea Grand uskutoční v poradí už piate stretnutie biskupov so zasvátenými a laikmi organizované KBS. Tohtoročná téma znie: Mládež - sebaprijatie - sebadarovanie. Našu kongregáciu zastúpia predstaviteľky z oboch našich kláštorov: sr. Jana Mária Krnáčová z Nižného Hrušova a sr. M. Antoniana Štullerová z Košíc.

 

04.02.2020

V novom roku 2020 bude naša kongregácia sláviť tieto výročia:


30. apríla - 20. výročie kanonizácie sestry Faustíny Kowalskej

1. augusta - 95 rokov od vstupu sr. Faustíny do našej rehole

25. a 27. augusta - 115. výročie narodenia a krstu sr. Faustíny

13. - 14. septembra - pred 85 rokmi Ježiš nadiktoval korunku Božieho milosrdenstva

15. septembra - 15 rokov nášho pôsobenia v kláštore v Nižnom Hrušove


03.02.2020

Dcéra moja, – hovoril  Ježiš sv. sestre Faustíne – usilovne zapisuj každú vetu, ktorú ti hovorím o svojom milosrdenstve, lebo je to pre dobro veľkého množstva duší (Den. 1142). Takto vzniklo výnimočné dielo, ktoré sa na celom svete teší veľkej popularite.

Do rúk čitateľov odovzdávame piate opravené vydanie tohto výnimočného diela, s novým prekladom poézie našej svätice.

V exkluzívnom obale so stužkou slúžiacou ako záložka, za nezmenenú cenu!

Objednávky: 
 


Späť na začiatok