Archiwum

30. septembra o 17.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. Faustíny bude odslúžená svätá omša za informatikov, dobrodincov, tlmočníkov a všetkých, ktorí spolupracujú pri tvorbe stránky www.faustyna.pl . Táto Eucharistia je zo strany Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva prejavom vďačnosti voči každému z vás, ktorí nám pomáhate prinášať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku. Nech táto webstránka slúži oslave Božieho milosrdenstva v ľudských dušiach.

Všetkých členov, dobrovoľníkov aj nových záujemcov pozývame na poprázdninové formačné stretnutia združenia Faustínum.

20. 09. – v Košiciach – KVP – vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana.
20. 09. – v Sabinove – vedie: vdp. Martin Miškuf a sr. M. Alžbeta.
27. 09. – v Humennom – vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla.

Na našej internetovej stránke sa môžete zapojiť do diela „Ustavičnej korunky”, ktorého sa zúčastňujú ľudia z celého sveta. Vďaka nim sa k Pánu Bohu ustavične vnáša volanie: „Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom”. Tí, ktorí sa do tejto modlitby zapoja, modlia sa na vlastné úmysly, ako aj na úmysel, ktorý zverejňuje naša Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva každý mesiac na tejto stránke. Aby ste sa zapojili, stačí si vybrať jeden deň a hodinu, v ktorej sa pomodlíte korunku Božieho milosrdenstva.

Prvý kláštor našej kongregácie na Slovensku slávi svoje 15. narodeniny. Slávnostné posvätenie a otvorenie kláštora v Nižnom Hrušove sa konalo 15. septembra 2005. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční 15. septembra o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, a ktorú bude celebrovať vdp. dekan Štefan Albičuk.

 

Prvá úvodná prednáška, ktorou otvárame našu YouTube virtuálnu formáciu na diaľku, nesie názov: Meno Boha je milosrdenstvo. V príprave videopríspevkov budeme vychádzať z najnovšej formačnej knihy: Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a Denníčku sv. Faustíny.

Formácia je určená nielen členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum, ale aj všetkým sympatizantom a ctiteľom Božieho milosrdenstva, ktorú chcú poznávať nášho Boha, bohatého na milosrdenstvo a mať s ním dôveryplný, hlboký vzťah.

 

5. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch a vo všetkých kláštoroch Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva slávi liturgický sviatok sv. sestry Faustíny Kowalskej. Deň, v ktorom sa apoštolka Božieho milosrdenstva narodila pre nebo, takto opisuje sr. Eufémia Traczynska: 5. októbra počas večere sa ozval zvonček. Vedeli sme, že sestra Faustína zomiera. Všetko sme nechali tak a koľko nás bolo, všetky sme sa pobrali k nej. V izbe už bol kňaz a zopár sestier. Spoločne sme sa pomodlili. Modlili sme sa dlho: modlitby za zomierajúcich, litánie aj iné modlitby. Tak dlho sme sa modlili, že aj večerná pobožnosť začala trochu neskôr. Sestra Faustína dala nejaké znamenie, matka predstavená sa k nej naklonila a ona povedala, že teraz ešte nezomrie. Keď bude zomierať, dá vedieť. Sestry sa rozišli. (…) Keď som dokončila prácu, šla som do kaplnky a pomodlila som sa k dušiam v očistci, aby ma zobudili, keď bude sestra Faustína zomierať, lebo som veľmi chcela byť pri jej smrti. Bála som sa tak priamo prosiť o to sestru predstavenú, lebo nám, mladým sestrám, tam nebolo dovolené chodiť, aby sme sa nenakazili tuberkulózou. Sestre Amélii dovolili, lebo už bola chorá na tuberkulózu. Išla som spať v zvyčajnom čase a hneď som aj zaspala. Zrazu ma niekto budí: ,,Ak chcete byť pri smrti sestry Faustíny, tak vstaňte!“ Hneď som pochopila, že to bol omyl. Sestra, ktorá prišla zobudiť sestru Améliu, si pomýlila izbu a prišla za mnou. Hneď som zobudila sestru Améliu, obliekla som sa a rýchlo bežala do izby, kde bola sestra Faustína. Po mne prišla sestra Amélia. Bolo to okolo jedenástej v noci. Keď sme tam prišli, sestra Faustína akoby ľahučko pootvorila oči, jemne sa usmiala a potom sklonila hlavu… A už! Sestra Amélia povedala, že už asi nežije, že umrela. Pozrela som sa na sestru Améliu, ale nič som nevravela, modlili sme sa ďalej. Hromničná sviečka stále horela.

Liturgickému sviatku sv. sestry Faustíny, 5. októbra (sobota) v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch bude predchádzať trojdňová príprava pozostávajúca zo svätých omší s tematickou kázňou (1.-3. októbra). Tieto sväté omše budú slúžené v kaplnke s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách apoštolky Božieho milosrdenstva o 17.00 hod. Počas tejto trojdňovej prípravy sa nám bude vo svojich kázňach prihovárať vdp. Miroslav Smyrak. Na sviatok 5. októbra v kaplnke s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. Faustíny budú slávené sväté omše o 6.30 hod., o 12.00 hod. a o 17.00 hod. Modlitba v hodine milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva bude ako tradične o 15.00 hod. O 20.30 hod. sa začne adorácia pri vyloženej Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ktorú budú moderovať sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Adorácia zvelebenia Pána bude ukončená o 22.45 hod., teda presne v hodine, keď sv. Faustína odišla do Domu nebeského Otca.

Komunita sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Košíc spolu s administrátorom stránky www.faustyna.pl pripravila jej slovenskú verziu, ktorá funguje na linku www.milosrdenstvo.sk Je to už ôsma jazyková verzia stránky Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva po poľskej, anglickej, španielskej, francúzskej, talianskej, nemeckej a ruskej verzii. Stránku v slovenčine sa podarilo pripraviť na 15. septembra, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Nech cez túto stránku prichádza k Slovákom oblažujúce posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku.