Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

19.12.2015

V súvislosti s Rokom milosrdenstva sa hovorí aj o iniciatíve nazvanej Misionári Milosrdenstva.  Ide o 800 kňazov z celého sveta, ktorí sú menovaní výlučne pápežom, teda nie samotnými diecéznymi biskupmi, a každý z nich osobne dostane fakultu rozhrešovať rezervované hriechy. Počnúc Popolcovou stredou dostanú od Svätého Otca mandát byť kazateľmi ohlasujúcimi milosrdenstvo a spovedníkmi plnými milosrdenstva. Pre Slovensko boli menovaní kňazi z Rádu menších bratov kapucínov: zľava  br. Damián, br. Jakubrafael a br. Félix.


Tí, čo chcú pozvať misionára na nejaké slávenie, na duchovnú obnovu alebo iné podujatie, môžu sa o to uchádzať v kontakte s biskupstvom.
19.12.2015

...je vrúcnym želaním pápeža Františka, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní. Ježiš nám v kázni predstavuje skutky milosrdenstva, aby sme spoznali, či žijeme alebo nežijeme ako jeho učeníci. Znovu objavme skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, dávať piť smädným, odievať nahých, prichýliť pocestných, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim, poúčať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych.

 

Čítať ďalej...

19.12.2015

Mária našla milosť u Boha; ona je absolútne ničím zo samej seba, je všetkým z čistej milosti. Sláva nepatrí jej, ale samotnému Bohu, ktorému nie je nič nemožné. Skutočnosť, že Boh si na svoje dielo milosrdenstva - za ktoré môžeme vďačiť iba jemu a ktoré je možné výlučne jemu - vybral za nástroj svojho milosrdenstva Máriu ako človeka a obdaril ju milosťou, je vyjadrením milosrdenstva, ktoré prevyšuje všetky naše očakávania...


Čítať ďalej...

14.12.2015

Pred mesiacom sme Vám avizovali pozvanie k spoločnej modlitbe za svet, zvlášť za pokoj vo svete. V Mimoriadnom jubilejnom roku milosrdenstva chceme spoločne premodliť svet slovami korunky Božieho milosrdenstva. V decembri sa budeme modliť za týchto 16 štátov:

Áz, Albánsko, Alžírsko, Andorra, Angola, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belgicko.


13.12.2015

V nedeľu 13. decembra krakovský kardinál Stanislav Dziwisz o 15.00 hod. slávnostne otvoril Bránu milosrdenstva - Porta misericordiae, ktorá stojí pred hlavným vchodom baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove. V čele je logo Roku milosrdenstva, čiže ikona Krista, ktorý na svojich pleciach nesie Adama a v ňom každého z nás. Nad ikonou je kríž, z ktorého vychádzajú červené a svetlé lúče, tak ako na obraze Milosrdného Ježiša. Po ľavej a pravej strane brány sú na piktogramoch znázornené skutky duchovného a telesného milosrdenstva po poľsky a po anglicky. Cieľom Roku milosrdenstva je nielen otvorenie nášho srdca na Božiu milosť, ale aj na našich bratov a sestry. 

 

13.12.2015

Aj milosrdenstvo môže byť zle pochopené a zneužité. Deje sa to vtedy, keď si milosrdenstvo zamieňame so slabošskou zhovievavosťou, s lacnou milosťou, ktorá ospravedlňuje hriech a nie hriešnika, ktorá hovorí o odpustení bez pokánia, o rozhrešení bez osobnej spovede, o prijímaní eucharistie bez vyznania hriechov...

Pseudomilosrdenstvo teda spočíva v tom, že sa napr. v prípade krivdy berie viac pod ochranu páchateľ než obeť; že sa všetko dovolí a umožní podľa hesla „rob si, čo chceš“; že zo súcitu a sentimentalizmu niekoho nahovoríme na potrat alebo pomôžeme k eutanázii; že zamlčíme pravdu z falošného milosrdenstva a že budeme ku všetkým tolerantní, zhovievaví čiže ľahostajní.


Čítať ďalej...

10.12.2015

Oznamujeme vám, že kláštorná kaplnka v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude v pondelok a utorok, čiže 28. a 29. decembra, zatvorená do 15.00 hod. V kaplnke je obnovovaná vnútorna výmaľba stien a klenby spojená s novými elektroinštaláciami a osvetlením.

 

10.12.2015

V utorok 15. decembra sú naše sestry z hrušovskej komunity pozvané do Domu sociálnych služieb v Rakovci pri Vranove nad Topľou. Obyvateľom domu a personálu formou rozhovoru priblížia posolstvo Božieho milosrdenstva, charizmu i dejiny našej kongregácie a svoj komunitný život. Stretnutie, ktoré sa začne o 10.00 hod., ukončia spoločnou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

 

08.12.2015

8. decembra Svätý Otec František otvoril Svätú bránu na Vatikánskej bazilike, čím Cirkev vstúpila do slávenia Jubilejného roka milosrdenstva. Ako oznámil Otec vo svojej bule Misericordiae vultus, Jubileum potrvá do 20. novembra 2016. Slávnostnú svätú omšu na Námestí sv. Petra Svätý Otec slávil o 9.30 hod.

V nasledujúcu nedeľu 13. decembra budú otvorené Sväté brány vo všetkých katedrálach na svete.

 

07.12.2015

Na pozvanie vdp. farára Artura Ciepielského sa od 11. - 13. decembra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Michala Archanjela v Prievaloch. Duchovnú obnovu na tému: So sv. Faustínou - k prameňom Božieho milosrdenstva bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok