Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!

Výber z našej ponuky

SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
sprievodca pútnika
SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - sprievodca pútnika

Modlitebník
Ježišu, dôverujem Ti
Modlitebník Ježišu, dôverujem Ti

Denníček
Denníčekalt „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom.”
(Den. 1244)

Myšlienka pre Teba

Mediálni partneri

Späť na začiatok