Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Kongregácia v Slovenskej Republike


Kláštor v Košiciach

Dejiny


Kláštor v Košiciach
„Odovzdajte budúcim generáciám posolstvo o Božom milosrdenstve, ktorému sa zapáčilo toto miesto, a na ktorom sa zjavilo svetu. Na konci dvadsiateho storočia je zrejmé, že svet potrebuje toto posolstvo väčšmi než kedykoľvek predtým. Zaneste ho novému storočiu ako kvas nádeje a záruku spásy.” Ján Pavol II., Krakov-Blonia, 15. júna 1999

Koncom augusta 2011 prišli sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva do metropoly východného Slovenska – Košíc, kde kongregácia otvorila svoj tretí kláštor na Slovensku. Na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra kláštor a kaplnku požehnal Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Novú komunitu tvoria: sestra predstavená M. Benediktína Fečová, sr. M. Ľubomíra Machová a sr. M. Inga Kvassayová.

Apoštolát


 
„Prosím vás bratia a sestry, zaneste milosrdenstvo každému, kto ho potrebuje. Buďte apoštolmi Božieho milosrdenstva. Buďte nimi teraz i v novom tisícročí. Nech vám Boh žehná.“ Ján Pavol II., Krakov-Blonia, 15. júna 1999

Sestry sa venujú intenzívnemu hlásaniu posolstva o Božom milosrdenstve vo farnostiach, v spolupráci s kňazmi vedú duchovné cvičenia, zvlášť pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, pokračujú v prebiehajúcej (už vyše 5 rokov) formácii apoštolov Božieho milosrdenstva vo formačných skupinách v Košiciach na KVP, Prešove a Sabinove a slúžia blížnym skutkami praktickej lásky.
Tento kláštor je určený pre predformačnú etapu, tzv. ašpirantúru. Dievčatá, ktoré prejavujú záujem o vstup do našej kongregácie, ale ešte nie sú plnoleté alebo končia štúdium, môžu ako kandidátky bývať v našom rehoľnom dome.


Späť na začiatok