Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Duchovná obnova v ZboroveDruhá pôstna nedeľa 4. marca 2012 sa vo farnosti Zborov niesla v znamení Božieho milosrdenstva. Vdp. farár Peter Bučko pozval sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z komunity Nižný Hrušov v zastúpení sr. M. Faustyny Olszewskej, aby hovorila o tomto „posolstve pre dnešné časy“ počas Eucharistie o 10:30 hod. V jej závere udelil pán farár požehnanie relikviami sv. Faustíny. Popoludňajší program sa preniesol do filiálky Smilno, kde sa sestra spolu s veriacimi modlila pobožnosť krížovej cesty. Po nej nasledovala hodina milosrdenstva (15:00), na záver ktorej si prítomní mohli uctiť relikvie Apoštolky Božieho milosrdenstva.


FOTOGALÉRIA • Zborov_01
 • Zborov_02
 • Zborov_03
 • Zborov_04
 • Zborov_05
 • Zborov_06
 • Zborov_07
 • Zborov_08
 • Zborov_09
 • Zborov_10
 • Zborov_11
 • Zborov_12

Späť na začiatok