Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Formácia

07.01.2010

 • aspirantura1
07.12.2009

 • junioriat1
 • junioriat2
 • junioriat3
 • junioriat4
 • junioriat5
 • junioriat6
 • junioriat7
07.11.2009

 • noviciat1
 • noviciat2
 • noviciat3
 • noviciat4
 • noviciat5
 • noviciat6
 • noviciat7
 • noviciat8
07.10.2009

 • postulat1
 • postulat2
 • postulat3
07.09.2009

 • vecne_sluby1
 • vecne_sluby2
 • vecne_sluby3
 • vecne_sluby4
 • vecne_sluby5
 • vecne_sluby6

Späť na začiatok