Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Eucharistia

Duchovnosť svätej Sestry Faustíny

Láska k Eucharistii

V duchovnom živote Sestry Faustíny mala Eucharistia ústredné miesto. Od detstva verila v skutočnú prítomnosť Krista pod spôsobom premeneného chleba a táto viera napĺňala jej myseľ a srdce, rozpaľovala ju vrúcnou láskou a vzbudzovala v nej ustavičnú túžbu po Bohu. Hlboké a úplné preniknutie do tajomstva živej prítomnosti Krista v Eucharistii vyjadruje jej krátka a prostá výpoveď: „Ježiš ukrytý v hostii, je mi všetkým” (Den. 1037). Všetkým, to znamená jediným „Dôverníkom”, ktorému sa zverovala so všetkým (Den. 504), verným „Priateľom”, vždy prítomným, oslobodzujúcim človeka z pocitu osamotenia. „Ó, aká šťastná je moja duša, - písala - že mám takého Priateľa, ktorý mi vždy robí spoločnosť. Necítim sa osamotená, hoci som osamote” (Den. 877). Ježiš ukrytý v hostii bol pre ňu „Učiteľom”, ktorý ju učil ako žiť (Den. 82), „Matkou”, za ktorou možno prísť so svojimi radosťami i starosťami. „Ježišu, živá Hostia, - vyznávala Sestra Faustína - Ty si mojou Matkou, Ty si mi všetkým. S prostotou a láskou, s vierou a dôverou budem prichádzať k Tebe, Ježišu. Podelím sa s Tebou o všetko, ako dieťa s milujúcou matkou - s radosťou i bolesťou - jedným slovom - so všetkým” (Den. 230). Prítomnosť Eucharistického Ježiša tak hlboko napĺňala jej vnútro, že sa cítila byť živým svätostánkom, v ktorom neustále prebýva Boh (porov. Den. 1302).

Eucharistia, okolo ktorej sa sústreďovalo celé bytie Sestry Faustíny, zohrávala pre ňu takú veľkú úlohu, že žiť znamenalo pre ňu vlastniť Eucharistického Ježiša. „Celá moja sila je v Tebe, živý Chlieb - vyznala - Ťažko by mi bolo prežiť deň, keby som nebola na svätom prijímaní. On je mojou záštitou. Bez Teba, Ježišu, nedokážem žiť” (Den. 814). Sestra Faustína pripomína, že Eucharistia zostáva pre nás nevyjadriteľným mystériom, tajomstvom, ktorého sa sotva možno dotknúť, precítiť, ale nikdy ho tu na zemi nemôžeme v plnosti obsiahnuť: „Až vo večnosti spoznáme, - vyznala - aké veľké tajomstvo uskutočňuje v nás sv. prijímanie. Ó, najvzácnejšie chvíle života” (Den. 840). Aby sme ukázali plný obraz úcty k Eucharistii Sestry Faustíny, treba ešte povedať o predikáte jej mena, Sestra Mária Faustína od Najsvätejšej sviatosti, ktorý si vybrala na začiatku rehoľného života na zdôraznenie svojej duchovnosti.

 


Späť na začiatok