Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
20. formačná skupina FaustínumV priebehu štyroch týždňov vznikli tri nové formačné skupiny združenia Faustínum. Posledná - dvadsiata - vznikne v nedeľu 13. októbra 2013 vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči. V rámci prípravy sa v piatok začne trojdňová duchovná obnova, ktorú bude viesť p. Artur Ciepielski, zodpovedný za formáciu tejto jubilejnej skupiny.
Úvodné stretnutia dvoch najmladších skupínNaše dve najmladšie formačné skupiny majú za sebou úvodné stretnutia, na ktorých sa s kňazom zodpovedným za vedenie stretnutí dohodli na stálom termíne formácie.
25-členná skupina v Dubnici nad Váhom sa bude stretávať každú prvú nedeľu v mesiaci pod vedením vdp. Pavla Benku. 38-členná skupina v Humennom sa bude stretávať každú poslednú nedeľu v mesiaci pod vedením vdp. Miroslava Lišku a sestier z hrušovskej komunity.

Októbrové duchovné cvičeniaNechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu (Den. 1588).
Všetkých, ktorí túžia zakúsiť Milosrdenstvo, ktoré uzdravuje združenie Faustínum pozýva na duchovné cvičenia do Charitného domova v Dolnom Smokovci od 18. – 20. októbra 2013. Exercície budú viesť: p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM. Aj tieto duchovné cvičenia budú prebiehať formou Lectio divina, preto prosíme, prineste si so sebou Sv. písmo.

Stolový kalendár Božieho milosrdenstva 2014Ponúkame vám plnofarebný
stolový kalendár
Božieho milosrdenstva 2014
.
Nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2014Ponúkame vám plnofarebný
nástenný kalendár
Božieho milosrdenstva 2014
.

1938 - 5. októbra - 2013V sobotu 5. októbra 2013 si pripomenieme 75. výročie smrti apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej.
Zomrela v povesti svätosti o 22.45 hod. v krakovskom kláštore, bolo to na prvý piatok v mesiaci. Mala sotva 33 rokov, z toho 13 rokov prežila v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo (Den. 1582).
Pozývame vás k spoločnému vďakyvzdaniu za tento dar Božieho milosrdenstva pre naše časy:

19. formačná skupina FaustínumPoslednú septembrovú nedeľu bude mať prvé oficiálne stretnutie nová, v poradí už 19. formačná skupina združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktorá vznikla v Humennom. Dobrovoľníci a členovia sa budú stretávať v kostole sv. Košických mučeníkov. Formáciu bude viesť vdp. farár Jozef Kozák a naše sestry z hrušovskej komunity.
Permanentná formáciaV tomto novom formačnom roku 9 formačných skupín združenia Faustínum, ktoré ukončili povinnú štvorročnú formáciu, prešlo na tzv. permanentnú formáciu, ktorá je zameraná na neustálu duchovnú prácu na sebe. Tento druh formácie ponúkame aj členom, ktorí sa formujú individuálne. Za permanentnú formáciu je zodpovedná sr. Mária Terézia Adamčíková z košickej komunity.
DC formou Lectio divinaPo druhýkrát v Čičmanoch a po prvýkrát formou Lectio divina. Takto by sme mohli charakterizovať duchovné cvičenia, ktoré sa konali v dňoch od 20. - 22. septembra 2013 v Dome sv. Bystríka v prostredí unikátnych dreveničiek. Exercície na stále aktuálnu tému: Milosrdenstvo v medziľudských vzťahoch viedli: p. Vladimír Peklanský SAC a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.
Nové okno sv. FaustínyOd polovice júna až do polovice septembra trvali reštaurátorské a konzervačné práce na východnej strane kláštora sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove. Išlo o tehlové múry po pravej strane smerom k vchodu do kláštornej kaplnky, nakoľko tento náš kláštor z roku 1868 patrí medzi pamiatkové budovy mesta Krakov. Pútnici do Sanktuária Božieho milosrdenstva od pondelka 16. septembra už opäť môžu vidieť okno izby, v ktorej v roku 1938 zomrela svätá sestra Faustína.

Späť na začiatok