Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
106. výročie narodenia sv. Faustíny25. augusta 2011 uplynulo 106. rokov od narodenia Helenky Kowalskej, dnes známej ako sv. sestra Faustína. Iste najvhodnejším miestom pre slávenie tohto výročia a ďakovanie Bohu za dar tejto skromnej apoštolky je miesto, kde bola pokrstená, t.j. Šwinice Warckie, neďaleko mesta Lódž v Poľsku. Helenka Kowalská sa narodila v dedine Glogowiec, a patrila do už spomenutej farnosti Šwinice. Na toto miesto putujú ľudia z rôznych častí Poľska i sveta,
Večné sľuby našich sestier - 30.07.2011Každoročne koncom júla a začiatkom augusta prebiehajú v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva milé slávnosti: obliečka, zloženie prvých a večných sľubov. 30. júla 2011 zložili svoje večné sľuby naše sestry: Sr. M. Anastasis (Ukrajina), sr. M. Debora (Slovensko), sr. Marianna (Poľsko), sr. M. Symplicja (Poľsko) a sr. M. Tymotea (Slovensko).

Činné milosrdenstvo - Prešov - Sídlisko III.Mať milosrdné srdce - t.j. žiť postoj milosrdenstva k blížnym je po postoji dôvery voči Bohu základnom autenticky prežívanej úcty k Božiemu milosrdenstvu. V spolupráci s pátrom Miroslavom Bujakom z Poľska, ktorý už niekoľko rokov pracuje ako misionár v Doumé v Kamerune, sa v nedeľu 26. júna 2011 uskutočnila "mini-misijná nedeľa" venovaná finančnej pomoci Čiernemu kontinentu.

Posolstvo sv. Faustíny vhodné aj pre detiO posolstve Božieho milosrdenstva sa dá hravou formou hovoriť aj najmenším deťom. Že je tomu tak sme sa presvedčili v Cirkevnej materskej škôlke vo Vranove nad Topľou, kde vo štvrtok 23. júna 2011 práve na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi medzi deti so zvedavými očkami zavítala sr. Zdenka Pekyová KMBM. Pomocou obrázkov im prerozprávala detstvo malej Helenky Kowalskej
Štvrtý valný zjazd členov združenia FaustínumZdruženie apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum máva svoj valný zjazd členov každých 5 rokov. Tohto roku pripadol Štvrtý valný zjazd, ktorý sa konal v Krakove 18. júna 2011 za účasti členov združenia z rôznych krajín: Nemecka, Írska, Kamerunu, Slovenska, Libanonu a Čiech. Zjazdu sa zúčastnila a prítomným prihovorila aj generálna predstavená kongregácie M. Petra Kowalczyk a sestry zodpovedné za jednotlivé formačné skupiny v Poľsku a zahraničí. Zjazd otvoril emeritný krakovský kardinál František Macharský
V Šarišskom Jastrabí o Božom milosrdenstveStreda 15. júna 2011 bola v Šarišskom Jastrabí venovaná poznávaniu posolstva o milosrdnej Božej láske, ktoré celej Cirkvi i svetu odovzdala v minulom storočí sv. Faustína Kowalská. Na pozvanie o. Miroslava Šimka do farnosti zavítala sr. M. Clareta Fečová KMBM, ktorá prítomných veriacich oboznámila s tým, ako si môžeme uctievať Božie milosrdenstvo a vyprosovať si ho v bežnom živote
Divín - duchovná obnova10. júna 2011 sa vo farnosti Divín pri Lučenci v kostole Všetkých svätých začala trojdňová duchovná obnova o posolstve Božieho milosrdenstva, ktorú viedla sr. M. Clareta Fečová KMBM. Duchovná obnova bola prípravou na nedeľnú slávnosť zoslania Ducha Svätého
Vechec pri Vranove - duchovná obnovaV nedeľu 5. júna 2011 sa vo farnosti Vechec pri Vranove nad Topľou konala duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého. Duchovnú obnovu viedla na pozvanie vdp. Jána Demetera, sr. M. Faustyna Olszewska KMBM, ktorá predniesla posolstvo milosrdného Krista
Duchovná obnova pre zdravotníkov z MichaloviecV stredu 1. júna 2011 sa konala duchovná obnova pre zdravotníckych pracovníkov OZ Teresa Benedicta z Michaloviec v kláštore našej kongregácie v Nižnom Hrušove. Jednodňovej obnovy na tému: Teológia Božieho milosrdenstva blahoslaveného Jána Pavla II. ako východisko pre prácu so seniormi
Druhá metropolitná púť gréckokatolíkov do KrakovaDva týždne po púti Rádia Lumen, v sobotu 28. mája 2011 opäť navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove Slováci, tentoraz v rámci Druhej metropolitnej púti gréckokatolíkov. Približne sedemtisícový dav sa od rána zhromažďoval v bazilike, ktorú v roku 2002 konsekroval bl. Ján Pavol II. Púť sa niesla práve v tomto duchu – ako vďakyvzdanie za jeho beatifikáciu a zároveň bola príležitosťou načrieť nádobou dôvery zo zdrojov Božieho milosrdenstva.

Späť na začiatok