Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

01.10.2019

V novom školskom roku pokračujeme vo formačných stretnutiach členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Srdečne pozývame aj nových záujemcov!

Termíny pravidelných stretnutí:


Druhý utorok v mesiaci - Prešov
Druhá nedeľa v mesiaci - Piešťany
Tretí štvrtok v mesiaci - Detva
Tretí štvrtok v mesiaci - Nižný Hrušov
Tretia nedeľa v mesiaci - Košice-KVP
Tretia nedeľa v mesiaci - Stuľany
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Sabinov
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Humenné
Posledná nedeľa v mesiaci - Bratislava-Petržalka
01.10.2019

V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských lagievnikoch sa v dňoch od 30. septembra do 6. októbra budú konať v poradí už tretie Medzinárodné dni apoštolov Božieho milosrdenstva. Zúčastní sa ich ponad 300 ctiteľov Božieho milosrdenstva z 30 krajín sveta. Prednášky a workshopu budú prekladané do angličtiny, španielčiny a francúzštiny.

 

01.10.2019

Októbrové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Prešove sa uskutoční v utorok 8. októbra. Pravidelné formačné stretnutia tam vedie vdp. Jozef Heske a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM. Na stretnutie je pozvaná aj sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity so svojím svedectvom a príhovorom.

 

01.10.2019

Od 11. do 13. októbra sa uskutoční gréckokatolícka púť do dvoch najväčších poľských sanktuárií: Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a Sanktuária Panny Márie na Jasnej hore v Čenstochovej. Púť spojenú s duchovnou obnovou bude na pozvanie vdp. Mareka Rozkoša viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

30.09.2019

Cela - rehoľná izba sv. sestry Faustíny Kowalskej v krakovskom kláštore, v ktorej pred 81 rokmi zomrela, bude v deň jej smrti v sobotu 5. októbra sprístupnená všetkým ctiteľom našej svätice od 10.00 - 18.00 hod. Izba sa nachádza za klauzúrou, je v nej zriadené oratórium. Nachádzajú sa v nej relikvie a pamätná tabuľa pripomínajúca miesto a hodinu smrti Apoštolky Božieho milosrdenstva.


30.09.2019

81. výročie smrti sv. sestry Faustíny Kowalskej oslávime vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP v sobotu 5. októbra. Program začína spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., pokračuje tichou adoráciou a modlitbou radostného ruženca s rozjímaniami s Denníčka našej svätice.  O 17.15 hod. si veriaci budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Clarety Fečovej na stále aktuálnu tému: Odpustenie a Božie milosti. Slávnosť ukonči sv. omša o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Pavol Hrabovecký.


30.09.2019

Sestry z hrušovskej komunity sa v sobotu 5. októbra zúčastnia na púti k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Program začína spoločnou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. a radostným sv. ružencom, ktorý vedú naše sestry za dekanát Vranov nad Topľou. O 16.30 hod. začína otváracia sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

 

20.09.2019

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Charitného domova v Dolnom Smokovci od 27. do 29. septembra. Exercície na tému: Blízko teba je slovo, vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede.


Prihlasovanie:
20.09.2019

V pondelok 30. septembra v živom vysielaní Rádiu Mária o 11.00 hod. sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity priblíži dejiny a charizmu našej kongregácie, apoštolské diela a spiritualitu sv. sestry Faustíny Kowalskej.

19.09.2019

V piatok 27. septembra poputujú relikvie 1. triedy ex ossibus sv. sestry Faustíny Kowalskej po prvýkrát do Beninu. Benin je pomerne malý juhozápadný africký štát, v ktorom žije 8 miliónov obyvateľov. Katolícka viera má v ňom iba 150-ročnú tradíciu.

 


Späť na začiatok