Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

23.10.2019

Saleziánska komunita v Dubnici nad Váhom, vedená správcom farnosti don Mariánom Bielikom SDB a direktorom don Pavlom Piatrovom SDB, ponúka každú prvú nedeľu v mesiaci modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 a korunku Božieho milosrdenstva. Dvakrát do roka, obvykle na jar a jeseň, pozýva aj významné osobnosti z laického alebo duchovného života. V nedeľu 6. októbra do farského kostola sv. Jakuba zavítal so svojím príhovorom "Milosrdenstvo ako neopätovaná láska" br. Damián Szulowski OFM Cap.

Čítať ďalej...

12.10.2019

Ďalšie formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke sa uskutoční v nedeľu 24. novembra o 15.00 hod. Formáciu vedie vdp. farár Milan Puškar. Tentokrát s ním stretnutie bude moderovať aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

12.10.2019

V našom kláštore v Derdách v Poľsku sa v utorok 22. októbra začne XVIII. mimoriadna generálna kapitula, ktorú bude viesť m. Petra Kowalczyk KMBM, generálna predstavená našej kongregácie. Kapitula je zvolaná mimoriadne po troch rokoch a bude rokovať nad schválením nových konštitúcií a stanov našej rehole.

 

10.10.2019

Liturgickú spomienku sv. Jána Pavla II. vás pozývame osláviť v utorok 22. októbra do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. Program sa začne modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a pokračuje sv. omšou, po ktorej budú sestry z košickej komunity viesť ďakovnú adoráciu za dar pontifikátu tohto Pápeža milosrdenstva. Po adorácii nasleduje modlitba bolestného sv. ruženca a slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bývalý rektor svätyne vdp. Peter Novák. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie svätca.

 

05.10.2019

V októbri 1936 sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku zapísala tieto slová, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením k modlitbe sv. ruženca: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu. Tu som pocítila Božiu prítomnosť ako dieťa – zvláštne som sa cítila  dieťaťom (Den. 709).

 

04.10.2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.

Prosíme aj o Vaše modlitby za naše sestry misionárky:

sr. M. Ingu na Kube; sr. M. Blanku v Kazachstane a sr. M. Faustiu v USA.


03.10.2019

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých Sestra Faustína bližšie nehovorí, doporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

02.10.2019

V utorok 15. októbra sa v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej (okres Prešov) bude konať tzv. ružencový deň, ktorý organizuje Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Do programu tohto dňa sa zapoja aj sestry z košickej komunity modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva a spoločnou modlitbou sv. ruženca.

 

 

02.10.2019

Informujeme všetkých pútnikov, že od pondelka 2. septembra bude hlavný vchod do kláštornej kaplnky v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uzavretý. Dôvodom je prestavba schodov a montáž výťahu pre telesne postihnutých. Vchod do kaplnky bude možný od zadnej strany kláštora pod vežou - viď obrázok. Stavebné práce majú byť ukončené v polovici novembra.


Čítať ďalej...

02.10.2019

Na pozvanie vdp. farára Pavla Turzu sa od 11. do 13. októbra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Ladislava v Považskom Podhradí a na filiálke Orlové. Obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Podrobný program na plagáte:


Späť na začiatok