Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

16.03.2020

Už po ôsmykrát sa veriaci počas Pôstneho obdobia môžu zapojiť do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána, a to konkrétne z piatka na sobotu 20. -  21. marca.

Téma navrhnutá na tento rok znie: Tvoje hriechy sú odpustené (Lk 7,48). Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia vírusovej infekcie sa odporúčajú alternatívne formy prežívania tohto kajúceho dňa, napr. individuálna meditatívna modlitba pred krížom alebo osobitný pôst ako na Veľký piatok.

 

16.03.2020

Od decembra sa svetom šíri nový mor koronavírusu.

Od januára čítame, že požiare v Austrálii sú najhoršie za posledných 10 rokov.

Vo februári sa dozvedáme, že približne 360 miliárd kobyliek devastuje východnú Afriku.

Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím (2 Krn 7, 13-14).

Prosme spoločne: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!


16.03.2020

Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu na Slovensku sme aj my zrušili plánované duchovné cvičenia, formačné stretnutia združenia Faustínum a duchovné obnovy vo farnostiach. Prežívame neobyčajné pôstne obdobie podľa slov Pána Ježiša: No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť (Mt 9,15). Tieto dni pôstu nadišli... Avšak cieľom nie je pôst, cieľom je Ženích uprostred nás.

V súvislosti s tým, pripravujme pre vás duchovné cvičenia v súkromí vášho domova.

Od 4. pôstnej nedele 22. marca, zvanej nedeľou radosti, nádeje a povzbudenia, vám na našej webstránke prinesieme počas 7 dní cyklus krátkych prednášok s otázkami na zamyslenie a citátmi. Veríme, že poslúžia k premene srdca a zmene nášho vzťahu k Bohu a blížnym.


10.03.2020

Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou, pozvali všetkých k modlitbám. Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám. K týmto iniciatívam sa pridávame aj my a pozývame k neustálej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.


(...) predsavzala som si, že sa budem modliť tú korunku tak dlho, kým Boh nezošle dážď. K večeru sa nebo pokrylo mrakmi a na zem padal hustý dážď. Tú modlitbu som sa modlila nepretržite tri hodiny. Pán mi dal poznať, že touto modlitbu možno vyprosiť všetko (Den. 1128).


07.03.2020

Svätý Jozef je od prvého dňa vzniku našej kongregácie jej hlavným patrónom a ochrancom. V marci sa preto denne modlíme litánie k nemu a prosíme o rozvoj vnútorného života každej z nás, za nové povolania a o materiálne požehnanie našich kláštorov, ústavov a domov milosrdenstva.

Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz Rozpomeň sa. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu (Den. 1203).

 

04.03.2020

Všetkým dobrovoľníkom združenia Faustínum, ktorí uvažujú o členstve, oznamujeme, že na sobotu 30. mája  pripravujeme obrady prijatia nových členov do združenia. Slávnosť sa uskutoční vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Tento rok bude výnimočná aj tým, že počas obradov bude predsedníčka združenia s. Miriam Janiec KMBM z Krakova udeľovať čestné členstvo v združení Faustínum.

Svoju prosbu o členstvo spolu s dotazníkom a posudkami posielajte, prosíme, na adresu nášho kláštora v Košiciach.


03.03.2020

V súlade s opatreniami štátu a odporúčaniami KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu na Slovensku sme nútené zrušiť plánované duchovné cvičenia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove v termíne od 13. do 15. marca. Ďakujeme za pochopenie!


01.03.2020

Za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú aj v novom roku slúžené sväté omše v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Každú tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie 19. apríla.


01.03.2020

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávi  v piatok 06. marca 24. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. 

V súčasnosti združuje 18 420 dobrovoľníkov a 680 členov z 87 krajín sveta. Na Slovensku má združenie Faustínum ponad 2000 členov a dobrovoľníkov.

Pripravujeme slovenskú verziu oficiálnej webstránky združenia: www.faustinum.pl. Doposiaľ je stránka vedená v poľštine, angličtine, španielčine a francúzštine.01.03.2020

V novom roku 2020 sme pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pripravili 5 turnusov duchovných cvičení: 

1. turnus: 14. – 16. február - Velehrad, Čechy (vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová)

2. turnus: 13. – 15. marec Krakov, Poľsko (vdp. Michal Mucha a sr. M. Benediktína Fečová)

3. turnus: 26. – 28. jún - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sýkora a sr. M. Antoniana Štullerová)

4. turnus: 23. – 25. október - Krakov, Poľsko (o. Artur Ciepielski a sestra KMBM)

5. turnus: 04. – 06. december - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sekereš a sestra KMBM)

 


Späť na začiatok