Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!



Aktuality všeobecné

07.05.2019

V nedeľu 26. mája sa uskutoční v poradí štvrté formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici. Formáciu tam vedie vdp. farár Milan Supek. Tentokrát sa stretnutia zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

03.05.2019

V nedeľu 19. mája sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom na sídlisku III. Stretnutie so začiatkom o 15.00 hod. moderuje vdp. farár Jozef Kozák a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity.

 

03.05.2019

Máj – 1. 5. 1937 + Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi, zvlášť pred tými, ktorí svoju zlobu zakrývajú maskou čnosti. Ó, krásna ľalia, ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja! (Den. 79).

 

03.05.2019

Každoročná májová slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov sa uskutoční v sobotu 18. mája. Program sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstvao 15.00 hod., ktorú budú viesť naše sestry z košickej a krakovskej komunity. Pokračuje slávnostnou sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

 

03.05.2019

V sobotu 18. mája sa uskutoční v poradí už 10. metropolitná púť gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť sa začne akatistom k Presvätej Bohorodičke o 9.15 hod. a bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. Hlavným sláviteľom bude vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. O 14.25 hod. si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Blanky Krajčíkovej KMBM, ktorá ich zároveň pripraví na modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Program púte ukončí požehnanie devocionálií a pútnikov na cestu domov.

 

02.05.2019

Ako každú prvú nedeľu v mesiaci aj tento raz sa v nedeľu 5. mája 2019 o 15. hod vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou modlitba v hodine milosrdenstva a slávnostná korunka Božieho milosrdenstva. Po modlitbe nasledovala prednáška doktora, vedca, profesora Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Nakoľko prof. Krčméry je aj zakladateľom zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, vo svojom príhovore k veriacim a ctiteľom Božieho milosrdenstva sa zameral na konanie dobra a preukazovanie lásky k blížnemu bez ohľadu na vierovyznanie obdarovaných.

Čítať ďalej...

02.05.2019

V sobotu 4. mája sa uskutočnila už 15-ta púť veriacich a poslucháčov Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdnestva v Krakove-Lagiewnikoch. Prítomných privítal emeritný krakovský biskup Ján Zajac a zástupkyňa predstavenej krakovského kláštora sr. Koleta Franckowiak. Slávnostnú svätú omšu o 10:30 hod. celebroval vdp. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen.

Čítať ďalej...

02.05.2019

Už po desiatykrát sa v stredu 15. mája pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove tzv. Deň s Božím milosrdenstvom. V programe spoločná modlitba liturgie hodín, prednáška vdp. farára Petra Sykoru, rektora košickej diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva a po nej o 12.00 hod. sv. omša. Po obedňajšej prestávke sa veriacim o 14.20 hod. prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM. Po prednáške bude nasledovať spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s eucharistickou adoráciou do 16.00 hod. Po skončení programu vás srdečne pozývame na agapé na fare v pivnici U Nikodéma.

Podrobný program: Program_Den_s_BM_Prešov_2019

 

01.05.2019

Od 10. do 12. mája sa ako každoročne uskutoční v poradí už 25. Púť zrelosti do Vysokej nad Uhom. Téma tohtoročnej púte znie: Cirkev - kaviareň alebo poľná nemocnica? Púte sa zúčastní aj sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity, ktorá mladým poslúži aj v tzv. službe ucha.

 

22.04.2019

V nedeľu 5. mája sa v Hriňovej - časť Krivec u Kulišiakov uskutoční slávnosť požehnania Kaplnky Matky Božieho milosrdenstva. Slávnostná svätá omša sa začne o 11:00 hod. Hlavným celebrantom bude miestny vdp. farár Štefan Gallik. Slávnosti sa zúčastnia aj naše sestry z hrušovskej komunity. 



Späť na začiatok