Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

04.06.2019

V nedeľu 16. júna sa uskutoční posledné predprázdninové stretnutie v novej formačnej skupine v Stuľanoch, patriacich do farnosti Koprivnica. Pravidelné formačné stretnutia každú tretiu nedeľu v mesiaci tam vedú: vpd. farár Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

01.06.2019

V utorok 11. júna sa uskutoční posledné predprázdninové stretnutie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré funguje pri Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Formačné stretnutia so začiatkom o 16.00 hod. vedie vpd. kaplán Jozef Heske a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM z našej hrušovskej komunity.

 

01.06.2019

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok (Den. 477). 

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557). 

Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

31.05.2019

Medzinárodný deň detí je dôvodom k vďačnosti a radosti, ale aj k modlitbe za deti: 

V istom okamihu som uvidela kláštor novej kongregácie. Keď som cezeň prechádzala a všetko prezerala, odrazu som videla hŕbu detí, ktoré mali od päť do jedenásť rokov. Keď ma zbadali, obstáli ma dokola a začali hlasno volať: „Chráň nás pred zlom!” Zaviedli ma do kaplnky, ktorá bola v tom kláštore. Keď som vošla do kaplnky, uvidela som v nej umučeného Pána Ježiša. Ježiš sa na mňa láskavo pozrel a povedal mi, že ho – deti ťažko urážajú – ty ich chráň pred zlom! Od tejto chvíle sa modlím za deti, ale cítim, že samotná modlitba nestačí (Den. 765).

 

20.05.2019

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu... Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj. V tento deň som nemohla prijať žiadne jedlo, cítila som sa nasýtená láskou (Den. 1121).

 

20.05.2019

V sobotu 8. júna sa na pozvanie vdp. farára Imricha Reváka uskutoční duchovná obnova pre mladých, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania. Obnovu o milosrdnej Božej láske bude vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni (okres Prešov) viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

10.05.2019

V sobotu 18. mája sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov uskutočnila už tradičná púť veriacich z celého Slovenska. Konala sa pri príležitosti 99. narodenín sv. Jána Pavla II. Program sa začal piesňou Bárka v podaní speváckeho zboru The Gospel Family, a pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00 hod., ktorú moderovali sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova a Košíc. Po nej nasledovala slávnostná Eucharistia, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Program zavŕšil svojím spevom operný spevák Jaroslav Dvorský.

 

10.05.2019

Na pozvanie vdp. Szczepana Bysieka SCJ sa v nedeľu 2. júna uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Anny a Joachima v Hornej Štubni (okres Turčianske Teplice). Veriacim sa počas sv. omší o 8.00, 9.30 a 11.30 hod. prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Obnovu zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva a prednáška o 15.30 hod.

 

08.05.2019

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk07.05.2019

Siedme formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke sa uskutoční v nedeľu 26. mája o 15.00 hod. Formáciu vedie vdp. farár Milan Puškar. Tentokrát s ním stretnutie bude moderovať aj sr. M. Benediktína Fečová KMBM z našej košickej komunity.

 


Späť na začiatok