Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

02.02.2020

15. februáraV sobotu 15. februára si pripomenieme rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín svojej penitentky, pred 45 rokmi zomrel.
Ježišu, ďakujem ti za túto veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať a ktorého si mi dal poznať vo videní skôr, než som sa s ním zoznámila
(Den. 61).

 

01.02.2020

Tretia sobota v mesiaci už neodmysliteľne patrí pútnickemu programu vo Farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. Na pozvanie vdp. farára Slavomíra Bakoňa budú sestry z hrušovskej komunity aj 15. februára viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a spoločné modlitby zvlášť za rodiny. Program pokračuje večeradlom, sv. omšou a adoráciou.

 

01.02.2020

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, na prvé novoročné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 14. do 16. februára na Velehrade v Čechách. Exercície na tému: V každej duši konám dielo milosrdenstva, vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM. 

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

01.02.2020

V sobotu 8. februára si sr. M. Faustyna Olszewska KMBM, dlhoročná predstavená nášho prvého slovenského kláštora v Nižnom Hrušove, pripomenie 25. výročie prvých sľubov tzv. strieborné jubileum rehoľného života. Počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove si opätovne obnoví rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

 

20.01.2020

Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť. (sv. Ján Pavol II.)

Deň zasväteného života je tým dňom v roku, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.  Zaviedol ho pápež Ján Pavol II. V roku 1997. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána.

Pápeža viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod - ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

 

20.01.2020

V sobotu 1. februára sa sestry z obidvoch našich slovenských komunít zúčastnia Dňa zasväteného života v Košiciach s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej o 11.00 hod. si vypočujeme prednášku pomocného košického biskupa Mareka Forgáča. Neskôr bude nasledovať diskusia a svedectvá rehoľníkov, po ktorých sa už neformálne stretneme s ostatnými rehoľníkmi pri spoločnom obede.

 

15.01.2020

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma znie: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Christians Together in Malta). Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2). 

14.01.2020

V minulom roku prišlo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch 739 600 prosieb o modlitbu (skoro o 200 000 viac ako v roku 2018), ktoré sestry prednášajú zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Okrem toho sme dostali aj 73 600 poďakovaní za udelené milosti a vyslyšané prosby. Na adresu sanktuária prišlo 500 svedectiev o zázračnom Božom pôsobení.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).

 

04.01.2020

Všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ako aj nových záujemcov, srdečne pozývame na novoročné formačné stretnutia. Už tradične si počas stretnutia budete môcť vylosovať svojho patróna na tento nový rok.


7. januára - Prešov - vedie vdp. Jozef Heske a sr. M. Ludmila


12. januára - Humenné - vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla

12. januára - Koprivnica - vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína

16. januára - Detva - vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta

19. januára - Košice-KVP - vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana

23. januára - Nižný Hrušov - vedie vdp. Tomáš Muszka a sestry

26. januára - Bratislava-Petržalka - vedie vdp. Milan Puškar, sr. M. Alžbeta a sr. M. Antoniana

26. januára - Sabinov - vedie vdp. Imrich Lukáš a sr. M. Benediktína
 
01.01.2020

Odkedy rôzne národy datujú svoj letopočet? My ho počítame od Kristovho narodenia a terajší rok označujeme číslom 2020, ako počtom rokov uplynulých od narodenia Krista. Židia rátajú svoj letopočet údajne od stvorenia sveta a majú teraz rok 5780. Mohamedáni začali počítať svoj letopočet odo dňa, keď ich prorok Mohammed utiekol z arabského mesta Mekky do mesta Meddiny, čo sa stalo roku 622, po Kristovom narodení. Preto počítajú teraz rok 1397. Číňania počítajú svoj terajší letopočet od začiatku vlády svojho panovníka Nin - 0, ktorý nastúpil na trón roku 660 pred Kristom. A tak majú teraz už rok 2679.

 

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku. Učiteľ môj, hľa, odovzdávam ti celkom kormidlo svojej duše, veď ju sám podľa svojho božského zaľúbenia. Zatváram sa do tvojho ľútostivého Srdca, ktoré je morom nepreniknuteľného milosrdenstva (Den. 1449-1450).

 


Späť na začiatok