Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!vanoceJa som z lásky k tebe
zostúpil z neba,
pre teba som žil,
pre teba som zomrel
a pre teba som stvoril nebesia.Len láska k nám spôsobila, že Boh zosiela na zem od vekov prisľúbený Dar.
Len láska k nám spôsobila, že ten Dar zostáva s nami navždy.

Požehnané Vianočné sviatky vyprosujú spojené s Vami
na adorácii novonarodeného Sluhu Jahve


sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva

Späť na začiatok