Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!23. mája 2008 sme začali druhý turnus duchovných cvičení opäť v Tatrách – Dolnom Smokovci, aby sme sa počas 3 požehnaných dní v meditáciách i potom na kolenách
v tichu pred eucharistickým Kristom počas adorácie učili spolupracovať s Božím milosrdenstvom v našom každodennom živote.


Otec Artur Ciepielský nám priblížil tajomstvá tejto spolupráce vo svojom príhovore: „Pre učeníka Ježiša Krista je len jedna cesta. Vždy pred nami stojí voľba, stojíme na určitej križovatke. Máme slobodnú vôľu. Pozeráme na Ježiša a na svoj kríž. Na takejto životnej križovatke stál aj sám Ježiš. Vieme o tom, že prvou križovatkou v jeho živote bola Getsemanská záhrada. Keď z nej odchádzal, mal všetko jasné. Vedel, že s ním je Otec. Odložil svoje plány i ľudské sny nabok, a rozhodol sa pre to, čo je náročné. Ježiš teda pokračoval vo svojom „áno“, vo svojej odovzdanej láske k Otcovi. Spolupráca s Božím milosrdenstvom sa uskutočňuje a v prijímaní nášho životného kríža a práve preto my kresťania budeme prežívať v našom pozemskom živote aj Getsemanskú záhradu. Je s nami však nebeský Otec, tak, ako bol prítomný v živote svojho Syna.“

Od svätej Sestry Faustíny sme sa učili autentickému milosrdenstvu, ktoré predpokladá správny úmysel: z lásky k Bohu. Teda človek realizuje svoje povolanie byť milosrdným tým, keď sa obetuje pre iných z lásky k Bohu. Práve tento úmysel odlišuje totiž kresťanské milosrdenstvo od prirodzenej dobročinnosti alebo altruizmu. V poslednej prednáške sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva sme sa dozvedeli o tom, že byť milosrdný znamená súčasne aj byť zodpovedným za iných a že opravdivá prítomnosť ukazuje blížnemu kým naozaj je, akú má hodnotu v Božích očiach. Spoločne sa rozjímali o modlitbe sv. Sestry Faustíny: „Pomôž mi, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby môj sluch bol milosrdný...“, pretože aj pohľad sa môže stať jedným z najkrajších prejavov milosrdenstva, pohľadom môžeme odovzdávať Boha, sprítomňovať a odovzdávať Božie milosrdenstvo.
Každý z nás mohol z Eucharistie nanovo načerpať a zakúsiť Božiu milosť, ktorá jediná uspôsobuje človeka na spoluprácu s Bohom v tajomstve jeho milosrdenstva voči človeku

FOTOGALÉRIA:


 • DC-2008--Tatry-01
 • DC-2008--sv.-omta-premenenie
 • DC-2008-sv.-omta-01
 • Eucharistia--DC-maj-2008
 • Kriz-sestry-DC-maj-2008
 • Meditacia--DC-maj-2008
 • Meditacia-2--DC-maj-2008
 • Najmladsi-ucasnik--DC-maj-2008
 • Prednatka--DC-maj-2008
 • Prednatka-2--DC-maj-2008
 • Zaverecne-podakovanie--DC-maj-2008

Späť na začiatok