Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Nedeľa Božieho Milosrdenstva v Nižnom HrušoveOd roku 2000 Cirkev na celom svete slávi Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Slávnostným spôsobom ju mohla prežívať aj farnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove v nedeľu 19. apríla 2009 vďaka prítomnosti Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa, pozvaných kňazov, europoslanca Jána Hudackého a hostí i veriacich z okolitých farností, ale aj z Košíc, Ruskova, Prešova, Drienovca, Sabinova a Humenného.

V tento deň – ako hovoril Ježiš Sestre Faustíne – sú otvorené všetky Božie hrádze, skrze ktoré plynú milosti. Kristus opakoval, že nielenže túži po ustanovení tohto sviatku na prvú nedeľu po Veľkej noci, ale dal aj prísľub veľkých milostí, ktoré si môžeme v tento deň vyprosiť, ak sa s dôverou obrátime na Božie Milosrdenstvo a vynasnažíme sa preukázať blížnym dobro z lásky k Bohu.
Mnohí veriaci už od rána čerpali z darov milosrdného Krista vo sviatosti zmierenia a neskôr v tichej adorácii pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Kľúčovým bodom programu bola slávnostná Eucharistia, ktorú v priamom prenose o 10:00 hod. odvysielala TV LUX. Hodina Milosrdenstva – o 15:00 hod. bola pre všetkých účastníkov okamihom ponorenia sa do oceánu milosrdenstva. V závere nás čakalo divadelné predstavenie v miestnom kultúrnom dome, kde za hojnej účasti veriacich mladí z farnosti Nižný Hrušov predstavili „Príbeh o čarovnej hruške“, ktorého autorom je vdp. kaplán Vladimír Štefanič.

Po predstavení odzneli dojemné svedectvá mladých ľudí, ktoré boli veľmi živým potvrdením pôsobenia Krista a jeho uzdravujúcej moci v srdci človeka. Aj vďaka TV LUX sa posolstvo Milosrdenstva mohlo dostať k tým, ktorí nemali možnosť putovať do Nižného Hrušova a k tým, ktorých fascinuje milosrdná Láska.

FOTOGALÉRIA

 • NBM_biskup2
 • NBM_biskup_p_farar
 • NBM_deti
 • NBM_kostol
 • NBM_kostol2
 • NBM_mladez
 • NBM_mladi
 • NBM_pozehnanie
 • NBM_pozehnanie2
 • NBM_pred_kostolom
 • NBM_prijimanie
 • NBM_prijimanie2
 • NBM_rodinka
 • NBM_satelit
 • NBM_spoved
 • NBM_spovedanie
 • NBM_sprievod
 • NBM_vonku

Späť na začiatok