Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sestry z hrušovskej komunity sa v sobotu 5. októbra zúčastnia na púti k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Program začína spoločnou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. a radostným sv. ružencom, ktorý vedú naše sestry za dekanát Vranov nad Topľou. O 16.30 hod. začína otváracia sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

 


Späť na začiatok