Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V pondelok 30. septembra v živom vysielaní Rádiu Mária o 11.00 hod. sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity priblíži dejiny a charizmu našej kongregácie, apoštolské diela a spiritualitu sv. sestry Faustíny Kowalskej.


Späť na začiatok