Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Srdečne pozývame všetkých členov, dobrovoľníkov a sympatizantov združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum na 1. celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. septembra v Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých Horách. Program sa začne o 9.30 hod. privítaním pútnikov predsedníčkou združenia sr. Miriam Janiec z Krakova. Pokračuje prednáškou o. Milana Supeka na tému: Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete a vyvrcholí sv. omšou o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať o. Artur Ciepielski. Popoludňajší program vyplní prezentácia jednotlivých formačných skupín a spoločná modlitba v hodine milosrdenstva.

Prihlasovanie a bližšie informácie:


Na tel. č.: 0911 544 434.

V prípade väčšieho počtu účastníkov (10 a viac) nám vašu účasť nahláste na uvedenom telefónnom čísle.

Plagát


Späť na začiatok