Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na pozvanie vdp. Szczepana Bysieka SCJ sa v nedeľu 2. júna uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Anny a Joachima v Hornej Štubni (okres Turčianske Teplice). Veriacim sa počas sv. omší o 8.00, 9.30 a 11.30 hod. prihovorí sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Obnovu zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva a prednáška o 15.30 hod.

 


Späť na začiatok