Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 18. mája sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Butkov uskutočnila už tradičná púť veriacich z celého Slovenska. Konala sa pri príležitosti 99. narodenín sv. Jána Pavla II. Program sa začal piesňou Bárka v podaní speváckeho zboru The Gospel Family, a pokračoval modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00 hod., ktorú moderovali sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova a Košíc. Po nej nasledovala slávnostná Eucharistia, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Program zavŕšil svojím spevom operný spevák Jaroslav Dvorský.

 


Fotogaléria

 • IMG_20190518_151937
 • IMG_20190518_152004
 • IMG_20190518_152007
 • IMG_20190518_152029
 • IMG_20190518_152242
 • IMG_20190518_152957
 • IMG_20190518_153151
 • IMG_20190518_162112
 • IMG_20190518_162522
 • IMG_20190518_164643
 • IMG_20190518_164650
 • IMG_20190518_164826
 • IMG_20190518_165728
 • IMG_20190518_174204

Späť na začiatok