Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie (pápež František).

Zriekni sa pesimizmu – buď optimistom;

Zriekni sa nenávisti – odplácaj sa dobrým za zlé;

Zriekni sa negativizmu – mysli pozitívne;

Zriekni sa znechutenia – dôveruj;

Zriekni sa smútku – teš sa krásou, ktorá ťa obklopuje;

Vzdaj sa ohovárania – stráž svoj jazyk;

Vzdaj sa hnevu – buď trpezlivý;

Vzdaj sa tvrdohlavosti – odpúšťaj;

Vzdaj sa šomrania - buď vďačný za všetko;

Vzdaj sa posudzovania – buď dobroprajný;

A nikdy sa nevzdávaj!

 


Späť na začiatok