Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Konfederácia žien Poľska zorganizovala celonárodnú anketu o Poľku 20. storočia. Hlasovať bolo možné na 23 žien, ktoré nejakým spôsobom zohrali významnú úlohu v poľskej národnej histórii a vo svete.  Prvé miesto vyhrala naša svätica - sestra Faustína Kowalská, na celom svete známa Apoštolka Božieho milosrdenstva. Hlasovala na ňu jedna pätina hlasujúcich. Tretie miesto obsadila Vanda Poltavská, pre nás známa ako dlhoročná priateľka sv. Jána Pavla II.

 


Späť na začiatok