Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Na začiatku decembra sme na našej webstránke uviedli informáciu o nominácii rektora Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove vdp. preláta Františka Ślusarczyka na pomocného biskupa krakovskej arcidiecézy. Rektor sanktuária ďakuje za želania a prosí o modlitbu, nakoľko sa nominácie vzdal. Sv. Otec František prijal jeho rezignáciu z tohto postu.


Späť na začiatok