Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Peter a Judáš. Dve osobnosti a Božie milosrdenstvo. Tak znie téma duchovných cvičení pre kňazov organizovaných v dňoch od 27. - 31. januára v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch. Exercície formou lectio divina vedie p. Krzysztof Wons, salvatorián.


Prihlasovanie:

http://www.faustinum.pl/pl/rekolekcje-dla-kaplanow-2019-formularz/


Späť na začiatok