Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov Základnej školy Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok