Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V utorok 17. apríla sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity priblíži posolstvo Božieho milosrdenstva študentkám bývajúcim na Školskom internáte Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach. Zároveň sa s nimi podelí aj o osobné svedectvo a zodpovie na diskusné otázky.

 


Späť na začiatok