Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch má novú webovú stránku, ktorá je dostupná online na adrese: www.sanktuarium.faustyna.pl. Je vedená sestrami z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ktoré ju pre prichádzajúcich pútnikov pripravili tak, aby tí, ktorí prišli do sanktuária v Lagievnikoch rýchlo našli to, čo potrebujú. Na tejto webovej stránke sú nielen najdôležitejšie informácie o samotnom sanktuáriu, ale aj informácie potrebné pútnikom a organizátorom pútí. Stránka je tiež dostupná aj na smartfónoch, ktoré uľahčujú komunikáciu, odosielanie formulárov s informáciami o skupinách a otázkach o využívaní ubytovania alebo reštaurácie v „Dome sv. Sestry Faustíny". Webstránka je zatiaľ vedená iba v poľskom jazyku.

 


Späť na začiatok