Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Viac ako 50 účastníkov sa zúčastnilo duchovných cvičení o srdci nášho Boha, ktoré sa uskutočnili od 8. do 10. júna v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície viedol o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Otec Artur povzbudil exercitantov, aby častejšie čítali Božie slovo, v ktorom je pre nás ukrytá tvár nebeského Otca, v ktorom sa môžeme o Otcovi dozvedieť najviac a potom to počas modlitby aj srdcom prijať. Božie slovo nazval liekom na našu samotu, opustenosť a pocit sirotstva. Sestra Clareta poukázala na sv. sestru Faustínu, ktorá nám vo svojom Denníčku ukázala milosrdnú tvár Otca, nekonečne dobrotivého a láskavého, plného zľutovania. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba (Den. 1570).

Fotogaléria:


 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • DC_web_jun

Späť na začiatok