Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 17. februára sa uskutoční duchovná obnova pre členky hnutia Modlitby matiek na košickom sídlisku Ťahanovce. Obnovu so začiatkom o 8.00 hod. v gréckokatolíckom chráme blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku bude viesť sr. M. Clareta Fečová z košickej komunity.

 


Späť na začiatok