Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Pravidelné sv. omše o Božom milosrdenstve obetované na úmysly ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, sú slúžené každú tretiu nedeľu v mesiaci v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP o 15.30 hod.

Sväté omše o Božom milosrdenstve - ak to dovoľuje liturgický kalendár - obetované na úmysly prosiacich nás o modlitbu sú slúžené každý tretí štvrtok v mesiaci v Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice - juh o 18.00 hod.Späť na začiatok