Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V novom školskom roku pokračujeme aj v pravidelných mesačných formačných stretnutiach združenia Faustínum. V stredu 20. septembra sa uskutoční stretnutie formačnej skupiny zo Žiaru nad Hronom a vo štvrtok 21. septembra má stretnutie formačná skupina z Detvy. Obe stretnutia sa začínajú spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva. Formáciu vedú sestry z košickej komunity.

 


Späť na začiatok