Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!V sobotu 16. septembra pripravujeme otvorenie 39. kláštora našej kongregácie. Bude to 22. kláštor v Poľsku, konkrétne v Lodži na ul. Krošnienskej 9. V tomto dome v roku 1922 totiž prebývala Helena Kowalská - sestra Faustína u svojho uja Michala Rapackého. Dodnes je na budove pamätná tabuľa. Dom nám ako relikviu daroval primátor mesta. Pri dome bude multimediálne múzeum o našej svätici a priestory pre hostí.

 


Späť na začiatok