Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Malé pôstne umŕtvenia. Nemôžem sa cvičiť vo veľkých umŕtvovaniach ako predtým, napriek tomu, že veľmi chcem a vrúcne po tom túžim, lebo som pod prísnym lekárskym dozorom. V menších veciach sa však môžem cvičiť: po prvé – spať bez vankúša, trochu cítiť hlad, každý deň sa pomodliť korunku, ktorú ma naučil Pán, s rozpaženými rukami, niekedy sa pomodliť s rozpaženými rukami určitý čas aj vlastnými slovami. Úmysel: vyprosovať Božie milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov a pre kňazov moc obracať srdcia hriešnikov (Den. 934).

Počas rozjímania som počula slová: Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš, keď sa trpezlivo podrobuješ mojej vôli. Sebe získavaš také veľké zásluhy, že ani pôstmi, ani žiadnymi umŕtvovaniami by si to nedosiahla. Vedz o tom, dcéra moja, že ak svoju vôľu podrobuješ mojej vôli, priťahuješ na seba moje veľké zaľúbenie. Taká obeta je mi milá a plná sladkosti, v nej mám zaľúbenie, ona má moc (Den. 904). 

Celý tento pôst som hostiou v tvojich rukách, Ježišu. Chcem ti poslúžiť, aby si sám mohol prísť k hriešnikom. Žiadaj si, čo sa ti páči, nijaká obeta sa mi nebude zdať príliš veľká, keď ide o duše (Den 1622).


 

Začala som svätý pôst tak, ako si to prial Ježiš. Odovzdala som sa celkom do jeho svätej vôle a prijímam s láskou všetko, čo mi dáva. Nemôžem konať väčšie skutky kajúcnosti, lebo som veľmi slabá. Dlhšia choroba mi celkom odobrala sily. Cez utrpenie sa spájam s Ježišom. Keď rozjímam o jeho bolestnom umučení, vtedy sa zmenšuje moje telesné utrpenie (Den. 1625).

Pán mi povedal: Beriem ťa na celý pôst do svojej školy, chcem ťa naučiť trpieť (Den. 1626).

 


Späť na začiatok