Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Všetkých, ktorí túžia hlbšie poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva prostredníctvom súvislej duchovnej formácie, pozývame na pravidelné formačné stretnutia združenia Faustínum vždy 3. nedeľu mesiaca do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Druhé stretnutie sa uskutoční 15. októbra o 15.00 hod. Stretnutia pre vás pripravujú a vedú vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Tešíme sa na vás!

 


Späť na začiatok