Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality Združenia Faustínum

20.06.2014

Ukončenie 1. ročníka permanentnej formácie vo formačnej skupine združenia FaustínumSabinove sa uskutoční v nedeľu 29. júna so začiatkom o 15:00 hod. vo farskom kostole spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva. Po nej bude nasledovať prednáška sr. Faustie Szabóovej KMBM, spoločné Lectio Divina a agapé. Srdečne pozývame všetkých dobrovoľníkov a členov!
11.06.2014

V tomto polroku posledné formačné stretnutie prvej skupiny združenia Faustínum v Čiernom Balogu - Dobroči sa uskutoční v piatok 20. júna 2014. Stretnutie spolu s vdp. farárom Štefanom Šeligom bude viesť sr. M. Faustia Szabóová KMBM. Stretnutie sa začne o 15.00 hod. modlitbou v hodine milosrdenstva, pokračuje svätou omšou o 15.30 hod., prednáškou a stretnutím v oratóriu.

08.06.2014

  7. júna 2014 v slnkom zaliatej podpolianskej Detve, vo farnosti sv. Františka Assiského, našla svoj domov sv. sestra Faustína... Týmito slovami sa v úvode slávnostnej svätej omše o 11.00 hod. prihovoril farníkom o. Artur Ciepielski, keď nádherný sprievod detváncov v krojoch voviedol relikvie svätice pred chrámový oltár. Relikvie farnosti odovzdala generálna vikárka sr. Gracjana Szewc z Krakova. Slávnosť bola obohatená o prijatie 10 nových členov do združenia Faustínum a 25 členov si obnovilo svoje prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu na jeden rok. Relikvie sv. Faustíny sa nachádzajú už v 111 krajinách sveta.


Čítať ďalej...

02.06.2014

V dňoch od 5. - 7. júna 2014 bude v Detve 25 členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum skladať na rok prísľuby služby Božiemu milosrdenstvu. Pred týmto dôležitým krokom bude vo štvrtok a piatok duchovná obnova, ktorú bude viesť p. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová. Tejto slávnosti spojenej s prijatím nových členov do združenia sa zúčastnia aj predstaviteľky vedenia združenia Faustínum z Krakova.

01.06.2014

Členov združenia Faustínum z permanentnej formačnej skupiny na sídlisku KVP v Košiciach upozorňujeme na zmenu termínu stretnutia, ktoré sa presúva na 2. piatok tohto mesiaca čiže na 13. júna 2014. Za porozumenie ďakujeme!

27.05.2014

Ctiteľov milosrdného Ježiša a záujemcov o formáciu v duchu spirituality sv. sestry Faustíny pozývame na posledné predprázdninové formačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. júna kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Bratislave-Rači, ul. Alstrova 171. Stretnutie zahŕňa 2 prednášky sestier a Eucharistiu o 16:00 hod., ktorú bude slúžiť vdp. kaplán Peter Pajerský.

 

Téma: Je v duchovnom živote nutné obrátenie?

Čítať ďalej...

13.04.2014

12. apríla 2014 sa v Nižnom Hrušove po prvýkrát uskutočnila spoločná duchovná obnova pre 60 členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z formačných skupín v Prešove, Košiciach, Humennom a Nižnom Hrušove. Obnovu, ktorá bola stretnutím s Máriou Matkou Milosrdenstva a prípravou na Veľký týždeň, viedol o. Marek Kunder a sr. Mária Terézia Adamčíková KMBM.

Čítať ďalej...

06.04.2014

V dňoch od 03. - 06. apríla 2014 sa duchovné cvičenia združenia Faustínum po prvýkrát konali v prekrásnom prostredí Exercičného domu jezuitov na Kalvárii v Prešove a po prvýkrát to boli skutočne celé tri dni exercícií. Ústrednou témou bola nielen pôstna trojka: modlitba, pôst, almužna. Meditácie formou Lectio Divina viedli o. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Čítať ďalej...

23.03.2014

edV dňoch od 03.- 06. apríla 2014 (plné 3 dni) Vás pozývame na pôstne duchovné cvičenia do Exercičného domu jezuitov v Prešove. Exercície na stále aktuálnu tému: Modlitba, pôst, almužna vedú: o. Artur Ciepielski a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.
Začiatok je vo štvrtok o 16.00 hod. a ukončenie v nedeľu obedom.

Čítať ďalej...

09.03.2014

dcZdruženie Faustínum pre Vás v marci pripravuje duchovné cvičenia na tému Túžba Otca. Exercície sa budú konať v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch od 21. - 23. marca 2014. Meditácie, prednášky a spoločné modlitby budú viesť: o. Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok