Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
 Netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena“ – bola téma trojdňových duchovných cvičení, ktoré organizovalo združenie Faustínum pre všetkých ctiteľov milosrdného Ježiša v Dolnom Smokovci od piatku 22. mája. Duchovné cvičenia viedli o. Stanislav Vnuk a sr. M. Clareta Fečová. Skupina vyše štyridsať osôb rôzneho veku i povolania sa v príjemnom prostredí Vysokých Tatier pripravovala aj na jedinečné nedeľné Turíce a prijatie Ducha Svätého.
K tomu prispeli aj meditácie, prednášky, spoločná modlitba i piatková moderovaná adorácia v kaplnke, ktorú obohatili svojím spevom a hrou na husliach i gitare mladé rodiny zo Spišskej Novej Vsi. Modlitebná atmosféra i sústredenosť bola zavŕšená nedeľnou Eucharistiou, požehnaním o. Stanislava i vzdávaním vďaky nebeskému Otcovi, ktorý nás povolal i vyzval dôverovať mu vo všetkých životných okolnostiach a spoliehať sa na neho.

Fotogaléria
 • A_DC_Tatry_maj_01
 • A_DC_Tatry_maj_02
 • A_DC_Tatry_maj_03
 • A_DC_Tatry_maj_04
 • A_DC_Tatry_maj_05
 • A_DC_Tatry_maj_06
 • A_DC_Tatry_maj_07
 • A_DC_Tatry_maj_08
 • A_DC_Tatry_maj_09
 • A_DC_Tatry_maj_10
 • A_DC_Tatry_maj_11
 • A_DC_Tatry_maj_12
 • A_DC_Tatry_maj_14
 • A_DC_Tatry_maj_15
 • A_DC_Tatry_maj_16


Spoločná fotografia na stiahnutie
 • A_DC_Tatry_maj_13

Späť na začiatok