Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Vo Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sú slúžené sväté omše na úmysly členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum.

Každý tretí piatok v mesiaci: 19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11., 18. 12. 2015Späť na začiatok