Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

15.10.2019

Naše sestričky z kláštora v Nižnom Hrušove pozývajú dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 8. do 10. novembra. Obnovu na tému: A čo ďalej? vedie vdp. kaplán Ján Kocurko a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Stačí si priniesť spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Začiatok je v piatok o 17.00 hod., záver v nedeľu po obede.

Prihlásiť sa môžete do 5. novembra.

15.10.2019

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Dolného  Smokovca v termíne od 29. novembra do 1. decembra. Exercície na tému: Som s vami po všetky dni vedie vdp. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede.


Prihlasovanie:
12.10.2019

V našom kláštore v Derdách v Poľsku sa v piatok 18. októbra začne XVIII. mimoriadna generálna kapitula, ktorú bude viesť m. Petra Kowalczyk KMBM, generálna predstavená našej kongregácie. Kapitula je zvolaná mimoriadne po troch rokoch a bude rokovať nad schválením nových konštitúcií a stanov našej rehole.

 

08.10.2019

V utorok 15. októbra sa v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej (okres Prešov) bude konať tzv. ružencový deň, ktorý organizuje Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Do programu tohto dňa sa zapoja aj sestry z košickej komunity modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva a spoločnou modlitbou sv. ruženca.

 

 

05.10.2019

V októbri 1936 sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku zapísala tieto slová, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením k modlitbe sv. ruženca: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu. Tu som pocítila Božiu prítomnosť ako dieťa – zvláštne som sa cítila  dieťaťom (Den. 709).

 

04.10.2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.

Prosíme aj o Vaše modlitby za naše sestry misionárky:

sr. M. Ingu na Kube; sr. M. Blanku v Kazachstane a sr. M. Faustiu v USA.


03.10.2019

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých Sestra Faustína bližšie nehovorí, doporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

02.10.2019

Informujeme všetkých pútnikov, že od pondelka 2. septembra bude hlavný vchod do kláštornej kaplnky v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uzavretý. Dôvodom je prestavba schodov a montáž výťahu pre telesne postihnutých. Vchod do kaplnky bude možný od zadnej strany kláštora pod vežou - viď obrázok. Stavebné práce majú byť ukončené v polovici novembra.


Čítať ďalej...

02.10.2019

Na pozvanie vdp. farára Pavla Turzu sa od 11. do 13. októbra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Ladislava v Považskom Podhradí a na filiálke Orlové. Obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Podrobný program na plagáte:

01.10.2019

V novom školskom roku pokračujeme vo formačných stretnutiach členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Srdečne pozývame aj nových záujemcov!

Termíny pravidelných stretnutí:


Druhý utorok v mesiaci - Prešov
Druhá nedeľa v mesiaci - Piešťany
Tretí štvrtok v mesiaci - Detva
Tretí štvrtok v mesiaci - Nižný Hrušov
Tretia nedeľa v mesiaci - Košice-KVP
Tretia nedeľa v mesiaci - Stuľany
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Sabinov
Štvrtá nedeľa v mesiaci - Humenné
Posledná nedeľa v mesiaci - Bratislava-Petržalka

Späť na začiatok