Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.05.2020

Dni apoštolov Božieho milosrdenstva

1. -  5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch

Dni apoštolov Božieho milosrdenstva sú mimoriadnym časom, v ktorom chceme vďaka modlitbe, počúvaniu Božieho slova, prednášok a zdieľaní v spoločenstve nanovo objaviť večnú a nemeniacu sa Božiu lásku. Táto láska nás totiž uschopňuje úplne mu dôverovať a stať sa autentickými apoštolmi jeho milosrdenstva.

Prihlasovanie predlžujeme do 30. júna 2018.

Čítať ďalej...

17.06.2018

V Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice – juh si počas svätej omše na tretí štvrtok v mesiaci zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo a modlíme sa na úmysly prosiacich nás o modlitbu a za našich dobrodincov a ich rodiny. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva po sv. omši a k ucteniu relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Najbližšie 21. júna o 18.00 hod.

 

 

16.06.2018

Stretnutie s... Tak znie téma trojdňovej duchovnej obnovy pre dievčatá od 15 rokov, ktorú organizujú naše sestry z hrušovskej komunity od 22. - 24. júna v Detve - Skliarovo na Chate u Sedmopočetníkov. Obnovu vedie vdp. Pavol Lojan a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Zraz bude v piatok o 17.00 hod. pred farským kostolom v Detve. Vezmite si so sebou Sv. písmo, spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

15.06.2018

V júni vrcholia posledné predprázdninové  formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. V sobotu 16. júna sa v kláštore sestier v Košiciach uskutoční stretnutie košickej formačnej skupiny so začiatkom o 15.00 hod., spojené s grilovačkou a agapé. Vo štvrtok 21. júna bude mať posledné stretnutie aj skupina v Detve (stretnutie vedie sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM) a v nedeľu 24. júna sa predprázdninovo stretnú aj formačné skupiny v Bratislave- Petržalke a Sabinove.

 

14.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes je sviatok svätého Antona Paduánskeho. Kto z vás sa volá Anton? Aplauz všetkým Antonom! Ďakujem. Dnes začíname nový cyklus katechéz a jeho témou sú prikázania. Prikázania Božieho zákona. V úvode budeme vychádzať z úryvku Svätého písma, ktoré sme si práve vypočuli: o stretnutí Ježiša s mužom, s mladíkom, ktorý sa ho na kolenách pýta, ako môže zdediť večný život (porov. Mk 10,17-21). V tejto otázke spočíva výzva každej existencie, aj tej našej – túžba po plnom živote, bez konca. Ako však k nemu dospieť? Ktorou cestou sa vybrať? - Žiť opravdivo, žiť šľachetným životom... Koľkí mladí sa snažia „žiť“, no uškodia si, keď idú za prchavými vecami. Chuť žiť. Niektorí si myslia, že je lepšie uhasiť túto vášnivú túžbu po živote, pretože je nebezpečná. Chcel by som povedať, a to osobitne mladým: naším najväčším nepriateľom nie sú konkrétne problémy, akokoľvek by boli vážne a dramatické – tým najväčším nebezpečenstvom života je zlý duch prispôsobivosti, ktorá nie je miernosťou či pokorou, ale chabou priemernosťou a ustrašenosťou.


Čítať ďalej...

11.06.2018

Viac ako 50 účastníkov sa zúčastnilo duchovných cvičení o srdci nášho Boha, ktoré sa uskutočnili od 8. do 10. júna v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície viedol o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity. Otec Artur povzbudil exercitantov, aby častejšie čítali Božie slovo, v ktorom je pre nás ukrytá tvár nebeského Otca, v ktorom sa môžeme o Otcovi dozvedieť najviac a potom to počas modlitby aj srdcom prijať. Božie slovo nazval liekom na našu samotu, opustenosť a pocit sirotstva. Sestra Clareta poukázala na sv. sestru Faustínu, ktorá nám vo svojom Denníčku ukázala milosrdnú tvár Otca, nekonečne dobrotivého a láskavého, plného zľutovania. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba (Den. 1570).

Fotogaléria:

09.06.2018

Kontemplatívny kláštor našej kongregácie v Šviniciach Warckých od mája prijíma kandidátky, ktoré v sebe cítia povolanie k životu za klauzúrou zasvätenému vyprosovaniu milosrdenstva pre celý svet. Kláštor vznikol v roku 2008 a je zatiaľ jediným kláštorom tohto druhu v našej reholi.

Kontakt v poľštine alebo angličtine: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

07.06.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc v uvažovaní nad sviatosťou birmovania, budeme dnes premýšľať o účinkoch, ktorým dar Ducha Svätého dáva dozrievať u birmovancov, vedúc ich k tomu, aby sa stali darom pre druhých. Duch Svätý je darom. Pamätajme na to, že keď nám biskup udeľuje pomazanie olejom, hovorí: «Prijmi znak daru Ducha Svätého». Tento dar, Duch Svätý, vstupuje do nás a prináša ovocie, aby sme ho potom my mohli dať druhým. Prijímame vždy pre to, aby sme darovali – nikdy neprijímame, aby sme si veci držali vo vnútri, akoby bola duša nejakým skladiskom. To nie – vždy prijímame pre to, aby sme darovali. Božie milosti prijímame, aby sme ich darovali iným. Toto je život kresťana. Je teda vlastné Duchu Svätému, že nás decentralizuje od nášho „ja“, aby sme sa otvorili pre to „my“ ako komunita. Prijať pre to, aby sme mohli darovať. My nie sme v centre – sme nástrojom tohto daru pre iných.


Čítať ďalej...

04.06.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk03.06.2018

Oficiálne a slávnostné prijatie 7 nových členov do Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutočnilo v sobotu 2. júna  v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP počas svätej omše, ktorú celebroval vdp. farár Peter Novák. Slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka združenia sr. Miriam Janiec z Krakova a generálna vikárka našej kongregácie sr. M. Gracjana Szewc. Jedna členka zložila po piatich rokoch  večné prísľuby odovzdania sa a služby Božiemu milosrdenstvu. Slávnosti predchádzala jednodňová duchovná obnova, ktorú viedol vdp. Ján Kocúrko a sestry z košickej komunity.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok