Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

15.07.2020

Koniec júla a začiatok augusta sa v našej kongregácii nesie v znamení slávností:

31. júla - prijatie postulantiek do noviciátu, tzv. obliečka;

1. augusta - prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti 4 noviciek (3 Poľky a 1 Španielka);

2. augusta - doživotné sľuby, ktoré zložia 4 sestry Poľky.

Všetky slávnosti sa uskutočnia v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

 

14.07.2020

Asi pred mesiacom sme Vám priniesli správu o šírení úcty k Božiemu milosrdenstvu v hlavnom meste Maďarska v Budapešti. Páter Dr. Viktor Kunay CM v kaplnke sv. Gerarda umiestnil obraz Milosrdného Ježiša - vernú kópiu lagievnického originálu. Začiatkom júla k obrazu pribudol obraz apoštolky Božieho milosrdenstva sv. Faustíny Kowalskej. Ide o menej známy obraz sestry Faustíny. Originál sa sa nachádza v našom kláštore v Plocku. Práve v tomto kláštore sa začalo jej poslanie. Veriaci sa každú sobotu pred sv. omšou modlia korunku Božieho milosrdenstva a každoročne slávia aj Nedeľu Božieho milosrdenstva.


07.07.2020

Na pozvanie vdp. farára ThDr. PaedDr. Ľuboša Onderčina, PhD. sa v dňoch od 17. do 19. júla uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Anny vo Vinnom. Obnovu pred odpustovou slávnosťou budú viesť naše sestry z hrušovskej komunity.

Program obnovy:

06.07.2020

V nedeľu 5. júla sa uskutočnila celopoľská púť motorkárov a motorkárok ISKRA MILOSRDENSTVA do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch. Slávnostnú sv. omšu o 13.30 hod. celebroval novokňaz - salezián don Patrik Chmielewski - tiež motorkár. Po sv. omši nasledovala adorácia Najsvätejšej sviatosti a modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Púť ukončilo individuálne novokňazské požehnanie.

01.07.2020

Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena (Den. 72).

Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem... pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).

 

30.06.2020

V nedeľu 5. júla na slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa na pozvanie kňaza PaedDr. ThLic. Jozefa Vasiľa sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. Jana Mária Krnáčová z hrušovskej komunity zúčastnia požehnania obrazu Milosrdného Ježiša v Kostole Obetovania Pána v Skrabskom. O 10.45 hod. budú mať krátky príhovor a o 11:00 bude sv. omša, pri ktorej pán dekan ThLic. Štefan Albičuk požehná obraz. Slávnosť pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a korunkou Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.


28.06.2020

V máji sme vám avizovali prípravu novej publikácie: Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou, v ktorej ponúkame rozjímania nad ružencovými tajomstvami podľa slov Ježiša, Márie a sv. sestry Faustíny, tak ako ich zaznamenala vo svojom Denníčku.

Knihu je už možné objednať si na dobierku. Vydanie je v tvrdej väzbe so stužkou, vo formáte A6, 200 strán.

Objednávky:


Čítať ďalej...

27.06.2020

Na slávnost Božského Srdca Ježišovho bol v Kaplnke svätého Gerarda v Budapešti umiestnený obraz Milosrdného Ježiša. Obraz je v blizkosti bohostánku. Je vernou kópiou milostivého obrazu z  krakovských Lagevníkov. Onedlho k obrazu pribudne aj obraz apoštolky Božieho milosrdenstva sv. sestry Faustíny Kowalskej a tiež jej relikvie. Úctu k Božiemu milosrdenstvu v Maďarsku aj prostredníctvom Facebooku šíri slovenský misionár p. Dr. Viktor Kunay CM. Kaplnka sa takto stáva miestom tichej modlitby a vyprosovania milosrdenstva pre rodiny, spoločenstvá, mesto Budapešť i celé Maďarsko.

26.06.2020

V dňoch od 4. do 6. septembra organizujeme aj duchovnú obnovu pre ženy a dievčatá v Lorinčíku pri Košiciach v kláštore karmelitánov. Obnovu bude viesť p. Jakubrafael Patay OFM Cap., misionár milosrdenstva, a sr. M. Benediktína Fečová KMBM z košickej komunity.

Prihlášiť sa budete môcť od 1. augusta.

 

25.06.2020

V máji sme Vám on-line prinášali 30-dňovú novénu odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu. Nakoľko priniesla pozitívny ohlas, rozhodli sme sa vydať ju v knižnej podobe po slovensky. Sestry pracujúce v združení Faustínum pripravujú vydanie novény aj v poľštine, angličtine, španielčine, taliančine a francúzštine.

 


Späť na začiatok