Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.12.2019

V nedeľu 8. decembra sa uskutoční adventná duchovná obnova vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Čadci - Milošovej. Duchovnú prípravu veriacich na vianočné sviatky bude viesť sr. M. Faustia Szabóová a sr. Mariela Lengyelová z krakovskej komunity našej kongregácie.

 

04.12.2019

Na druhú adventú nedeľu 8. decembra bude sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. M. Ludmila Matysková z hrušovskej komunity viesť duchovnú obnovu vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Žalobíne. Na pozvanie vdp. farára Petra Vojtka sa veriacim prihovoria počas sv. omší o 8.00 hod. v Jasenovciach, o 9.15 v Žalobíne a o 10.30 hod. v Malej Domaši. Po sv. omšiach si veriaci budú môcť uctiť aj relikvie sv. sestry Faustíny. Program zakončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva vo farskom kostole a adorácia do 16.00 hod.

 

03.12.2019

V nedeľu 8. decembra sa uskutoční v poradí ôsme formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Ondreja v Koprivnici. Formáciu tam vedie vdp. farár Milan Supek. Tentokrát sa stretnutia zúčastní aj sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM.

 

02.12.2019

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 - 13.00 je "Hodina milosti pre svet". Táto pobožnosť súvisí zo zjaveniami Panny Márie, ktorá 8. decembra 1947 v Montichiari, v Taliansku, povedala: "Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo... onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak niekto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma." Vďaka modlitbe v tej hodine zošle veľa milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia.


01.12.2019

Deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 564).

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. Najsvätejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar milosti a výsad od Všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu. 


30.11.2019

V piatok 6. decembra sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov a učiteľov Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Obnovu budú viesť: sr. M. Faustia Szaboóvá a sr. Mariela Lengyelová z krakovskej komunity.

 

26.11.2019

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore  (Den. 792).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Vtom počujem v duši hlas: – Rozjímaj o tajomstve vtelenia. A zrazu sa zjavil predo mnou malý Ježiško, žiariaci krásou. Hovorí mi, ako veľmi sa Bohu páči jednoduchosť duše. – Aj keď je moja veľkosť nepochopiteľná, prebývam len s maličkými  – žiadam od teba duchovné detstvo. (Den. 332).


Čítať ďalej...

25.11.2019

Eschatologická slávnosť Krista Kráľa, ktorú ustanovil pápež Pius XI., nám zvestuje koniec cirkevného roka a otvára nový liturgický rok.

Vstupujeme do času očakávania na adventus - príchod Pána. Neočakávame však na akúsi pamiatku, pripomienku, udalosť spred dvetisíc rokov...

Advent je príležitosťou k tomu, aby sme obnovili svoje "áno" Bohu tým, že mu povieme: Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.

Nádej, pokoj, milosrdenstvo - tieto vzácne dary dostávame vtedy, keď sa v našom srdci rodí Ježiš...

Každý deň nám ponúka novú príležitosť na to, aby sme dovolili Ježišovi narodiť sa v našom srdci... Využime ju spoločne, naplno!

 

20.11.2019

matka

V dňoch od 26. - 30. novembra v našich dvoch kláštoroch na Slovensku privítame generálnu predstavenú Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva matku Petru Kowalczyk, ktorá bude po štvrtýkrát vizitovať naše komunity v Nižnom Hrušove a v Košiciach.

 

11.11.2019

Pripravili sme pre vás knižočky v novej edícii So svätou Faustínou, v ktorých sa nachádzajú myšlienky z jej duchovného Denníčka. Tematicky sa venujú Božej láske, Panne Márii, milosrdenstvu Boha, Eucharistii, dôvere, duchovnému detstvu a utrpeniu.

Veríme, že slová Pána Ježiša a sestry Faustíny pohladia vašu dušu, posilnia dôveru a naplnia vás láskou, pokojom a útechou.

Objednávky a náhľad na titulnú stránku knižočiek:


Čítať ďalej...


Späť na začiatok