Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

05.04.2020

Aj naša kongregácia sa pripojila k telefonickej službe ucha, ktorú rehoľníčky na Slovensku pripravili pre seniorov, ktorí sa v tomto čase pandémie cítia osamelo. V spolupráci so spoločnosťou Telekom budeme na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 18:00 hod. v službe počúvania a povzbudenia.

 

04.04.2020

Ďakujme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho spoločného duchovného boja K verzus K - modlitba korunky verzus koronavírus. Prinášame vám rozpis krajín podľa počtu nakazených, za ktoré sa budeme modliť v nasledujúcich dňoch:


UTOROK - Taliansko
STREDA - Čína
ŠTVRTOK - Španielsko
PIATOK - Nemecko
SOBOTA - Francúzsko
NEDEĽA - Veľká Británia
 
03.04.2020

5. Dnes sa nesnažím o nejakú zvláštnu prípravu. Nedokážem na nič myslieť, hoci tak veľa cítim. Túžim po chvíli, v ktorej Boh príde do môjho srdca. Vrhám sa mu do náručia a hovorím mu o svojej neschopnosti a úbohosti. Vylievam pred ním všetku bolesť svojho srdca, že ho nemôžem milovať tak, ako túžim. Vzbudzujem si úkony viery, nádeje a lásky a tým žijem celý deň (Den. 1813).


02.04.2020

Pane, ty Boh mojej spásy, dňom i nocou volám k tebe. Kiež prenikne k tebe moja modlitba, nakloň svoj sluch k mojej prosbe. Moja duša je plná utrpenia a môj život sa priblížil k ríši smrti. Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. Moje lôžko je medzi mŕtvymi, som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, na ktorých už nepamätáš, lebo sa vymanili z tvojej náruče. Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil. Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od zármutku. K tebe, Pane, volám deň čo deň a k tebe ruky vystieram. Či mŕtvym budeš robiť zázraky? A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote a na mieste zániku o tvojej vernosti?  Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? Ale ja, Pane, volám k tebe, včasráno prichádza k tebe moja modlitba (Ž 88, 2-14). 

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám.

Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane.


01.04.2020

K verzus K – Korunka verzus Koronavírus. Neviditeľná zbraň proti neviditeľnému nepriateľovi. Pozývame vás k duchovnému boju a ku každodennému modlitebnému útoku.

Ako čítame v Denníčku sv. Faustíny, Pán nám dal veľké prisľúbenia spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva: Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť (Den. 1541),  (...) ak to bude v zhode s mojou vôľou (Den. 1731). Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne (Den. 929). Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti (Den. 754).

Na druhej strane tu okrem veľkých Ježišových prisľúbení máme, žiaľ, aj „veľké prisľúbenia“ koronavírusu: každý deň asi 80 000 nových chorých, denne okolo 3000 mŕtvych, nespočetné množstvo starších ľudí odsúdených na smrť, nehovoriac o počte vyčerpaných a unavených lekárov a zdravotníckych pracovníkov...

Ako povedal pápež František: Modlitba a tichá služba – toto sú naše víťazné zbrane.

Preto vás pozývame k dôveryplnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva spojenej so skutkami milosrdenstva. Každý deň za iný štát, počínajúc od tých, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.

Doteraz najväčší počet potvrdených prípadov má USA, kde ochorenie diagnostikovali viac ako 120 000 ľuďom. Druhým najpočetnejším ohniskom šírenia koronavírusu je Taliansko, v ktorom sa nakazilo viac ako 92 000 ľudí. Na treťom mieste v rebríčku šírenia je Čína s počtom prípadov prevyšujúcim 81 000.

V pondelok budeme teda úpenlivo prosiť nášho nebeského Otca o milosrdenstvo pre USA, v utorok pre Taliansko a v stredu pre Čínu.


31.03.2020

Všade okolo nás sú zákazy a obmedzenia v dôsledku pandémie koronavírusu, ktorá sa čoraz viac rozširuje. Nemáme voľný prístup k našim priateľom, k práci, vzdelávaniu či zdravotnému vyšetreniu. Vždy však máme prístup k “času milosrdenstva”.

Každý deň o 15.00 hod. v modlitbe v hodine milosrdenstva stojme pri Ježišovom kríži a ponorme sa do životodarnej krvi a vody, ktorá vyšla z jeho prebodnutého boku. Tu neexistujú žiadne zákazy. Môžeme stáť blízko seba, dokonca sa držať za ruky a modliť sa, aby sme objali celý svet a bojovali proti epidémii koronavírusu. Ježiš povedal sv. Faustíne: Pripomínam ti, dcéra moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. (Den. 1572).

O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do svojho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie... (Den. 1320).

 

30.03.2020

4. † Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Keď vošiel do príbytku môjho srdca, moja duša pocítila takú veľkú úctu, že od úžasu omdlieva a padá k jeho nohám. Ježiš jej podáva svoju ruku a láskavo jej dovoľuje sadnúť si vedľa neho. Upokojuje ju: Vidíš, opustil som trón neba, aby som sa s tebou spojil. To, čo vidíš, je len čiastka, a tvoja duša už omdlieva z lásky, ale ako tvoje srdce užasne, keď ma uvidí v celej sláve! Chcem ti však povedať, že večný život sa musí začať už tu na zemi skrze sväté prijímanie. Každé sväté prijímanie ťa pripravuje na to, aby si raz vo večnosti mohla byť v spoločenstve s Bohom (Den. 1810).


30.03.2020

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. (citované za TK KBS).29.03.2020

Dnes som videla Božiu slávu, ktorá plynie z tohto obrazu. Veľa duší dostáva milosti, aj keď o nich nahlas nehovoria. Hoci jeho osudy sú rôzne, prináša Bohu slávu a úsilie satana a zlých ľudí je zneškodnené a vychádza navnivoč. Napriek satanovej zlobe Božie milosrdenstvo zvíťazí nad celým svetom a budú ho uctievať všetky duše (Denníček 1789).

Táto vízia sestry Faustíny je počas epidémie koronavírusu pre nás potešujúca. Keď s dôverou hľadíme do očí milosrdného Ježiš, cítime, že strach a neistota o šťastnom zajtrajšku miznú. Boh vie, čo je v našom srdci, a čaká, že mu to odovzdáme. Hovorí k nám cez Denníček sv. Faustíny: Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Denníček 48).

Vírus, choroba, osamelosť, bezmocnosť a smrť nie sú ničím zoči-voči moci Božej milosti, ktorá plynie z tohto obrazu. Musíme však dodržať karanténu, tzn. nespochybňovať Božiu lásku a milosrdenstvo, aby sa náš duchovný imunitný systém takto posilnil. Musíme sa dobre najesť, čiže nakŕmiť naše srdcia Božím slovom, osobnou a rodinnou modlitbou. Mali by sme sa vyhýbať všetkým senzáciám o pandémii a akýmkoľvek neobozretným činom, mali by sme sa však riadiť nariadeniami štátnych orgánov a zdravotníckych služieb. Aj keď musíme byť doma a nemôžeme ísť na svätú omšu, môžeme sa duchovne spojiť s cirkevným spoločenstvom.

Chceme byť zdraví? Nechceme sa nakaziť vírusom nedôvery alebo nebodaj dostať duchovnú horúčku? Boh nám podáva liek: Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Denníček 327).

Pozerajme sa preto na milosrdného Ježiša a naša teplota sa nezvýši a duchovný vírus na nás nezaútočí!

(prevzaté zo stránky www.faustinum.pl/sk)

 

29.03.2020

Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou. Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť (Prís 3, 24-27).

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Vnútorný pokoj, ktorý máš, je milosťou. Cítila som sa šťastná a zvláštne pokojná. Skutočne, aby sa v jednej chvíli navrátil taký hlboký pokoj, to môže urobiť len Ježiš, on – najvyšší Pán.

Po každom rozhovore s Pánom je moja duša zvláštne posilnená. Akýsi hlboký pokoj vládne v mojej duši a dodáva mi takú odvahu, že sa nebojím ničoho na svete. Obávam sa len jednej veci, aby som nezarmútila Ježiša.

Nič neruší môj hlboký pokoj. Jedným okom hľadím do priepasti svojej úbohosti a druhým okom do priepasti tvojho milosrdenstva.

 


Späť na začiatok