milosrdenstvo - Aktuality všeobecné

Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

17.08.2018

Pán odo mňa žiada, aby som ho nadovšetko milovala. Len samotná láska má zmysel, silu i zásluhu.  sv. sestra Faustína

Iba láska má zmysel - tak znie téma predposledných tohtoročných duchovných cvičení, na ktoré vás srdečne pozývame od 28. do 30. septembra do Charitného domu v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície, ktoré prebiehajú v silenciu, vedú: vdp. Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

15.08.2018

V nedeľu 19. augusta krakovský arcibiskup - metropolita Marek Jendraszewski počas sv. omše o 15.20 hod. požehná nový organ v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove. Ide o píšťalový organ v duchu francúzskeho romatizmu, trojmanuálový s pedálom, jediný organ s halotronovou traktúrou v Poľsku.

 

14.08.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie svätý veriaci ľud Boží radostne prejavuje svoju úctu k Panenskej Matke. Robí tak slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1,48). Lebo Pán povýšil svoju poníženú služobnicu.

Nanebovzatie, s telom i dušou, je božie privilégium udelené svätej Matke Božej pre jej osobité zjednotenie s Ježišom. Ide o zjednotenie telesné i duchovné, ktoré začalo Zvestovaním a dozrievalo počas celého Máriinho života skrze jej osobitnú účasť na Synovom tajomstve. Panna Mária vždy sprevádzala svojho Syna: nasledovala Ježiša, a preto ju nazývame prvou učeníčkou.


Čítať ďalej...

14.08.2018

V piatok 25. augusta presne pred 113 rokmi sa v zastrčenej poľskej dedinke Glogowiec narodila Helena Kowalská - vo svete známa ako sestra Faustína. Prišla na svet o ôsmej ráno ako trete dieťa Marianny a Stanislava. Matka o nej neskôr spomínala, že to bolo požehnané dieťa, najmilovanejšia dcérka...

V tento deň pred 23 rokmi sme si sestru Faustínu - vtedy ešte blahoslavenú - zvolili za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie. Vtedajšia generálna predstavená m. Paulína Slomková o nej povedala: Sestra Faustína si nielen obnoviteľkou duchovnosti a charizmy našej kongregácie, ale aj jej duchovnou spoluzakladateľkou. S radosťou to uznávame a ďakujeme milosrdnému Bohu  za veľké veci, ktoré učinil v Tebe a cez Teba v našej reholi...


12.08.2018

Dialo sa to v Sviniciach, 27. augusta 1905 o jednej popoludní. Došiel Stanislav Kowalský, roľník z Glogovca, vek 40 rokov, za prítomnosti Františka Bednarka, vek 35 rokov, a Jozefa Stasiaka, vek 40 rokov, obidvaja roľníci z Glogovca, a ukázali nám dieťa ženského pohlavia, narodené 25. augusta tohto roku, od jeho zákonitej manželky Marianny, rod. Bábelovej, vek 30 rokov. Dieťaťu dnes pokrstenému dali meno Helena a krstnými rodičmi boli Konštantín Bednarek a Marianna Ševčiková.

Takýto zápis nám vo farskej matrike v Sviniciach Warckých zanechal vdp. farár Jozef Chodyňský, ktorý pokrstil Helenku Kowalskú. Zápis je napísaný po rusky, keďže Poľsko bolo vtedy súčasťou Ruska. Svedkovia krstu sa podpísali iba krížikmi. Jediný, kto sa dokázal podpísať, bol otec sestry Faustíny.

 

11.08.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk10.08.2018

Všetkým vám, ktorí sa v tomto roku chystáte na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch, ponúkame kontaktné údaje potrebné k rezervácii noľahov a stravovania.

Priamo pri našom kláštore:

Dom sv. sestry Faustíny: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 351 88 40 alebo 0048 12 351 88 00 klapka 400.

Pri sanktuáriu:

Pastoračný dom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 252 33 00.

Pri parkovisku ul. Motarskiego 8:

Dom "Promień": Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 266 98 00

 

09.08.2018

V piatok 17. augusta si pripomenieme 16. výročie poslednej púte dnes už sv. Jána Pavla II. do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Po konsekrácii novej baziliky zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu, a tak Bohu, bohatému na milosrdenstvu, zveril osud sveta i každého človeka. Túto modlitbu sa naša kongregácia odvtedy modlí každý deň.

 

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.


08.08.2018

Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle! Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny (Ex 32,7-8).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes pokračujeme v rozjímaní o Desatore, aby sme sa hlbšie pozreli na tému modlárstva, o ktorom sme hovorili už minulý týždeň. Teraz sa k tejto téme vrátime, pretože je veľmi dôležitá. A všimneme si modlu „par excellence“ – zlaté teľa, o ktorom hovorí Kniha Exodus (32,1-8). Práve sme si tú stať vypočuli. Táto epizóda má presný kontext – púšť, kde ľud čaká na Mojžiša, ktorý vyšiel na vrch, aby od Boha prijal usmernenia. Čo je to púšť? Je to miesto, kde kraľuje nestálosť a neistota – veď v púšti nič nie je – chýba tam voda i jedlo, chýba tam útočisko. Púšť je obrazom ľudského života, ktorého podmienky sú neisté, a ktorý nemá žiadne nedotknuteľné záruky. Táto neistota v človeku vzbudzuje primárne úzkosti, ktoré Ježiš spomína v evanjeliu: «Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?» (Mt 6,31). Sú to primárne úzkosti. A púšť tieto úzkosti vyvoláva.


Čítať ďalej...

07.08.2018

Po prázdninách vám ponúkame ešte dva turnusy duchovných cvičení v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

I. turnus od 28. - 30. septembra - vedie vdp. Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

II. turnus od 30. novembra do 2. decembra - vedie vdp. Jozef Poliak a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

Bližšie k termínom uvedieme aj témy duchovných cvičení a možnosť prihlasovania.

 

Späť na začiatok