Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

19.04.2018

Srdečne Vás pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci 4. - 6. mája. Exercície na tému: Stretnúť sa s Otcom, ktorý je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí (por. Joel 2,12-13) vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

18.04.2018

Naše sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývajú všetky ženy na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. apríla v priestoroch kláštora. Obnovu na tému Môj Magnificat vedie o. Marcel Puškáš a sr. M. Ludmila Matýsková KMBM. Začiatok je o 9.00 hod.

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

17.04.2018

V týždni od  16. - 22. apríla nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania.

Posolstvo Sv. Otca na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania:


Čítať ďalej...

16.04.2018

Náš Boh má srdce - tak znie téma duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia od 8. - do 10. júna v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

Prihlasovanie a plagát na stiahnutie:


Čítať ďalej...

16.04.2018

V nedeľu 15. apríla bola počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval p. Miroslav Kulich, provinciál Rádu kapucínov na Slovensku, posvätená obnovená kaplnka Božieho milosrdenstva v Kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline. Kaplnka postavená pred 90 rokmi (v roku 1928) doteraz nebola oficiálne nikomu zasvätená. Išlo teda o historický moment zasvätenia a posvätenia. Posviacke kaplnky predchádzala trojdňová duchovná obnova na tému: Škandál milosrdenstva. Obraz Božieho milosrdenstva a relikviu sv. sestry Faustíny venovala košická komunita sestier KMBM. Podľa projektového návrhu komplexu oltárnej architektúry, ktorý vytvoril br. Jakubrafael Patay OFMCap., misionár milosrdenstva, oltár vyhotovila firma Drevum s. r. o. zo Žiliny. Sochy sv. Františka a sv. pátra Pia sú dielom majstra Martina Barnáša z Kežmarku. Reliéf na oltári - symbol kapucínskeho rádu - vytvoril majster Ladislav Repka z Rajca.


Fotogaléria:

Čítať ďalej...

15.04.2018

Katechéza pápeža Františka o krste: 1. Základ kresťanského života 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Päťdesiat dní veľkonočného liturgického obdobia je vhodných na uvažovanie nad kresťanským životom, ktorý pre svoju prirodzenosť je životom pochádzajúcim od samotného Krista. Veď kresťanmi sme v tej miere, v akej necháme Ježiša Krista žiť v nás.

Odkiaľ teda začať, aby sme oživili toto vedomie, ak nie od počiatku, od sviatosti, ktorá v nás zažala kresťanský život? Je ňou krst. Kristova Pascha, so svojím nábojom novosti, sa k nám dostáva prostredníctvom krstu, aby nás premenila na jeho obraz: pokrstení prináležia Ježišovi Kristovi, on je Pánom ich existencie. Krst je «základom celého kresťanského života» (Katechizmus katolíckej Cirkvi – KKC, 1213). Je prvou zo sviatostí, keďže je vstupnou bránou, ktorá Kristovi Pánovi dovoľuje prebývať v našej osobe a nám dovoľuje ponoriť sa do jeho tajomstva.


Čítať ďalej...

13.04.2018

Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagievnikoch má novú webovú stránku, ktorá je dostupná online na adrese: www.sanktuarium.faustyna.pl. Je vedená sestrami z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ktoré ju pre prichádzajúcich pútnikov pripravili tak, aby tí, ktorí prišli do sanktuária v Lagievnikoch rýchlo našli to, čo potrebujú. Na tejto webovej stránke sú nielen najdôležitejšie informácie o samotnom sanktuáriu, ale aj informácie potrebné pútnikom a organizátorom pútí. Stránka je tiež dostupná aj na smartfónoch, ktoré uľahčujú komunikáciu, odosielanie formulárov s informáciami o skupinách a otázkach o využívaní ubytovania alebo reštaurácie v „Dome sv. Sestry Faustíny". Webstránka je zatiaľ vedená iba v poľskom jazyku.

 

12.04.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk12.04.2018

Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča sa vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči uskutoční víkendová duchovná obnova od 14. - 15. apríla. Obnovu z príležitosti 5. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny, posviacky kaplnky Božieho milosrdenstva a ukončenia štvorročnej formácie členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.


Podrobný program v prílohe:

Čítať ďalej...

12.04.2018

Vo štvrtok 19. apríla sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov Základnej školy Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Duchovnú obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok